I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


DUK

Ką svarbu žinoti rengiantis 2023–2024 mokslo metų brandos egzaminams 

 1. Ką turėčiau atsinešti į egzaminą?

Vykdamas į brandos egzaminą ar jo dalį būtinai pasitikrink, ar pasiėmei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą.

Taip pat pasirūpink atsarginiu tušinuku ir pieštuku, jei reikia – skaičiuotuvu, gali atsinešti ir geriamojo vandens.

Visos priemonės, kurių prireiks laikant brandos egzaminą, yra nurodytos kiekvieno dalyko brandos egzamino vykdymo instrukcijoje.

Brandos egzaminų vykdymo instrukcijos prieš egzaminus skelbiamos Nacionalinės švietimo agentūros internetinėje svetainėje.

 1. Kokiu tušinuku galiu rašyti per egzaminą?

Visų brandos egzaminų metu į atsakymų lapą galima rašyti juodai ar mėlynai rašančiu tušinuku; korektūros priemonėmis naudotis draudžiama.

Kiekvieno egzamino metu pasilik pakankamai laiko atsakymų perrašymui į atsakymų lapą: pieštuku, o ne juodai ar mėlynai rašančiu tušinuku parašyti atsakymai vertinami kaip neteisingi! Taip pat stenkis rašyti tvarkingai, įskaitomai ir tik atsakymams skirtose vietose.

 1. Kokiu skaičiuotuvu galiu naudotis per egzaminą?

Brandos egzamino metu galima naudotis tik skaičiuotuvu be tekstinės atminties, t. y., tokiu skaičiuotuvu, kurio klaviatūra neturi viso lotyniškojo raidyno, o skaičiuotuvo ekrane gali būti matomos viena arba dvi eilutės, iš kurių viena skirta veiksmui užrašyti, kita – atsakymui pateikti.

Čia gali rasti brandos egzaminų metu tinkamų naudoti skaičiuotuvų pavyzdžius: https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2022/10/Skaiciuotuvu-sarasas.pdf.

 1. Ar egzamino metu galiu naudotis mobiliuoju telefonu?

Mobiliuoju telefonu egzamino metu naudotis draudžiama! Prieš egzaminą palik jį atskiroje patalpoje.

 1. Kur galiu rasti praėjusių metų egzaminų užduotis?

Ankstesnių metų brandos egzaminų užduotis ir jų priedus gali rasti ir savo žinias pasitikrinti Nacionalinės švietimo agentūros internetinėje svetainėje: https://www.nsa.smm.lt/egzaminai-ir-pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/egzaminu-uzduotys/.

 1. Ar per lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą galiu naudotis kompiuteriu?

Taip, šio egzamino metu praėjus valandai nuo egzamino pradžios bus suteikiama galimybė naudotis kompiuteriu, kuriame yra suskaitmeninti privalomų programos autorių kūriniai. Tai, kas svarbu, galėsi pasižymėti užduoties sąsiuvinyje.

Kiekvienas kompiuteriu gali naudotis iš viso 20 minučių: vieną kartą ne ilgiau kaip 20 minučių arba du kartus po 10 minučių. Likus pusantros valandos iki egzamino pabaigos kompiuteriu bus galima naudotis tik 10 minučių, jei eilėje lauks ir kiti mokiniai, tad norint pasinaudoti kompiuteriu rekomenduojama nelaukti egzamino pabaigos.

Egzamino metu bus galima naudotis ir Dabartinės lietuvių kalbos žodynu bei dvikalbiais žodynais.

 1. Kas nutiks, jei pavėluosiu į egzaminą?

Pavėlavus į brandos egzaminą ne daugiau nei 30 minučių egzaminą laikyti leidžiama, tačiau egzamino užduoties atlikimo laikas nebus pratęsiamas. Pavėlavus daugiau nei 30 minučių, brandos egzaminas nelaikomas.

Pavėlavus į užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino kalbėjimo dalį daugiau kaip 15 minučių ši egzamino dalis taip pat nelaikoma.

 1. Ką daryti, jei neatvykau į egzaminą?

Neatvykus į egzaminą, tą pačią ar kitą dieną mokyklos vadovui reikia pateikti neatvykimo priežastį paaiškinančius dokumentus ir prašymą atidėti pasirinktą egzaminą pakartotinei sesijai. Sprendimą dėl egzamino atidėjimo pakartotinei sesijai priims mokyklos vadovas. 

 1. Ką daryti, jei neišlaikiau egzamino?

Per pagrindinę sesiją neišlaikius privalomojo lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ar mokyklinio brandos egzamino pakartotinėje sesijoje bus galima laikyti tik mokyklinį brandos egzaminą.

Neišlaikius kitų mokyklinių ar valstybinių brandos egzaminų, juos bus galima laikyti tik kitais metais. Tad jei neišlaikei tau svarbaus egzamino ar jį išlaikei nepakankamai gerai, kad įstotum į savo norimą studijų programą, specialiai jam ruoškis papildomai ir laikyk jį kitais metais. 

 1. Kiek egzaminų iš viso galiu laikyti?

Be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, kuris yra privalomas, galima rinktis ir laikyti ne daugiau kaip šešių dalykų brandos egzaminus ir brandos darbą.

Brandos darbas yra prilyginamas mokykliniam brandos egzaminui, jo rezultatas įskaitomas stojant į aukštąsias mokyklas.

 1. Kiek egzaminų turėčiau išlaikyti, kad gaučiau brandos atestatą?

Norint gauti brandos atestatą reikia būti išlaikius du brandos egzaminus (išskyrus atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino mokyklos vadovo įsakymu abiturientas yra atleistas).

Vienas iš jų – lietuvių kalbos ir literatūros – yra privalomas. Šio egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – galima rinktis savo nuožiūra.

 1. Ar galiu nelaikyti užsienio kalbos egzamino, jei esu išlaikęs tarptautinį tos kalbos egzaminą?

Taip, valstybinio užsienio kalbos egzamino galima nelaikyti tada, jei anksčiau buvo išlaikytas CAE, CPE, IELTS, DALF, TOEFL ar kitas tarptautinis užsienio kalbos testas ar egzaminas. Stojant į aukštąją mokyklą jo įvertinimas gali būti įskaitomas vietoj valstybinio užsienio kalbos brandos egzamino.

Mokinys, pasirinkęs laikyti užsienio kalbos valstybinį brandos egzaminą, mokyklos vadovui turi pateikti tarptautinį užsienio kalbos egzamino, kurio įvertinimas pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis yra ne žemesnio kaip B1 lygio, išlaikymo dokumentą ir prašymą atleisti nuo valstybinio brandos egzamino. 

 1. Ką daryti, jei nesutinku su gautu egzamino įvertinimu?

Jei nesutinki su valstybinio brandos egzamino įvertinimu, per 2 darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo dienos mokyklos vadovui gali teikti apeliaciją, kad darbas būtų dar kartą peržiūrėtas ir įvertintas iš naujo.

Jei nesutinki su pagrindinės sesijos mokyklinio egzamino įvertinimu, mokyklos vadovui galima teikti apeliaciją per 2 darbo dienas, pakartotinės sesijos – per 1 darbo dieną po to, kai buvo paskelbti dalyko brandos egzamino rezultatai.

Apeliaciją rekomenduojama teikti tuo atveju, jei gerai susipažinai su savo darbo rezultatais bei atlikto valstybinio brandos egzamino darbo virtualia kopija ir esi pagrįstai įsitikinęs įvertinimo klaidingumu.

Brandos atestatai bus išduodami taip pat tik paaiškėjus apeliacijos rezultatams, kadangi jie įrašomi į brandos atestato priedą. 

 1. Ar galiu laikyti egzaminus per pakartotinę sesiją?

Pakartotinėje sesijoje brandos egzaminus gali laikyti tie mokiniai, kuriems pagrindinės sesijos dalykų brandos egzaminai buvo atidėti dėl pateisinamos priežasties. Ar priežastis pateisinama ir ar atidėti egzaminus, sprendžia mokyklos vadovas.

Atnaujinta: 2023-09-23

Skip to content