I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Aktualijos

2023–2024 m. m. nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo užduočių turinio aspektai

4 klasė
matematika
skaitymas

8 klasė
matematika
lietuvių kalba ir literatūra (skaitymas)
gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų) (skaitymas)


2022-2023 mokslo metų 4 klasių Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatai

Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų ketvirtos klasės mokinių skaitymo ir matematikos gebėjimai yra vienodai geri, atskleidė Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų (NMPP) rezultatai. Šiemet NMPP laikė 28023 ketvirtokai arba 95 proc. visų ketvirtoje klasėje besimokančių šalies moksleivių.

Lyginant su praėjusių metų NMPP, šiais metais ketvirtos klasės mokinių matematikos rezultatų vidurkis panašus į 2022 m., kai siekė 64,3 proc., o skaitymo rezultatų vidurkis pagerėjo – 2022 m. jis siekė 55,1 proc.

Šiemet pirmą kartą ketvirtokų NMPP pasiekimai įvertinti ne tik taškais: kiekvienam dalyviui priskirtas atitinkamas pasiekimų lygis (nepasiektas patenkinamas, patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis).

Matematikos patikrinime patenkinamą lygį pasiekė 11,6 proc. ketvirtokų, pagrindinį lygį – 72,4 proc., aukštesnįjį lygį – 14,5 proc. Patenkinamo lygio nepasiekė 1,5 proc. mokinių.

Skaitymo patikrinime patenkinamą lygį pasiekė 19,8 proc. ketvirtokų, pagrindinį lygį – 70,4 proc., aukštesnįjį lygį – 8,2 proc., nepasiektu patenkinamu lygiu buvo įvertinti 1,6 proc. mokinių.

NMPP rezultatų ataskaitos kiekvienam mokiniui, mokyklai ir savivaldybei yra pateiktos Nacionalinės švietimo agentūros duomenų perdavimo sistemoje KELTAS.

 


2022-2023 mokslo metų 8 klasių Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatai

Šių metų Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų (NMPP) rezultatai rodo, kad Lietuvos aštuntos klasės mokinių matematikos pasiekimų lygis pagerėjo lyginant su praėjusiais metais. Aštuntokų skaitymo gebėjimai panašūs į 2022 m., bet gerokai aukštesni nei matematikos.

NMPP šiemet laikė 25972 aštuntokai.

Šiemet aštuntokų skaitymo pasiekimų procentinis vidurkis siekė 67,5 proc. (2022 m. – 67,2 proc.), matematikos – 48,7 proc. (2022 m. – 42,6 proc.).

Šiemet pirmą kartą aštuntokų NMPP pasiekimai įvertinti ne tik taškais: kiekvienam dalyviui priskirtas atitinkamas pasiekimų lygis (nepasiektas patenkinamas, patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis).

Matematikos patikrinime patenkinamą lygį pasiekė 50,2 proc. aštuntokų, pagrindinį lygį – 35 proc., aukštesnįjį lygį – 5,2 proc. Patenkinamo lygio nepasiekė 9,7 proc. mokinių.

Skaitymo patikrinime patenkinamą lygį pasiekė 25,6 proc. aštuntokų, pagrindinį lygį – 58,4  proc., aukštesnįjį lygį – 15,2 proc., nepasiektu patenkinamu lygiu buvo įvertinti 0,8 proc. mokinių.

Aštuntos klasės gimtosios rusų kalbos pasiekimų patikrinime dalyvavusių mokinių pasiekimų vidurkis – 80,6 proc., gimtosios lenkų kalbos – 77,8 proc., o gimtosios baltarusių kalbos – 76,1 proc. Gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų,) skaitymo testus atliko per 2600 aštuntokų.

NMPP rezultatų ataskaitos kiekvienam mokiniui, mokyklai ir savivaldybei yra pateiktos Nacionalinės švietimo agentūros duomenų perdavimo sistemoje KELTAS.

Atnaujinta: 2023-12-01

Skip to content