I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Dažniausiai užduodami klausimai

Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai 4 klasėje vyksta kasmet nuo 2012 m.

Patikrinimo tikslai:

  • suteikti grįžtamąjį ryšį apie kiekvieno mokinio žinias ir gebėjimus mokiniams, jų tėvams ir mokytojams;
  • padėti mokiniams siekti geresnių rezultatų ir suteikti pagalbą mokymosi pagalbą spragų turintiems mokiniams;
  • suteikti objektyvią informaciją apie bendrą mokinių pasiekimų lygį mokytojams, mokyklai ir savivaldybei.

Ketvirtos klasės mokiniams vyksta du patikrinimai: skaitymo ir matematikos.

Aštuntos klasės mokiniams vyksta lietuvių kalbos ir literatūros skaitymo bei matematikos patikrinimai.
Taip pat vyksta gimtosios kalbos (lenkų, rusų, baltarusių) skaitymo patikrinimas aštuntos klasės mokiniams.

Mokinių pasiekimų patikrinimo užduotys yra rengiamos pagal mokyklose įgyvendinamas ugdymo programas, tikrinama iš to, ko vaikai mokėsi.

Patikrinimo užduotis mokiniai atlieka elektroniniu būdu mokyklose. Kiekvienam mokiniui skiriamas kompiuteris. Mokinys gali naudotis rašymo priemone ir popieriaus lapais juodraščiui.

Elektroniniam testui atlikti skiriamos 45 min.

Tam, kad mokiniai iš anksto susipažintų su testavimo aplinkos dizainu ir funkcionalumu, būsimos užduoties struktūra, apimtimi, atlikimo reikalavimais, Nacionalinė švietimo agentūra yra parengusi užduočių pavyzdžių, kurie skelbiami, nuolat papildomi informacinėje testavimo sistemoje BETA (https://beta.etestavimas.lt/).

Visos NMPP užduotys įvertintos automatiškai, elektroninė vertinimo sistema kiekvienam mokiniui užduoties atlikimo lange pateikia įvertinimą taškais ir, pagal surinktų taškų skaičių, pasiekimų lygį. Pasiekimų lygiai yra keturi: aukštesnysis, pagrindinis, patenkinamas, nepasiektas patenkinimas.

Po NMPP kiekvienas mokinys užduoties atlikimo lange mato išsamų savo gebėjimų įvertinimą.

Iki mokslo metų pabaigos informacija apie rezultatus skirtingų ataskaitų formatu teikiama mokyklai ir savivaldybei. Ataskaitas rekomenduojama mokykloms naudoti ugdymo proceso tobulinimui, asmeninės pažangos planavimui. Informacija apie mokinių pasiekimus taip pat keliama ir į Mokinių registrą: mokiniui perėjus į kitą mokyklą, pastaroji gali matyti informaciją apie jo pasiekimus.

Informaciją tėvams apie vaiko rezultatus teikia mokykla.

Įvykusių NMPP užduotys skelbiamos informacinėje testavimo sistemoje BETA (https://beta.etestavimas.lt/).

NMPP užduotys turiniu ir forma pritaikytos specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių grupėms: silpnaregiams, su klausos sutrikimais, turintiems autizmo spektrą, įvairiapusių raidos sutrikimų ar nežymių intelekto sutrikimų.

Atsižvelgdamos į nustatytus mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius bei pedagoginės psichologinės tarnybos išvadas ir rekomendacijas, parenkamos užduotys. Užduočių atlikimo laikas gali būti pratęsiamas 50 proc. nustatyto laiko.

Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, NMPP metu leidžiama naudotis daugybos, matų lentelėmis, taisyklių kortelėmis, atmintinėmis ir kitokio pobūdžio pagalba, kuri mokiniams teikiama ugdymo procese.

Per NMPP nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, mokiniui penktoje klasėje (t. y. kitais metais po ketvirtoje klasėje laikyto patikrinimo) bus sudaromas individualus jų mokymosi pasiekimų gerinimo planas. Numatyta, kad mokiniui bus skirta ne mažiau kaip 20 papildomų konsultacijų ne didesnėse nei 5 mokinių grupėse.

Ne, nereikės. Šie patikrinimai skirti įsivertinimui, ką reikėtų tobulinti, bet neturi jokios įtakos mokinį keliant į kitą klasę.


 

Atnaujinta: 2024-04-16

Skip to content