I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Aktualijos

Dažniausiai užduodami klausimai apie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus (PUPP)

 1. Ar 2022–2023 mokslo metais dešimtokams privaloma dalyvauti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimuose?

Taip, dalyvavimas pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimuose (PUPP) yra privalomas.

 1. Kokių mokomųjų dalykų PUPP vyks 2022–2023 mokslo metais?

Vyks privalomieji lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir pasirenkamieji gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) PUPP.

 1. Kaip bus vykdomi PUPP – elektroniniu būdu ar užduotis reikės atlikti spausdintuose sąsiuviniuose?

PUPP bus vykdomi mokyklose elektroniniu būdu, išskyrus pasiekimų patikrinimų dalis, kurios vykdomos žodžiu, t. y. lietuvių kalbos ir literatūros, taip pat gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) dalis žodžiu.

 1. Ar bus galima perlaikyti PUPP?

Ne, šiais mokslo metais, kaip ir ankstesniais, PUPP nėra perlaikomi. Pakartotiniame pasiekimų patikrinime, mokyklos vadovui įsakymu leidus, gali dalyvauti tik tie, kurie nedalyvavo pasiekimų patikrinime dėl įvairių pateisinamų priežasčių.

 1. Kada 2022–2023 mokslo metais vyks PUPP?

Lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų patikrinimo dalis raštu vyks 2023 m. gegužės 10–11 d. Patikrinimo dalis žodžiu vykdoma 2023 m. sausio 9 d.–gegužės 15 d. ugdymo proceso metu. Matematikos pasiekimų patikrinimas vyks 2023 m. gegužės 15–16 d.

Gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) pasiekimų patikrinimo dalis žodžiu vykdoma 2023 m. vasario 13 d.–balandžio 24 d., o dalis raštu – 2023 m. gegužės 18–19 d.

 1. Ką mokinys turėtų atsinešti į PUPP?

Vykstant į PUPP ar jo dalį, būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą.

Mokinys gali atsinešti geriamojo vandens.

Visos priemonės, kurių prireiks, atliekant PUPP užduotį, yra nurodytos kiekvieno dalyko PUPP vykdymo instrukcijoje. PUPP vykdymo instrukcijas galima rasti Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje: https://www.nsa.smm.lt/egzaminai-ir-pasiekimu-patikrinimai/pupp/vykdymo-instrukcijos/.

 1. Kas nutiks, jei mokinys pavėluos į PUPP?

Pavėlavęs į pasiekimų patikrinimą ar jo dalį raštu ne daugiau kaip 30 minučių, pasiekimų patikrinime ar pasiekimų patikrinimo dalyje raštu mokinys gali dalyvauti, tačiau jam pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies raštu užduoties atlikimo laikas nepratęsiamas.

Pavėlavęs į pasiekimų patikrinimo dalį žodžiu, mokinys ruošiasi ir atsakinėja paskutinis.

 1. Ar PUPP metu galima naudotis mobiliuoju telefonu?

Ne, negalima. Į patikrinimo patalpą mobiliojo ryšio ir kitas informacijos perdavimo ar priėmimo priemones įsinešti draudžiama!

 1. Kokiu skaičiuotuvu galima naudotis per matematikos PUPP?

Matematikos PUPP vykstant elektroniniu būdu, galima naudotis skaičiuotuvu, kuris įdiegtas elektroninėje užduočių atlikimo sistemoje ir turi visas PUPP užduotims atlikti reikalingas funkcijas. Norint naudotis šiuo skaičiuotuvu, reikia spustelėti skaičiuotuvo mygtuką kompiuterio lango apačioje.

Taip pat nuo šių metų per PUPP galima naudotis asmeniniu skaičiuotuvu be tekstinės atminties, t. y. tokiu skaičiuotuvu, kurio klaviatūra neturi viso lotyniškojo raidyno, o skaičiuotuvo ekrane gali būti matomos viena arba dvi eilutės, iš kurių viena skirta veiksmui užrašyti, kita – atsakymui pateikti.

Čia pateikiame PUPP metu tinkamų naudoti skaičiuotuvų pavyzdžius: https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2022/10/Skaiciuotuvu-sarasas.pdf.

 1. Kas svarbu, atliekant elektroninį PUPP?

Pirmiausia mokinys, naudodamasis gautais prisijungimo duomenimis, turi prisijungti prie užduočių atlikimo sistemos ir pasitikrinti, ar sistema veikia, ar jo vardas ir pavardė yra matomi kompiuterio ekrano viršutiniame dešiniajame kampe.

Be to, labai svarbu atidžiai perskaityti įvadinėse skaidrėse pateiktus nurodymus ir jais vadovautis.

Atlikus visas užduotis, būtina paspausti mygtuką „Baigti darbą“. Mygtuką „Baigti darbą“ mokinys turėtų paspausti ir tuo atveju, jei užduotis atliko anksčiau ar apsisprendė daugiau jų neatlikinėti.

 1. Ar visi PUPP atsakymai bus vertinami automatiškai, ar vertins ir mokytojas?

Dalis užduočių (pvz., pasirenkamojo atsakymo klausimai) bus vertinami automatiškai, o dalis užduočių (atvirojo atsakymo klausimai) bus vertinami mokytojų.

 1. Ar šiais mokslo metais PUPP bus vertinamas centralizuotai elektroniniu būdu?

Taip, šiais mokslo metais pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies raštu mokinių ir buvusių mokinių darbai bus vertinami elektroniniu būdu pasiekimų patikrinimo vertinimo centruose, įsteigtuose savivaldybių administracijų direktorių ar jų įgaliotų asmenų, atsižvelgus į savivaldybės teritorijos mokyklose besimokančių 10 ir II gimnazijos klasės mokinių skaičių. Mokinių darbus vertins komisija, sudaryta mokyklos, kuri paskirta vertinimo centru, vadovo įsakymu.

 1. Ką daryti mokiniui, neatvykusiam į PUPP?

Jei į PUPP neatvykstama dėl ligos, mokinys arba jo artimieji turi apie tai pranešti mokyklos vadovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po PUPP ir pateikti prašymą dėl PUPP atidėjimo. Pagal mokyklos vadovui pateiktą prašymą pasiekimų patikrinimas atidedamas pakartotiniam pasiekimų patikrinimui.

 1. Kur galima rasti praėjusiųjų metų PUPP užduotis?

Praėjusiųjų dvejų metų PUPP užduotis galima rasti ir savo žinias bei gebėjimus pasitikrinti Nacionalinės švietimo agentūros informacinėje testavimo sistemoje BETA (https://beta.etestavimas.lt/). Ankstesnių metų užduotys PDF formatu yra skelbiamos: https://www.nsa.smm.lt/egzaminai-ir-pasiekimu-patikrinimai/pupp/pupp-uzduotys/.

 1. Kada atsiras PUPP slenkstis?

Nuo 2024–2025 mokslo metų pagrindinis išsilavinimas bus įgyjamas ne tik baigus pagrindinio ugdymo programą, bet ir išlaikius PUPP bent 4 balais, išskyrus atvejus, kai mokinys yra atleistas nuo dalyvavimo PUPP (dėl ligos ar pan.).

Tai bus taikoma visiems, kurie pasirinko tęsti mokymąsi gimnazijoje ir profesinėje mokykloje.

Nepasiekus žemiausio slenkstinio pasiekimų lygio, bus galima perlaikyti PUPP dar tais pačiais mokslo metais arba kartoti 10 klasės kursą.

Jei kyla daugiau klausimų apie PUPP…

siūlome apsilankyti Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje https://www.nsa.smm.lt/egzaminai-ir-pasiekimu-patikrinimai/pupp/.

Čia galima rasti:

Atnaujinta: 2023-05-02

Skip to content