I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Aktualijos

Dažniausiai užduodami klausimai apie lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą

 1. Ar šiais mokslo metais turi būti vykdoma lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) dalis žodžiu? / Ar reikia nuotoliniu būdu pradėti vertinti kalbėjimą?

Lietuvių kalbos ir literatūros PUPP struktūra yra apibrėžta Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministro 2017 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-579 „Dėl Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programos patvirtinimo“. Programoje teigiama, kad patikrinimą sudaro dalis žodžiu ir dalis raštu, todėl visos dalys turi būti vykdomos.

 1. Ką reiškia I, II ir III srautas PUPP vykdymo instrukcijoje?

Vykdymo instrukcijoje įvardyti skaičiai reiškia, kad visi mokyklos mokiniai, dalyvaujantys PUPP, gali būti dalijami į tris srautus tam, kad būtų užtikrinti saugos reikalavimai, susiję su COVID-19, ir kuo daugiau mokyklų suteikta galimybė vykdyti PUPP elektroniniu būdu. Mokiniai turėtų būti dalijami į tris srautus. Patartume I ir II srautą daryti didžiausius, III – mažiausią. Tik vienas – I PUPP dalyvaujančių mokinių srautas – užduotis galės atlikti popieriuje, t. y.  tradiciniu būdu (numatyta, kad šiuo būdu užduotis atliks specialiųjų poreikių mokiniai).

 1. Ar lietuvių kalbos ir literatūros PUPP šiais 2020–2021 mokslo metais bus vykdomas tik elektroniniu būdu?

Šiais metais mokiniai PUPP galės dalyvauti arba elektroniniu, t. y. užduotis gauti ir atlikti kompiuteriu, arba įprastu būdu, t. y. užduotis gauti ir atlikti popieriuje (numatyta, kad tokiu būdu jas atliks specialiųjų poreikių mokiniai).

 1. Kur bus vykdomas elektroninis PUPP – mokykloje ar namuose?

Priklausomai nuo epidemiologinės situacijos, PUPP tradiciniu ir elektroniniu būdu gali būti vykdomas mokykloje, elektroninis PUPP gali būti vykdomas ir nuotoliniu būdu namuose.

 1. Kaip užtikrinsime ryšio kokybę, vykdant PUPP namuose?

Didžioji dalis mokinių su šia problema nesusiduria. Jei susiklostytų tokia situacija, neturintys  galimybės naudotis kokybišku interneto ryšiu mokiniai galėtų ateiti į mokyklą, o mokykla paruoštų pavieniams mokiniams kompiuterius. Be to,  sutrikus ryšiui I ir II srauto metu – numatytas PUPP atidėjimas į III srautą.

 1. Ar bus mokytojams ir mokiniams paskelbtas PUPP elektroninio varianto pavyzdinis testas?

Kovo mėnesį planuojama vykdyti bandomąjį elektroninį PUPP, kuris formos prasme bus artimas tikrajam PUPP. Šis bandomasis PUPP testas bus vertinamas elektroniniu būdu, tad mokytojai, dalyvavę mokymuose, turės galimybę tobulinti savo vertinimo įgūdžius. Šiuos įgūdžius jie vėliau galės pritaikyti vertindami PUPP.

 1. Ar šiais mokslo metais lietuvių kalbos ir literatūros PUPP bus vertinamas mokykloje ar centralizuotai elektroniniu būdu?

Šiais metais PUPP bus vertinamas kaip įprastai – mokinių darbus vertins komisija, sudaryta mokyklos vadovo įsakymu. Vertinimo komisiją turi sudaryti komisijos pirmininkas ir bent vienas narys. Įprastu būdu PUPP dalyvavusių, t. y. popieriniame užduočių sąsiuvinyje užduotis atlikusių, mokinių darbai bus vertinami įprastu būdu, elektroniniu būdu PUPP dalyvavusių mokinių darbai bus vertinami elektroniniu būdu. Atkreipiame dėmesį, kad mišrus PUPP vykdymas neįmanomas, todėl visos dalys vykdomos ir atliekamos, taigi ir vertinamos, vienu būdu.

 1. Kokioje platformoje ir kokiais įrankiais naudodamiesi mokytojai vertins darbus?

PUPP darbai bus vertinami Open Assessment Technologies S.A. vertinimo sistemoje. Mokytojai turės galimybę nuotoliniu būdu mokytis dirbti šioje sistemoje vasario-balandžio mėnesiais.

 1. Ar šiais mokslo metais lietuvių kalbos ir literatūros PUPP dalyje raštu liks reikalavimas kurti tekstą ar mokiniai turės atlikti tik kalbos ir teksto suvokimo užduotis?

Lietuvių kalbos ir literatūros PUPP struktūra nesikeičia. Išlieka visos dalys – žodžiu ir raštu. Raštu dalį sudaro teksto suvokimo, kalbos pažinimo ir vartojimo testas ir teksto kūrimas, tačiau sumažėja minimali rašinio apimtis – mokinys turi parašyti ne mažesnės nei 200 apimties žodžių tekstą ir visos dalies trukmė. Visos dalies raštu trukmė – 180 min. Programoje numatyta, kad teksto suvokimo, kalbos pažinimo ir vartojimo testui atlikti skiriama 90 min., tiek pat skiriama ir teksto kūrimo užduočiai atlikti. Kadangi tarp šių PUPP dalių pertrauka nenumatyta, mokiniai turėtų būtų skatinami patys planuoti laiką ir, baigę vieną raštu dalį, pradėti kitą.

 1. Ar vykdant PUPP elektroniniu būdu mokiniai ir rašinį rašys kompiuteriu ar jis vis dėlto bus rašomas ranka popieriuje?

Mokiniai, atliekantys PUPP užduotis elektroniniu būdu, rašinius rašys kompiuteriu, mokiniai, atliekantys PUPP tradiciniu būdu, rašinius ranka rašys popieriuje.

 1. Ar visi lietuvių kalbos ir literatūros PUPP testo – teksto suvokimo, kalbos pažinimo ir vartojimo – atsakymai bus vertinami automatiškai ar vertins ir mokytojas?

Dalis užduočių – pasirenkamojo atsakymo klausimai – bus vertinama automatiškai, dalis užduočių – atvirojo atsakymo klausimai, užduotys – bus vertinama mokytojų.

 

Stebėsenos ir vertinimo departamento Pasiekimų patikrinimo užduočių skyrius
2021-01-26

Atnaujinta: 2022-12-23

Skip to content