I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Dažniausiai užduodami klausimai

Dažniausiai užduodami klausimai apie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus (PUPP)

Taip, dalyvavimas pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimuose (PUPP) yra privalomas.

Vyks privalomieji lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir pasirenkamieji gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) PUPP.

PUPP bus vykdomi mokyklose elektroniniu būdu, išskyrus pasiekimų patikrinimų dalis, kurios vykdomos žodžiu, t. y. lietuvių kalbos ir literatūros, taip pat gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) dalis žodžiu.

Ne, šiais mokslo metais, kaip ir ankstesniais, PUPP nėra perlaikomi. Pakartotiniame pasiekimų patikrinime, mokyklos vadovui įsakymu leidus, gali dalyvauti tik tie, kurie nedalyvavo pasiekimų patikrinime dėl įvairių pateisinamų priežasčių.

Lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų patikrinimo dalis raštu vyks 2024 m. gegužės 8 – 9 d. Patikrinimo dalis žodžiu vykdoma 2024 m. sausio 9 d. – gegužės 15 d. ugdymo proceso metu. Matematikos pasiekimų patikrinimas vyks 2024 m. gegužės 13 – 14 d.
Gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) pasiekimų patikrinimo dalis žodžiu vykdoma 2024 m. vasario 13 d. – balandžio 24 d., o dalis raštu – 2024 m. gegužės 16 – 17 d.

Vykstant į PUPP ar jo dalį, būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą.

Mokinys gali atsinešti geriamojo vandens.

Visos priemonės, kurių prireiks, atliekant PUPP užduotį, yra nurodytos kiekvieno dalyko PUPP vykdymo instrukcijoje. PUPP vykdymo instrukcijas galima rasti Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje: https://www.nsa.smm.lt/egzaminai-ir-pasiekimu-patikrinimai/pupp/vykdymo-instrukcijos/.

Pavėlavęs į pasiekimų patikrinimą ar jo dalį raštu ne daugiau kaip 30 minučių, pasiekimų patikrinime ar pasiekimų patikrinimo dalyje raštu mokinys gali dalyvauti, tačiau jam pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies raštu užduoties atlikimo laikas nepratęsiamas.

Pavėlavęs į pasiekimų patikrinimo dalį žodžiu, mokinys ruošiasi ir atsakinėja paskutinis.

Ne, negalima. Į patikrinimo patalpą mobiliojo ryšio ir kitas informacijos perdavimo ar priėmimo priemones įsinešti draudžiama!

Matematikos PUPP vykstant elektroniniu būdu, galima naudotis skaičiuotuvu, kuris įdiegtas elektroninėje užduočių atlikimo sistemoje ir turi visas PUPP užduotims atlikti reikalingas funkcijas. Norint naudotis šiuo skaičiuotuvu, reikia spustelėti skaičiuotuvo mygtuką kompiuterio lango apačioje.

Taip pat nuo šių metų per PUPP galima naudotis asmeniniu skaičiuotuvu be tekstinės atminties, t. y. tokiu skaičiuotuvu, kurio klaviatūra neturi viso lotyniškojo raidyno, o skaičiuotuvo ekrane gali būti matomos viena arba dvi eilutės, iš kurių viena skirta veiksmui užrašyti, kita – atsakymui pateikti.

Čia pateikiame PUPP metu tinkamų naudoti skaičiuotuvų pavyzdžius:

Pirmiausia mokinys, naudodamasis gautais prisijungimo duomenimis, turi prisijungti prie užduočių atlikimo sistemos ir pasitikrinti, ar sistema veikia, ar jo vardas ir pavardė yra matomi kompiuterio ekrano viršutiniame dešiniajame kampe.

Be to, labai svarbu atidžiai perskaityti įvadinėse skaidrėse pateiktus nurodymus ir jais vadovautis.

Atlikus visas užduotis, būtina paspausti mygtuką „Baigti darbą“. Mygtuką „Baigti darbą“ mokinys turėtų paspausti ir tuo atveju, jei užduotis atliko anksčiau ar apsisprendė daugiau jų neatlikinėti.

Dalis užduočių (pvz., pasirenkamojo atsakymo klausimai) bus vertinami automatiškai, o dalis užduočių (atvirojo atsakymo klausimai) bus vertinami mokytojų.

Taip, šiais mokslo metais pasiekimų patikrinimo ar pasiekimų patikrinimo dalies raštu mokinių ir buvusių mokinių darbai bus vertinami elektroniniu būdu pasiekimų patikrinimo vertinimo centruose, įsteigtuose savivaldybių administracijų direktorių ar jų įgaliotų asmenų, atsižvelgus į savivaldybės teritorijos mokyklose besimokančių 10 ir II gimnazijos klasės mokinių skaičių. Mokinių darbus vertins komisija, sudaryta mokyklos, kuri paskirta vertinimo centru, vadovo įsakymu.

Jei į PUPP neatvykstama dėl ligos, mokinys arba jo artimieji turi apie tai pranešti mokyklos vadovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po PUPP ir pateikti prašymą dėl PUPP atidėjimo. Pagal mokyklos vadovui pateiktą prašymą pasiekimų patikrinimas atidedamas pakartotiniam pasiekimų patikrinimui.

Praėjusiųjų dvejų metų PUPP užduotis galima rasti ir savo žinias bei gebėjimus pasitikrinti Nacionalinės švietimo agentūros informacinėje testavimo sistemoje BETA (https://beta.etestavimas.lt/).

Atnaujinta: 2024-02-29

Skip to content