I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Specialiosios mokymo priemonės

Specialiosios mokymo priemonės (vaizdinės, techninės, demonstracinės, skaitmeninės mokymo priemonės, žaislai, daiktai, medžiagos, literatūra ir pratybų sąsiuviniai), (toliau- SMP), parengtos ar pritaikytos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kurios padeda plėtoti mokinių žinias ir gebėjimus, ugdytis mokymuisi reikalingą kompetenciją, įgyti socialinių ir kasdienio gyvenimo įgūdžių.

Nacionalinė švietimo agentūra vykdo pritaikytų vadovėlių ir specialiųjų mokymo priemonių vertinimą, nustato pritaikytam vadovėliui ir specialiajai mokymo priemonei keliamus reikalavimus (išskyrus atitiktį higienos normoms), specialiųjų mokymo priemonių rengimo metu konsultuoja teikėjus ir autorius.

Specialiųjų mokymo priemonės pradėtos rengti 2005 m. Nuo 2009 m. SMP rengimas ir leidyba vykdoma ES projektų finansuojamomis lėšomis.

 


Parengta atmintinė mokytojams „Brailio rašto pakeitimai“

Norime informuoti, kad yra parengta atmintinė mokytojams „Brailio rašto pakeitimai“. Atmintinė parengta pagal Lietuvos standarto LST ISO 17049:2017, LST ISO 17049:2017/NA:2019 „Prieinamas dizainas. Brailio rašto naudojimas ant ženklų, įrangos ir prietaisų“ redakciją lietuvių kalba kartu su nacionaliniu (informaciniu) priedu „Lietuvių kalbai pritaikyta Brailio rašto ženklų sistema“. Rengiant Brailio raštu mokymo ir mokymosi priemones, knygas, vadovėlius, prašoma laikytis vieningo Brailio rašto reikalavimų. Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į LASUC.

Atmintinė mokytojams „Brailio rašto pakeitimai“

 


Parengtos Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro rekomendacijos dėl kompiuterinės aplinkos pritaikymo silpnaregiams mokiniams

Rekomendacijos dėl kompiuterinės aplinkos pritaikymo silpnaregiams mokiniams

Atnaujinta: 2022-12-01

Skip to content