I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Mokyklų veiklos tobulinimas

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas yra puikus būdas mokyklai daugiau sužinoti apie savo galimybes. Įsivertinimo dėka galite nustatyti esamos veiklos būklę ir jos vertę, todėl galėsite konstruktyviai apsispręsti dėl organizacijos tobulinimo krypčių, padedančių optimizuoti procesus ir gerinti rezultatus, didinti sprendimų skaidrumą ir įtraukti darbuotojus į organizacijos tobulinimo procesą. Įsivertinimo rezultatai leidžia pamatyti ir analizuoti mokyklos pažangą ir jos tendencijas, numatyti ir planuoti pažangos strategiją. Mokyklos kasmet teikdamos Nacionalinei švietimo agentūrai apibendrintus įsivertinimo duomenis bei skelbdamos apie mokyklos pažangą prisideda prie Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos (2013) vykdymo tikslų (2 tikslas) ir įvykdymo rodiklių (2 tikslo 16 rodiklis).

Mokyklos įsivertinimas ir išorinis vertinimas sudaro dualią sistemą: šie abu vertinimai yra formuojamieji. Jie abu remiasi tais pačiais rodikliais ir turi vieną tikslą – mokyklų tobulėjimą ir pažangą. Išorinis vertinimas – tai mokykloje vykstančių procesų vertinimas, padedantis koreguoti veiklą. Įsivertinimas – tai integrali mokyklos veiklos dalis, skatinanti nuolatinę savistabą, refleksiją ir dialogą. Įsivertinimas skatina atkreipti dėmesį į aktualiausius mokyklos veiklos aspektus, lemiančius ugdymo šiuolaikiškumą ir kokybę, mokyklos veiklą grindžiančius vertybinius principus, įrodymais grįstų sprendimų priėmimą mokykloje.

Atnaujinta: 2022-09-08

Skip to content