I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Projektai

EUROPOS KOMISIJOS „ERASMUS+“ PROJEKTAS A-SELFIE


Vykdyto projekto „Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai“ (2015-2017 m.) tikslas atskleisti, kaip mokytojų mokymasis vieniems iš kitų taikant kolegialų grįžtamąjį ryšį daro įtaką mokinių mokymuisi ir jų pažangai bei pasiekimams. Projekte buvo naudojamasi IQESonline bibliotekoje pateiktomis mokinių mokymo(si) strategijomis (Skaitymo strategijos) ir mokytojų bendradarbiavimo ir profesinio tobulėjimo metodu (kolegialus grįžtamasis ryšys)

BESIMOKANTYS MOKYTOJAI pasirinko mokyti skaitymo kompetencijų (IQES Skaitymo strategijos); kaip jiems sekasi tai daryti, pasitikrina panaudodami individualų grįžtamąjį ryšį (toliau – GR) (paklausdami savo mokinių apie mokymo kokybę pasinaudodami IQES GR instrumentais)  ir kolegialų grįžtamąjį ryšį (toliau – KGR) (stebėdami vieni kitų pamokas ir teikdami vienas kitam KGR, taikydami IQES KGR metodiką)

MOKINIAI (pasirinktų klasių ir dalykų –  2015 m. 5 ir 7 klasės, dalykai – lietuvių k., istorija ir matematika) mokosi skaitymo kompetencijų, stebima jų pažanga (vertina mokytojai  ir įsivertina patys mokiniai) panaudojant instrumentus (mokymosi dienoraštis, voratinklis, aplankas ir kt.)

Projekte dalyvavo 11 mokyklų: Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla; Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinė mokykla; Kauno Kovo 11-osios gimnazija; Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija; Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija; Utenos Krašuonos progimnazija; Kėdainių r. Šėtos gimnazija; Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija; VšĮ Vilniaus „Versmės“  katalikiškoji gimnazija; Rokiškio r. Kamajų gimnazija; Kelmės Šaukėnų V. Pūtvio-Putvinskio gimnazija.

Projekto medžiaga pateikiama leidinyje „Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai“

Vykdytas projektas „Geras mokymasis geroje mokykloje“ (įsivertinimo ir veiklos tobulinimo integralumas) 2018-2021 m.

Projekto tikslas – mokyklos tobulinimą, besiremiantį į(si)vertinimo duomenimis, paversti tęstine integruota ir suasmeninta veikla. Tokia veikla, kuri stiprintų vadovų bendrąsias ir vadybines kompetencijas,  taip pat individualias mokytojų bendrąsias ir dalykines kompetencijas, kad mokykla virstų besimokančia bendruomene, atvira tiek vidiniam, tiek išoriniam bendradarbiavimui.

Projekto uždaviniai:

  1. Kiekvienai mokyklai, remiantis savo mokyklos į(si)vertinimo duomenimis, sukurti tęstinį savo veiklos tobulinimo modelį, orientuotą į kiekvieno vaiko mokymosi sėkmę, ir lavinti įgūdžius, būtinus šio modelio kūrimui ir įgyvendinimui.
  2. Projekte dalyvaujančių mokyklų vadovams ir mokytojams sukurti asmenines tęstinio profesinio augimo programas, kurių efektyvumas vertinamas pagal tai, kiek jos konstruktyviai prisideda prie mokyklos tobulinimo modelio ir lavina įgūdžius, būtinus šių programų kūrimui ir įgyvendinimui.
  3. Remiantis dalyvaujančių mokyklų šio projekto veiklų patirtimi sukurti asmeninio tęstinio profesinio augimo modelį, darantį veiksmingą įtaką mokyklos tobulinimui.

Projekto tikslinė grupė – formalieji lyderiai – sėkmingai įsivertinę vadybines kompetencijas ir laimėję mokyklos direktoriaus pareigybės konkursą. Yra svarbu lydėti formaliuosius lyderius – vadovus, pradėjusius veiklą naujoje ugdymo institucijoje jų sėkmės keliu pastiprinant, palaikant, bendradarbiaujant. Projekto dalyvių – mokyklų vadovų ir jų ugdymo komandų – pagrindinis indėlis yra jų pačių asmeninis įsipareigojantis apsisprendimas atkakliai ir nuosekliai dalyvauti mokyklos tobulinimo ir asmeninio tobulėjimo veiklose.

Projekto įgyvendinimas vyko buvusioje NMVA, toliau tęsiamas pačių mokyklų iniciatyva.

Atnaujinta: 2022-09-11

Skip to content