I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų įsivertinimas ir stebėsena

Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklės reglamentuoja švietimo teikėjų – juridinių asmenų – veiklos, susijusios su mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimu, vertinimo ir akreditacijos tikslą, uždavinius, principus, kriterijus, vertinimo ir akreditacijos organizavimą, vykdymą.

Institucijos veiklos įsivertinimas yra sudedamoji institucijos veiklos vertinimo dalis. Įsivertinimą atlieka institucija, išorinį vertinimą – ekspertai.

Institucijos veiklos įsivertinimas – tai sistemingas veiklos, susijusios su mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimu, tyrimas pagal Institucijai aktualias  veiklos sritis ir jų dalis nustatant savo potencialą, veiklos rezultatų kokybę ir siekiant institucijos veiklos tobulinimo.

Kasmet atlikdama veiklos įsivertinimą institucija renka ir sistemina duomenis apie savo veiklą, analizuoja surinktus duomenis pagal veiklos sričių ir jų dalių vertinimo požymius ir jų vertinimo skalę ir rengia institucijos veiklos įsivertinimo išvadas.

Straipsnis Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų veiklos kokybės įsivertinimo procesai. Švietimo naujienos, Nr. 10 (376), Švietimo panorama (2–3 p.).

Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijos

 

Atnaujinta: 2023-01-13

Skip to content