STEBĖSENOS IR VERTINIMO DEPARTAMENTAS

Vykdymo instrukcijos

Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminai

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-286 patvirtintas (pakeistas 2009 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. ISAK-1772Valstybinės kalbos mokėjimo egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas nustato, kad:

  • Egzaminų tvarkaraščius, instrukcijas ir kitus su egzaminais susijusius dokumentus tvirtina Nacionalinio egzaminų centro direktorius, raštu suderinęs su Ugdymo plėtotės centro direktoriumi.
  • Už egzamino medžiagos (testų, klausymo užduoties tekstų, kalbėjimo užduočių) parengimą ir pateikimą Nacionaliniam egzaminų centrui atsako Ugdymo plėtotės centras.

Skelbiame bazinių mokyklų, kuriose vykdomi valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminai, sąrašą, Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus patvirtintą valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų tvarkaraštį ir šių egzaminų vykdymo instrukcijas:

Skip to content