I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


„Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (09.2.1-ESFA-V-706-03-0001)

Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (09.2.1-ESFA-V-706-03-0001)

   Į pradžią

Apie projektą


„Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“
Projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001
Projekto trukmė 2018 m. spalio 10 d. – 2022 m. balandžio 30 d.
Projekto vertė 2 023 000,00 Eur

Trumpas projekto apibūdinimas

Projekto tikslas – įtvirtinti kokybės siekimo ciklą, tobulinant švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) veiklą.

Projekto uždavinys:

tobulinti ir plėtoti neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos vertinimo sistemą.

Pagrindiniai projekto rezultatai:

  • parengtos ir išbandytos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo metodikos;
  • įgalinta neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodika;
  • plėtojamas švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų kompetencijų ir veiklos vertinimas;
  • parengtas bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų pažangos stebėsenos vertinimo modelis;
  • sukurta išorinio vertinimo virtuali aplinka elektroninėje erdvėje bei plėtojama internetinė mokyklų įsivertinimo ir veiklos tobulinimo sistema.

Projekto metu pasiekti rezultatai prisidės prie nacionalinės švietimo politikos ir ES strateginių nuostatų ir rekomendacijų dėl mokinių ugdymo pasiekimų pagerinimo, skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje, įgyvendinimo (2014-09-08; C(2014)6397).

Projekto tikslinės grupės: švietimo įstaigų darbuotojai ir švietimo paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojai, ekspertai, švietimo valdymo ir savivaldos subjektų darbuotojai (atstovai).

 

Atnaujinta: 2022-11-08

Skip to content