STEBĖSENOS IR VERTINIMO DEPARTAMENTAS

„Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (09.2.1-ESFA-V-706-03-0001)

Projekto priežiūros komitetas

Informacija apie projektą

Projekto priežiūros komitetas

Projekto priežiūros komiteto darbo reglamentas

Skip to content