ŠVIETIMO PAGALBOS DEPARTAMENTAS

Rekomendacijos

Tyrimo ataskaita „Bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenės mokyklos pažangos samprata, orientuojantis į „Geros mokyklos koncepciją“
Tyrimą atliko ir ataskaitą parengė prof. habil. dr. Vilija Targamadzė (VU), doc. dr. Gintautė Žibėnienė (MRU) ir dr. Jūratė Česnavičienė (LEU). Tiriamas grupes sudarė vyresnių 7-12 klasių mokiniai, mokyklų mokytojai ir vadovai. Šioje ataskaitoje pateikiami tyrimo rezultatų apibendrinimai bei ekspertinės rekomendacijos mokyklų veiklai tobulinti.


Leidinys „Gera mokykla: nuo geros prie geresnės“.  Metodinės rekomendacijos planuojant ir organizuojant mokyklos įsivertinimą


Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo modelio sandara (Nauji rodikliai) (2016 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 2V-267 „Dėl mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos patvirtinimo“ Priedas Nr. 1.)


 

www.iqesonline.lt galimybės mokyklos veiklai įsivertinti, grįžtamojo ryšio kultūrai mokykloje plėtoti ir pamokai tobulinti panaudojimo galimybės.

Kaip mokyklos gali panaudoti IQES

Pamokos įsivertinimas,grįžtamasis ryšys pasitelkiant IQES

IQES duomenų interpretacija

 


 

Rekomendacijos dėl perėjimo nuo 2009 m. prie 2016 m. įsivertinimo rodiklių

IQES online teiginių dermė su „Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos“ rodikliais

IQES apklausų (MK14 ir T07) ir įsivertinimo metodikų (2009 m. ir 2016 m.) rodiklių atitikmuo.

 


Žingsniai link veiksmingo planavimo. Švietimo planavimo rekomendacijos, 2010.pdf


Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito rekomendacijos, 2008.pdf


Plano įgyvendinimo sėkmės rodikliai. Švietimo planavimo rekomendacijos 2, 2012.pdf


Įsivertinimo modelių apžvalga.pdf

Skip to content