I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Tarptautiniai tyrimai

Tarptautiniai tyrimai – tarptautinių organizacijų rengiami ir pagal tarptautinius susitarimus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įgaliotų institucijų vykdomi lyginamieji bendrąjį ugdymą teikiančių mokyklų mokinių mokymosi rezultatų, pasekmių ir (ar) konteksto tyrimai, kurių rezultatai naudojami reguliariai švietimo būklės stebėsenai ir ugdymo tobulinimui.

Nacionalinė švietimo agentūra šiuo metu vykdo šiuos tarptautinius tyrimus:

IEA PIRLS (angl. Progress in International Reading Literacy Study) – tarptautinis 4 klasės mokinių skaitymo gebėjimų tyrimas.

IEA TIMSS (angl. Trends in International Mathematics and Science Study) – tarptautinis 4 ir 8 klasės matematikos ir gamtos mokslų gebėjimų tyrimas.

IEA ICCS (angl. International Civic and Citizenship Education Study) – tarptautinis  8 klasės mokinių pilietinio ugdymo ir pilietiškumo tyrimas.

IEA ICILS (angl. International Computer and Information Literacy Study) – tarptautinis 8 klasės mokinių kompiuterinio ir informacinio raštingumo tyrimas.

EBPO PISA (angl. Programme for International Student Assessment) – tarptautinis penkiolikmečių tyrimas. Tyrimo branduolį sudaro skaitymo gebėjimų, matematinio ir gamtamokslinio raštingumo įvertinimas (tai yra vadinamosios privalomos tyrimo sritys). Šalis gali papildomai pasirinkti vertinti mokinių finansinį raštingumą ir (arba) konkrečiame cikle siūlomą naujovišką sritį, pvz., globaliąsias kompetencijas, problemų sprendimą bendradarbiaujant, kūrybinį mąstymą ar pan.

EBPO TALIS (angl. Teaching and Learning International Survey) – tai tarptautinis mokymo ir mokymosi tyrimas, kurio pagrindinis objektas yra mokytojai. Šis tyrimas dar vadinamas mokytojo balso tyrimu, nes pagrindinis šio tyrimo uždavinys – sudaryti galimybę išgirsti mokytojus ir mokyklų vadovus.

Atnaujinta: 2022-09-11

Skip to content