I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai


Naujienos

STEAM plėtrai – studijos mokytojams ir techninės priemonės specialiųjų poreikių vaikų mokymui

2021 04 20

Švietimo bendruomenėje vis dažniau orientuojamasi į STEAM (angl. Science, Technology, Engineering, Arts, Math) – gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos taikymą. STEAM  laikomas vienu iš šiuolaikiškiausių ugdymo būdų, integruojantis gamtos mokslus, technologijų ir inžinerijos, menų ir matematikos disciplinas, siejant Plačiau

Gegužės 19 d. vyks 8 klasių mokinių matematikos pasiekimų patikrinimas

2021 05 14

Nacionalinė švietimo agentūra informuoja, kad 2021 m. gegužės 19 d. vyks 8 klasių mokinių I ir II srauto matematikos nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas, neįvykęs 2021 m. gegužės 13 d. Priskirti I srautui mokiniai ir gegužės 19 d. atliks užduotis I Plačiau

Vaizdo konferencija „Kolegialus grįžtamasis ryšys – veiksmingas mokytojų mokymosi metodas“

2021 05 13

Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklų direktorius, jų pavaduotojus, mokyklų veiklos įsivertinimo grupių narius š. m. gegužės 20 d. 14 val. dalyvauti Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus organizuojamoje vaizdo konferencijoje „Kolegialus grįžtamasis ryšys – veiksmingas mokytojų mokymosi metodas“. Plačiau

Šios dienos elektroninis 8 klasių mokinių matematikos pasiekimų patikrinimas perkeliamas į kitą savaitę

2021 05 13

Dėl techninių trikdžių elektroninėje testavimo sistemoje šiandien turėjęs vykti aštuntos klasės mokinių I ir II srauto matematikos pasiekimų patikrinimas perkeliamas į kitą savaitę.   Tikslios datos bus paskelbtos Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje, o mokyklos informuotos per sistemą KELTAS.  Nacionalinis Plačiau

Tęsiami nuotoliniai mokymai vadovėlių autoriams ir turinio vertintojams

2021 05 13

„Mokyklinis pažinimas reikalauja valios pastangų ir atkaklumo…“ Kokių pastangų reikės vadovėlių autoriams ir turinio vertintojams rengiant vadovėlius? Š. m. gegužės 20 d. renginyje „Pažinimo kompetencijos raiška vadovėlyje“ aptarsime kompetencijos svarbą ir aktualumą, diskutuosime apie kompetencijos raiškos galimybes vadovėlyje. Asta Birgelytė Nacionalinės Plačiau

Į pirmąjį susitikimą susirinko Nacionalinės švietimo agentūros taryba

2021 05 12

Šiandien į pirmąjį posėdį susirinko Nacionalinės švietimo agentūros taryba, kurios paskirtis – padėti NŠA strateginio planavimo, organizacijos valdymo, švietimo klausimais. Susirinkusiems Tarybos nariams pristatyta agentūros struktūra, veikla, jau pasiekti rezultatai ir planai. Nacionalinės švietimo agentūros taryba teiks švietimo, mokslo ir Plačiau

Moksleiviai vėl galės pasitikrinti teisės žinias: prasidėjo registracija į šeštąją Nacionalinę teisės žinių olimpiadą

2021 05 11

Š. m. gegužės 5 dieną prasidėjo Lietuvos moksleivių registracija į šeštąją Nacionalinę teisės žinių olimpiadą. Šiais metais olimpiados organizatoriai – Mykolo Romerio universiteto Teisės mokykla ir Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija olimpiadą skiria jaunam ir veikliam žmogui. Didelio pasisekimo sulaukusios Plačiau

Papildoma galimybė: dalyvaukite skaitmeninės kompetencijos tobulinimo mokymuose

2021 05 10

Nacionalinė švietimo agentūra, vykdydama projektą „Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, kompetencijos tobulinimas“ (projekto kodas 09.2.1-ESFA-V-726-02-0001), kviečia asmenis, atsakingus už IKT veiklą mokykloje ar besidominčius ir padedančius diegti technologijas, dalyvauti skaitmeninės kompetencijos tobulinimo mokymuose. Skelbiame  papildomą dviejų populiarių Plačiau

Vaizdo konferencija pirmus dvejus metus dirbantiems švietimo įstaigų vadovams

2021 05 10

Kviečiame š. m. gegužės 17 d. 14 val. dalyvauti Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus organizuojamoje vaizdo konferencijoje, kuri  skirta pirmus dvejus metus dirbantiems švietimo įstaigų vadovams. Renginio tikslas – skatinti pirmus dvejus metus dirbančių švietimo Plačiau

Lietuvos mokytojai: vieni vyriausių, tačiau atviri pokyčiams ir naujovėms

2021 05 07

Kaip atskleidė tarptautinio mokytojų ir mokyklų vadovų tyrimo rezultatai, Lietuvos mokytojai vertina savo profesiją ir pasirinktu darbu yra patenkinti. Tačiau jauni mokytojai sudaro tik 3 proc., tai yra tris kartus mažiau nei kitose šalyse. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), vykdžiusi Tarptautinės Plačiau

Kviečiame dalyvauti nuotoliniame renginyje „HP švietimo sprendimai ir geriausia praktika“

2021 05 07

Š. m. gegužės 11 dieną, antradienį, kviečiame dalyvauti internetiniame seminare, kurio metu švietimo įžvalgomis dalysis švietimo ir technologijų ekspertai. Nuotoliniame renginyje „HP (angl. Hewlett-Packard Company) švietimo sprendimai ir geriausia praktika“ dalyvaus Latvijos, Estijos švietimo įstaigų atstovai, po pristatymų vyks atvira Plačiau

9 savivaldybės dalyvaus pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stebėsenos bandomajame tyrime

2021 05 06

Nacionalinė  švietimo agentūra pradeda vykdyti savivaldybių švietimo įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo (PKT) stebėseną. PKT stebėsenos tikslas – nustatyti šalies PKT būklę, analizuoti, prognozuoti jos kaitą, planuoti galimas priemones PKT Plačiau

NŠA kaupiami švietimo sistemos duomenys atviri visuomenei

2021 05 05

Nacionalinė švietimo agentūra atvėrė dalį savo renkamų ir kaupiamų duomenų, kurie prieinami Lietuvos atvirų duomenų portale. NŠA atvėrė  46 duomenų rinkinių iš 5 registrų ir informacinių sistemų. Tai duomenys apie valstybės švietimo strategijos stebėsenos ir įgyvendinimo vertinimo rodiklius, švietimo įstaigas, vykdančias Plačiau

Bendrojo ugdymo mokyklų pažangos stebėsenos vertinimo modelio gairių pristatymas

2021 05 04

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“  (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) veiklas, kartu su MB mokymų centru „Benga“ 2021 m. gegužės 3 d. nuotoliniu būdu organizavo apskritojo stalo diskusiją tema „Bendrojo Plačiau

Prasideda elektroninis 4 ir 8 klasių mokinių pasiekimų patikrinimas

2021 05 03

Šiandien pradedamas vykdyti elektroninis nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP), kurio vykdymą organizuoja mokyklos, o Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) parengė užduotis, vykdymo tvarką ir taisykles. Organizuojant elektroninį ketvirtokų bei aštuntokų matematikos ir skaitymo pasiekimų patikrinimą, siekiama modernizuoti mokinių pasiekimų vertinimą. „Vienas Plačiau

Bendrųjų programų projektų pristatymai gegužės mėnesį

2021 04 30

Kviečiame mokytojus dalykininkus į Nacionalinės švietimo agentūros organizuojamus informacinius renginius, skirtus susipažinimui su pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų projektais.  Susitikimų metu bus pristatomi ir aptariami dabartiniuose bendrųjų programų projektuose (su jais galite susipažinti puslapyje MOKYKLA2030.LT) esami pokyčiai: kompetencijų ugdymas dalyku, kompetencijų žemėlapiai, mokymosi turinio pokyčiai ir Plačiau

Naujienos

STEAM plėtrai – studijos mokytojams ir techninės priemonės specialiųjų poreikių vaikų mokymui

2021 04 20

Švietimo bendruomenėje vis dažniau orientuojamasi į STEAM (angl. Science, Technology, Engineering, Arts, Math) – gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos taikymą. STEAM  laikomas vienu iš šiuolaikiškiausių ugdymo būdų, integruojantis gamtos mokslus, technologijų ir inžinerijos, menų ir matematikos disciplinas, siejant Plačiau

Gegužės 19 d. vyks 8 klasių mokinių matematikos pasiekimų patikrinimas

2021 05 14

Nacionalinė švietimo agentūra informuoja, kad 2021 m. gegužės 19 d. vyks 8 klasių mokinių I ir II srauto matematikos nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas, neįvykęs 2021 m. gegužės 13 d. Priskirti I srautui mokiniai ir gegužės 19 d. atliks užduotis I Plačiau

Vaizdo konferencija „Kolegialus grįžtamasis ryšys – veiksmingas mokytojų mokymosi metodas“

2021 05 13

Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklų direktorius, jų pavaduotojus, mokyklų veiklos įsivertinimo grupių narius š. m. gegužės 20 d. 14 val. dalyvauti Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus organizuojamoje vaizdo konferencijoje „Kolegialus grįžtamasis ryšys – veiksmingas mokytojų mokymosi metodas“. Plačiau

Šios dienos elektroninis 8 klasių mokinių matematikos pasiekimų patikrinimas perkeliamas į kitą savaitę

2021 05 13

Dėl techninių trikdžių elektroninėje testavimo sistemoje šiandien turėjęs vykti aštuntos klasės mokinių I ir II srauto matematikos pasiekimų patikrinimas perkeliamas į kitą savaitę.   Tikslios datos bus paskelbtos Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje, o mokyklos informuotos per sistemą KELTAS.  Nacionalinis Plačiau

Tęsiami nuotoliniai mokymai vadovėlių autoriams ir turinio vertintojams

2021 05 13

„Mokyklinis pažinimas reikalauja valios pastangų ir atkaklumo…“ Kokių pastangų reikės vadovėlių autoriams ir turinio vertintojams rengiant vadovėlius? Š. m. gegužės 20 d. renginyje „Pažinimo kompetencijos raiška vadovėlyje“ aptarsime kompetencijos svarbą ir aktualumą, diskutuosime apie kompetencijos raiškos galimybes vadovėlyje. Asta Birgelytė Nacionalinės Plačiau

Į pirmąjį susitikimą susirinko Nacionalinės švietimo agentūros taryba

2021 05 12

Šiandien į pirmąjį posėdį susirinko Nacionalinės švietimo agentūros taryba, kurios paskirtis – padėti NŠA strateginio planavimo, organizacijos valdymo, švietimo klausimais. Susirinkusiems Tarybos nariams pristatyta agentūros struktūra, veikla, jau pasiekti rezultatai ir planai. Nacionalinės švietimo agentūros taryba teiks švietimo, mokslo ir Plačiau

Moksleiviai vėl galės pasitikrinti teisės žinias: prasidėjo registracija į šeštąją Nacionalinę teisės žinių olimpiadą

2021 05 11

Š. m. gegužės 5 dieną prasidėjo Lietuvos moksleivių registracija į šeštąją Nacionalinę teisės žinių olimpiadą. Šiais metais olimpiados organizatoriai – Mykolo Romerio universiteto Teisės mokykla ir Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija olimpiadą skiria jaunam ir veikliam žmogui. Didelio pasisekimo sulaukusios Plačiau

Papildoma galimybė: dalyvaukite skaitmeninės kompetencijos tobulinimo mokymuose

2021 05 10

Nacionalinė švietimo agentūra, vykdydama projektą „Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, kompetencijos tobulinimas“ (projekto kodas 09.2.1-ESFA-V-726-02-0001), kviečia asmenis, atsakingus už IKT veiklą mokykloje ar besidominčius ir padedančius diegti technologijas, dalyvauti skaitmeninės kompetencijos tobulinimo mokymuose. Skelbiame  papildomą dviejų populiarių Plačiau

Vaizdo konferencija pirmus dvejus metus dirbantiems švietimo įstaigų vadovams

2021 05 10

Kviečiame š. m. gegužės 17 d. 14 val. dalyvauti Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus organizuojamoje vaizdo konferencijoje, kuri  skirta pirmus dvejus metus dirbantiems švietimo įstaigų vadovams. Renginio tikslas – skatinti pirmus dvejus metus dirbančių švietimo Plačiau

Lietuvos mokytojai: vieni vyriausių, tačiau atviri pokyčiams ir naujovėms

2021 05 07

Kaip atskleidė tarptautinio mokytojų ir mokyklų vadovų tyrimo rezultatai, Lietuvos mokytojai vertina savo profesiją ir pasirinktu darbu yra patenkinti. Tačiau jauni mokytojai sudaro tik 3 proc., tai yra tris kartus mažiau nei kitose šalyse. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), vykdžiusi Tarptautinės Plačiau

Kviečiame dalyvauti nuotoliniame renginyje „HP švietimo sprendimai ir geriausia praktika“

2021 05 07

Š. m. gegužės 11 dieną, antradienį, kviečiame dalyvauti internetiniame seminare, kurio metu švietimo įžvalgomis dalysis švietimo ir technologijų ekspertai. Nuotoliniame renginyje „HP (angl. Hewlett-Packard Company) švietimo sprendimai ir geriausia praktika“ dalyvaus Latvijos, Estijos švietimo įstaigų atstovai, po pristatymų vyks atvira Plačiau

9 savivaldybės dalyvaus pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stebėsenos bandomajame tyrime

2021 05 06

Nacionalinė  švietimo agentūra pradeda vykdyti savivaldybių švietimo įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo (PKT) stebėseną. PKT stebėsenos tikslas – nustatyti šalies PKT būklę, analizuoti, prognozuoti jos kaitą, planuoti galimas priemones PKT Plačiau

NŠA kaupiami švietimo sistemos duomenys atviri visuomenei

2021 05 05

Nacionalinė švietimo agentūra atvėrė dalį savo renkamų ir kaupiamų duomenų, kurie prieinami Lietuvos atvirų duomenų portale. NŠA atvėrė  46 duomenų rinkinių iš 5 registrų ir informacinių sistemų. Tai duomenys apie valstybės švietimo strategijos stebėsenos ir įgyvendinimo vertinimo rodiklius, švietimo įstaigas, vykdančias Plačiau

Bendrojo ugdymo mokyklų pažangos stebėsenos vertinimo modelio gairių pristatymas

2021 05 04

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“  (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) veiklas, kartu su MB mokymų centru „Benga“ 2021 m. gegužės 3 d. nuotoliniu būdu organizavo apskritojo stalo diskusiją tema „Bendrojo Plačiau

Prasideda elektroninis 4 ir 8 klasių mokinių pasiekimų patikrinimas

2021 05 03

Šiandien pradedamas vykdyti elektroninis nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP), kurio vykdymą organizuoja mokyklos, o Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) parengė užduotis, vykdymo tvarką ir taisykles. Organizuojant elektroninį ketvirtokų bei aštuntokų matematikos ir skaitymo pasiekimų patikrinimą, siekiama modernizuoti mokinių pasiekimų vertinimą. „Vienas Plačiau

Bendrųjų programų projektų pristatymai gegužės mėnesį

2021 04 30

Kviečiame mokytojus dalykininkus į Nacionalinės švietimo agentūros organizuojamus informacinius renginius, skirtus susipažinimui su pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų projektais.  Susitikimų metu bus pristatomi ir aptariami dabartiniuose bendrųjų programų projektuose (su jais galite susipažinti puslapyje MOKYKLA2030.LT) esami pokyčiai: kompetencijų ugdymas dalyku, kompetencijų žemėlapiai, mokymosi turinio pokyčiai ir Plačiau

Skip to content