I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai


Naujienos

STEAM plėtrai – studijos mokytojams ir techninės priemonės specialiųjų poreikių vaikų mokymui

2021 04 20

Švietimo bendruomenėje vis dažniau orientuojamasi į STEAM (angl. Science, Technology, Engineering, Arts, Math) – gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos taikymą. STEAM  laikomas vienu iš šiuolaikiškiausių ugdymo būdų, integruojantis gamtos mokslus, technologijų ir inžinerijos, menų ir matematikos disciplinas, siejant Plačiau

9 savivaldybės dalyvaus pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stebėsenos bandomajame tyrime

2021 05 06

Nacionalinė  švietimo agentūra pradeda vykdyti savivaldybių švietimo įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo (PKT) stebėseną. PKT stebėsenos tikslas – nustatyti šalies PKT būklę, analizuoti, prognozuoti jos kaitą, planuoti galimas priemones PKT Plačiau

NŠA kaupiami švietimo sistemos duomenys atviri visuomenei

2021 05 05

Nacionalinė švietimo agentūra atvėrė dalį savo renkamų ir kaupiamų duomenų, kurie prieinami Lietuvos atvirų duomenų portale. NŠA atvėrė  46 duomenų rinkinių iš 5 registrų ir informacinių sistemų. Tai duomenys apie valstybės švietimo strategijos stebėsenos ir įgyvendinimo vertinimo rodiklius, švietimo įstaigas, vykdančias Plačiau

Bendrojo ugdymo mokyklų pažangos stebėsenos vertinimo modelio gairių pristatymas

2021 05 04

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“  (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) veiklas, kartu su MB mokymų centru „Benga“ 2021 m. gegužės 3 d. nuotoliniu būdu organizavo apskritojo stalo diskusiją tema „Bendrojo Plačiau

Prasideda elektroninis 4 ir 8 klasių mokinių pasiekimų patikrinimas

2021 05 03

Šiandien pradedamas vykdyti elektroninis nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP), kurio vykdymą organizuoja mokyklos, o Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) parengė užduotis, vykdymo tvarką ir taisykles. Organizuojant elektroninį ketvirtokų bei aštuntokų matematikos ir skaitymo pasiekimų patikrinimą, siekiama modernizuoti mokinių pasiekimų vertinimą. „Vienas Plačiau

Bendrųjų programų projektų pristatymai gegužės mėnesį

2021 04 30

Kviečiame mokytojus dalykininkus į Nacionalinės švietimo agentūros organizuojamus informacinius renginius, skirtus susipažinimui su pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų projektais.  Susitikimų metu bus pristatomi ir aptariami dabartiniuose bendrųjų programų projektuose (su jais galite susipažinti puslapyje MOKYKLA2030.LT) esami pokyčiai: kompetencijų ugdymas dalyku, kompetencijų žemėlapiai, mokymosi turinio pokyčiai ir Plačiau

Mažiau patyrusiems naujiems mokyklų vadovams – mentorių pagalba

2021 04 29

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) sudarė švietimo įstaigų vadovų mentorių sąrašą. Dalytis savo gerąja patirtimi, perduoti turimas žinias, teikti reikalingą pagalbą yra pasirengę 43 mentoriai,  baigę NŠA organizuotus mokymus. Jau pasirašyti pirmieji trys susitarimai tarp mentorių ir asmenų, kurie pradėjo dirbti Plačiau

Vaizdo konferencija „Geros mokyklos rodiklių priežasties ir pasekmės ryšiai“

2021 04 28

Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklų direktorius, jų pavaduotojus, mokyklų veiklos įsivertinimo grupių narius š. m. gegužės 4 d. 14 val. dalyvauti Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus organizuojamoje vaizdo konferencijoje „Geros mokyklos rodiklių priežasties ir pasekmės ryšiai“. Plačiau

Metodinė konsultacinė diena su Vilkaviškio ŠPT

2021 04 28

2021 m. balandžio 27 d.  Nacionalinės švietimo agentūros  Įtraukties plėtros skyriaus specialistai, stiprindami bendradarbiavimą su pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis, organizavo nuotolinę metodinę dieną Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnybos pagalbos specialistų komandai. Įstaigos direktorė išsamiai pristatė pedagoginės psichologinės pagalbos organizavimo principus, aktualias specialistų veiklas, bendradarbiavimo formas stiprinant ryšius Plačiau

„UTA: kas vyksta?“. Diskusija apie Lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą

2021 04 28

2021 m. balandžio 30 d. 15 val. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia visą švietimo bendruomenę, socialinius partnerius ir visus norinčius dalyvauti kiekvieną mėnesio paskutinį penktadienį organizuojamoje vaizdo konferencijoje UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS: KAS VYKSTA? Šį mėnesį – ekspertinė diskusija skirta Lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios Plačiau

Kviečiame į EBPO TALIS 2018 tyrimo nacionalinės ataskaitos pristatymą

2021 04 27

2021 m. gegužės 5 d. 10 val. kviečiame švietimo pagalbos įstaigų, švietimo centrų ir pedagogus rengiančių aukštųjų mokyklų atstovus į EBPO TALIS 2018 tyrimo nacionalinės ataskaitos pristatymą. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO, angl. Organisation for Economic Co-operation and Development, Plačiau

Parengtas leidinys „Konsultacijos dėl pasiekimų vertinimo kaitos“

2021 04 27

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, remdamasi 2019 ir 2020 m. vykusiomis konsultacijomis su Europos Komisija ir kitų ES narių ekspertais, išleido leidinį „Konsultacijos dėl pasiekimų vertinimo kaitos“. Konsultacijų, kurias kartu organizavo Europos Komisija ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo Plačiau

Pratęsiame atranką į metodikų išbandymą

2021 04 26

Nacionalinė švietimo agentūra kviečia teikti paraiškas projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) sukurtiems produktams „Atnaujinta pretendentų į švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus kompetencijų vertinimo metodika“ ir „Valstybinių ir savivaldybių Plačiau

Informacinis seminaras „Pretendentų į švietimo įstaigos vadovus kompetencijų vertinimas“

2021 04 23

Informuojame, kad Nacionalinės švietimo agentūros Stebėsenos ir vertinimo departamento Vertinimo skyriaus organizuojamas seminaras „Pretendentų į švietimo įstaigos vadovus kompetencijų vertinimas“ vyks š. m. balandžio 30 d. 10 val. nuotoliniu būdu. Seminaras skirtas pretendentams, planuojantiems dalyvauti konkursuose į švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) Plačiau

„Tobulėjimo link”

2021 04 23

2021 m. balandžio 20 d. Nacionalinės švietimo agentūros Įtraukties plėtros skyrius organizavo renginį „Tobulėjimo link”, skirtą specialiųjų mokyklų, daugiafunkcinių ir ugdymo centrų atstovams. Renginio metu dalyvavo apie 200 dalyvių, kurie turėjo galimybę išgirsti švietimo pagalbos specialistų pranešimus apie specialiųjų mokyklų gerąsias praktikas, vaizdinių užduočių kūrimą Plačiau

Surengtas informacinis verslo ir švietimo bendruomenės susitikimas

2021 04 22

Tęsiame informacinių susitikimų ciklą nuotoliniu būdu, skirtą švietimo bendruomenei. Susitikimuose verslo įmonės pristato ugdymui skirtas naujoves, skaitmenines mokymo(si) priemones ir mokymo metodikas. Kas trukdo daugumai mokytojų mokyti technologinės kūrybos? Atlikto tyrimo „Skaitmeninės technologijos pradiniame ugdyme: ar yra sąlygos sklaidai?“ duomenimis, Plačiau

Naujienos

STEAM plėtrai – studijos mokytojams ir techninės priemonės specialiųjų poreikių vaikų mokymui

2021 04 20

Švietimo bendruomenėje vis dažniau orientuojamasi į STEAM (angl. Science, Technology, Engineering, Arts, Math) – gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos taikymą. STEAM  laikomas vienu iš šiuolaikiškiausių ugdymo būdų, integruojantis gamtos mokslus, technologijų ir inžinerijos, menų ir matematikos disciplinas, siejant Plačiau

9 savivaldybės dalyvaus pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stebėsenos bandomajame tyrime

2021 05 06

Nacionalinė  švietimo agentūra pradeda vykdyti savivaldybių švietimo įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo (PKT) stebėseną. PKT stebėsenos tikslas – nustatyti šalies PKT būklę, analizuoti, prognozuoti jos kaitą, planuoti galimas priemones PKT Plačiau

NŠA kaupiami švietimo sistemos duomenys atviri visuomenei

2021 05 05

Nacionalinė švietimo agentūra atvėrė dalį savo renkamų ir kaupiamų duomenų, kurie prieinami Lietuvos atvirų duomenų portale. NŠA atvėrė  46 duomenų rinkinių iš 5 registrų ir informacinių sistemų. Tai duomenys apie valstybės švietimo strategijos stebėsenos ir įgyvendinimo vertinimo rodiklius, švietimo įstaigas, vykdančias Plačiau

Bendrojo ugdymo mokyklų pažangos stebėsenos vertinimo modelio gairių pristatymas

2021 05 04

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“  (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) veiklas, kartu su MB mokymų centru „Benga“ 2021 m. gegužės 3 d. nuotoliniu būdu organizavo apskritojo stalo diskusiją tema „Bendrojo Plačiau

Prasideda elektroninis 4 ir 8 klasių mokinių pasiekimų patikrinimas

2021 05 03

Šiandien pradedamas vykdyti elektroninis nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP), kurio vykdymą organizuoja mokyklos, o Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) parengė užduotis, vykdymo tvarką ir taisykles. Organizuojant elektroninį ketvirtokų bei aštuntokų matematikos ir skaitymo pasiekimų patikrinimą, siekiama modernizuoti mokinių pasiekimų vertinimą. „Vienas Plačiau

Bendrųjų programų projektų pristatymai gegužės mėnesį

2021 04 30

Kviečiame mokytojus dalykininkus į Nacionalinės švietimo agentūros organizuojamus informacinius renginius, skirtus susipažinimui su pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų projektais.  Susitikimų metu bus pristatomi ir aptariami dabartiniuose bendrųjų programų projektuose (su jais galite susipažinti puslapyje MOKYKLA2030.LT) esami pokyčiai: kompetencijų ugdymas dalyku, kompetencijų žemėlapiai, mokymosi turinio pokyčiai ir Plačiau

Mažiau patyrusiems naujiems mokyklų vadovams – mentorių pagalba

2021 04 29

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) sudarė švietimo įstaigų vadovų mentorių sąrašą. Dalytis savo gerąja patirtimi, perduoti turimas žinias, teikti reikalingą pagalbą yra pasirengę 43 mentoriai,  baigę NŠA organizuotus mokymus. Jau pasirašyti pirmieji trys susitarimai tarp mentorių ir asmenų, kurie pradėjo dirbti Plačiau

Vaizdo konferencija „Geros mokyklos rodiklių priežasties ir pasekmės ryšiai“

2021 04 28

Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklų direktorius, jų pavaduotojus, mokyklų veiklos įsivertinimo grupių narius š. m. gegužės 4 d. 14 val. dalyvauti Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus organizuojamoje vaizdo konferencijoje „Geros mokyklos rodiklių priežasties ir pasekmės ryšiai“. Plačiau

Metodinė konsultacinė diena su Vilkaviškio ŠPT

2021 04 28

2021 m. balandžio 27 d.  Nacionalinės švietimo agentūros  Įtraukties plėtros skyriaus specialistai, stiprindami bendradarbiavimą su pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis, organizavo nuotolinę metodinę dieną Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnybos pagalbos specialistų komandai. Įstaigos direktorė išsamiai pristatė pedagoginės psichologinės pagalbos organizavimo principus, aktualias specialistų veiklas, bendradarbiavimo formas stiprinant ryšius Plačiau

„UTA: kas vyksta?“. Diskusija apie Lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą

2021 04 28

2021 m. balandžio 30 d. 15 val. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia visą švietimo bendruomenę, socialinius partnerius ir visus norinčius dalyvauti kiekvieną mėnesio paskutinį penktadienį organizuojamoje vaizdo konferencijoje UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS: KAS VYKSTA? Šį mėnesį – ekspertinė diskusija skirta Lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios Plačiau

Kviečiame į EBPO TALIS 2018 tyrimo nacionalinės ataskaitos pristatymą

2021 04 27

2021 m. gegužės 5 d. 10 val. kviečiame švietimo pagalbos įstaigų, švietimo centrų ir pedagogus rengiančių aukštųjų mokyklų atstovus į EBPO TALIS 2018 tyrimo nacionalinės ataskaitos pristatymą. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO, angl. Organisation for Economic Co-operation and Development, Plačiau

Parengtas leidinys „Konsultacijos dėl pasiekimų vertinimo kaitos“

2021 04 27

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, remdamasi 2019 ir 2020 m. vykusiomis konsultacijomis su Europos Komisija ir kitų ES narių ekspertais, išleido leidinį „Konsultacijos dėl pasiekimų vertinimo kaitos“. Konsultacijų, kurias kartu organizavo Europos Komisija ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo Plačiau

Pratęsiame atranką į metodikų išbandymą

2021 04 26

Nacionalinė švietimo agentūra kviečia teikti paraiškas projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) sukurtiems produktams „Atnaujinta pretendentų į švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus kompetencijų vertinimo metodika“ ir „Valstybinių ir savivaldybių Plačiau

Informacinis seminaras „Pretendentų į švietimo įstaigos vadovus kompetencijų vertinimas“

2021 04 23

Informuojame, kad Nacionalinės švietimo agentūros Stebėsenos ir vertinimo departamento Vertinimo skyriaus organizuojamas seminaras „Pretendentų į švietimo įstaigos vadovus kompetencijų vertinimas“ vyks š. m. balandžio 30 d. 10 val. nuotoliniu būdu. Seminaras skirtas pretendentams, planuojantiems dalyvauti konkursuose į švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) Plačiau

„Tobulėjimo link”

2021 04 23

2021 m. balandžio 20 d. Nacionalinės švietimo agentūros Įtraukties plėtros skyrius organizavo renginį „Tobulėjimo link”, skirtą specialiųjų mokyklų, daugiafunkcinių ir ugdymo centrų atstovams. Renginio metu dalyvavo apie 200 dalyvių, kurie turėjo galimybę išgirsti švietimo pagalbos specialistų pranešimus apie specialiųjų mokyklų gerąsias praktikas, vaizdinių užduočių kūrimą Plačiau

Surengtas informacinis verslo ir švietimo bendruomenės susitikimas

2021 04 22

Tęsiame informacinių susitikimų ciklą nuotoliniu būdu, skirtą švietimo bendruomenei. Susitikimuose verslo įmonės pristato ugdymui skirtas naujoves, skaitmenines mokymo(si) priemones ir mokymo metodikas. Kas trukdo daugumai mokytojų mokyti technologinės kūrybos? Atlikto tyrimo „Skaitmeninės technologijos pradiniame ugdyme: ar yra sąlygos sklaidai?“ duomenimis, Plačiau

Skip to content