I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Skelbiamas kvietimas mokytojams rengti atnaujinamas ugdymo programas

2020-03-02

Nacionalinė švietimo agentūra skelbia atranką dalykų mokytojams praktikams dirbti atnaujinant Bendrąsias ugdymo programas 1–10 kl. Rengėjų  komanda, kurią sudarys mokytojai, mokslininkai ir švietimo ekspertai, atnaujins atskirų mokomųjų dalykų bendrąsias programas, jų projektas švietimo bendruomenei turėtų būti pristatytas dar šiais metais.

Paraiškų laukiama iki kovo 13 d.

Praėjusią savaitę baigėsi dokumentų priėmimas mokslininkams, dalyvausiantiems rengiant dalykų ugdymo programas 1-10 kl. Sulaukta 46 mokslininkų paraiškų. Į 11 pozicijų pateikta daugiau nei viena paraiška. Į tris pozicijas – istorijos, rusų kalbos ir informacinių technologijų – pretenduoja susibūrusios mokslininkų komandos. Į tris trūkstamas pozicijas atranka bus pakartota artimiausiu metu.

Vėliau bus paskelbtas konkursas ir potencialiems atnaujinamų vidurinio ugdymo programų (11-12 kl.) rengėjams. Vidurinio ugdymo programos bus pradėtos atnaujinti po to, kai bus atnaujintos pradinio ir pagrindinio ugdymo programos.

Į bendrojo ugdymo turinio atnaujinimą siekiama įtraukti kuo daugiau įvairias dalykines sritis atstovaujančių ir su tarptautiniu kontekstu susipažinusių tyrėjų, taip pat mokytojų praktikų, kad atnaujintos programos kuo geriau atitiktų mokyklų ir visuomenės lūkesčius, padėtų mokiniams išsiugdyti šiuolaikiniame ir ateities pasaulyje svarbias kompetencijas.

Bendrojo ugdymo programų rengimą sudaro keli etapai:

  • Bendros gairės. Praėjusių metų pabaigoje parengtose Bendrojo ugdymo turinio atnaujinimo gairėse sutarta dėl bendrų ugdymo atnaujinimo principų: ko svarbu mokyti, kokias kompetencijas ugdyti. Gairėse numatyta stiprinti kryptingą mokinio vertybinį ugdymą, ugdyti kompetencijas, būtinas sėkmingai gyventi šiuolaikiniame pasaulyje, suteikti tvarius žinių pagrindus, sieti temas su gyvenimo aktualijomis. Taip pat sutarta, kad dalykinis turinys yra pagrindas ugdytis mokinių kompetencijoms: socialinėms emocinėms, sveikos gyvensenos, kūrybiškumo, kultūrinėms, pažinimo, komunikavimo, pilietiškumo.
  • Aprašai, kaip ir kokios kompetencijos ugdomos. Dabar rengiami detalūs kompetencijų raidos įvairiais vaiko amžiaus tarpsniais aprašai.
  • Ugdymo programos. Vadovaujantis kompetencijų aprašais, atnaujinamos konkrečių dalykų ugdymo programos visoms klasėms: ko turi būti mokoma. Dalykų bendrųjų programų projektai bus paskelbti iki šių metų pabaigos.
  • Ugdymo programų svarstymas ir išbandymas. Atnaujintų programų projektai skelbiami svarstyti švietimo bendruomenei, išbandomi atrinktose mokyklose, apmokomi mokyklų vadovai ir pedagogai, kaip dirbti su nauju ugdymo turiniu.

Numatoma, kad visos atnaujintos programos mokyklas pasieks 2022-2023 mokslo metais.

Ugdymo turinio atnaujinimą organizuoja, koordinuoja Nacionalinė švietimo agentūra.

Plačiau apie kvietimą: https://www.nsa.smm.lt/administracine-informacija/karjera/

Skip to content