I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai


Karjera

Nacionalinė švietimo agentūra, siekdama užtikrinti sklandų ir kokybišką pretendentų, ketinančių dalyvauti paskelbtame konkurse švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovo pareigoms eiti, vadybinių kompetencijų vertinimą, kviečia psichologus, pedagogus ir kitus specialistus, atitinkančius nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, jungtis prie vertintojų komandos. Vertintojams keliami reikalavimai įvardyti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“, priedo „Vadovavimo valstybinei ir savivaldybės švietimo įstaigai (išskyrus aukštąją mokyklą) kompetencijų vertinimas, jam prilygintas vertinimas ir kompetencijų atitikties raiškos lygiams nustatymas“ 4.1.1 papunktyje.

Norintys dalyvauti pretendentų į švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovo pareigas vadybinių kompetencijų vertinimo darbe, turėtų iki 2020 m. spalio 16 d. kreiptis į Stebėsenos ir vertinimo departamento Vertinimo skyriaus vedėjo pavaduotoją Kęstutį Kurtinį el. paštu kestutis.kurtinys@nsa.smm.lt, pateikdami savo CV.

Po motyvacinio pokalbio atrinkti pretendentai bus kviečiami į mokymus. Mokymų dalyvių skaičius ribotas. Mokymai vyks intensyviai, todėl prieš registruojantis kviečiame būsimus dalyvius įvertinti savo galimybes dalyvauti ir į mokymus registruotis atsakingai.

Nacionalinės švietimo agentūros
Stebėsenos ir vertinimo departamento
Vertinimo skyrius

 

NACIONALINĖ ŠVIETIMO AGENTŪRA IEŠKO DARBUOTOJŲ:

Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialisto (koef. 5,6 – 6,2)

Ugdymo turinio departamento direktoriaus pavaduotojo (koef. 9-11,4)

Švietimo informacinių sistemų skyriaus statistiko asistento (koef. 5-5,6)

 


Projektai


Projektas „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ ieško naujo komandos nario:

2.2.1 veiklos metodininko (koef. 7,3 už 1 etatinį vienetą, 0,5 etato), terminuota darbo sutartis iki 2022 m. gegužės 30 d. Prašome siųsti gyvenimo aprašymą (CV) el. paštu adresu: rita.zakarauskiene@nsa.smm.lt iki 2020 m. lapkričio 6 d. 15.00 val.


Projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ vadovo (koef. 7,7 už etatinį vienetą, 0,5 etato)


Projekto Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ metodininkų lietuvių kalbos, tautinių mažumų gimtųjų kalbų, užsienio kalbų, matematikos, informacinių technologijų, fizikos, chemijos, biologijos, fizinio ugdymo, istorijos/pilietinio, geografijos, dorinio ugdymo, dailės, muzikos, šokio, teatro, technologijųpradinio ugdymo 

dalykinių kompetencijų tobulinimo kvalifikacijos programoms rengti. (koef. 7,4 už etatinį vienetą, sutarties trukmė 2 mėn.). 

 Gyvenimo aprašymą ir trumpą motyvacinį laišką siųsti el. paštu Irena.Ramoskaite@nsa.smm.lt iki 2020 m. spalio 20 d. 

Skip to content