I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Karjera

Laisvos pareigybės Nacionalinėje švietimo agentūroje

 


NACIONALINĖ ŠVIETIMO AGENTŪRA IEŠKO DARBUOTOJŲ:

Reikalavimai pretendentui: 

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne žemesnį kaip bakalauro arba jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus šios pareigybės aprašyme įvardytoms funkcijoms vykdyti būtinus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos dokumentus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus, kitus švietimo srities teisės aktus;
 • sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
 • išmanyti raštvedybos ir kanceliarinės kalbos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti atlikti duomenų statistinę analizę ir naudotis SPSS arba kita duomenų statistinės analizės programa;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).

Pagrindinės darbo funkcijos:

 • sistemingai planuoja savo veiklą, teikia pasiūlymus Švietimo politikos analizės ir tyrimų skyriaus (toliau – Skyrius) ir Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – Agentūra) metiniam darbo planui ir strateginiam planui parengti;
 • atlieka pavestas duomenų vadybos funkcijas vykdant darbo planuose priskirtus tarptautinius tyrimus Lietuvoje laikantis tyrimus vykdančiomis tarptautinėmis organizacijos nustatytos metodologijos, užtikrinant savalaikį tyrimų etapų atlikimą;
 • bendradarbiauja su tyrimus vykdančiomis tarptautinėmis organizacijomis, informuoja Skyriaus vedėją apie jų pavestus darbus, juos vykdo ar organizuoja ir koordinuoja jų vykdymą, atstovauja Lietuvai tarptautiniuose susitikimuose ir metodologiniuose seminaruose;
 • padeda tarptautinį tyrimą koordinuojančiam Skyriaus tyrėjui organizuoti pasirengimą tyrimams mokyklose, rengti darbo planuose priskirtų tarptautinių tyrimų įrankius, užtikrina jų konfidencialumą iki jų viešo paskelbimo;
 • padeda tarptautinį tyrimą koordinuojančiam Skyriaus tyrėjui organizuoti mokinių darbų priskirtuose tarptautiniuose tyrimuose vertinimą;
 • rengia ir tvarko tarptautinių tyrimų formas, dokumentus ir duomenų bazes;
 • dalyvauja kuriant technines užduotis darbo planuose priskirtų tarptautinių tyrimų darbų atlikimo paslaugoms pirkti;
 • rengia darbo planuose priskirtų nacionalinių tyrimų įrankius, koordinuoja ir vykdo klausimynų, užduočių, vykdymo tvarkų kūrimą, derinimą ir verifikavimą;
 • rengia mokyklų ir mokinių atrankos nacionaliniams tyrimams modelius ir juos įgyvendina;
 • pagal kompetenciją rengia raštus, pažymas, suvestines ir kitus dokumentus, susijusius su Skyriaus ir Agentūros darbu;
 • Agentūros direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant jo kompetencijai priskirtus klausimus;
 • pagal kompetenciją teikia pagalbą kitų skyrių darbuotojams;
 • įsivertina savo veiklą, analizuoja jos rezultatus, teikia siūlymus Skyriaus veiklai tobulinti;
 • atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo darbą;
 • vykdo kitas Agentūros direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavestas funkcijas Agentūros uždaviniams įgyvendinti;
 • be šiame aprašyme įvardytų funkcijų vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

Jums siūlome:

 • neterminuotą darbo sutartį;
 • darbą pilno etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – BMA koef. 7,4 – 8.

 CV siųsti: iki 2021 m. lapkričio 3 d. teikti per https://portalas.vtd.lt/lt/svietimo-politikos-analizes-ir-tyrimu-skyrius-tyrejas-koef-74-8-uz-1-et-vieneta-322;744170.html

Atrankos būdas – pokalbis.

Dėkojame už susidomėjimą.
Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Kilus klausimams – susisiekite:
Laima Markevičienė, tel. nr. +370 658 17943, el. p. laima.markeviciene@nsa.smm.lt

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi Nacionalinės švietimo agentūros duomenų bazėje 12 mėnesių ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti mus informuodami el. paštu aurelija.rudzianskiene@nsa.smm.lt

Reikalavimai pretendentui: 

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne žemesnį kaip bakalauro arba jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus šios pareigybės aprašyme įvardytoms funkcijoms vykdyti būtinus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos dokumentus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus, kitus švietimo srities teisės aktus;
 • sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
 • išmanyti raštvedybos ir kanceliarinės kalbos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti atlikti duomenų statistinę analizę ir naudotis SPSS arba kita duomenų statistinės analizės programa;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).

Pagrindinės darbo funkcijos:

 • sistemingai planuoja savo veiklą, teikia pasiūlymus Švietimo politikos analizės ir tyrimų skyriaus (toliau – Skyrius) ir Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – Agentūra) metiniam darbo planui ir strateginiam planui parengti;
 • atlieka pavestas duomenų vadybos funkcijas vykdant darbo planuose priskirtus tarptautinius tyrimus Lietuvoje laikantis tyrimus vykdančiomis tarptautinėmis organizacijos nustatytos metodologijos, užtikrinant savalaikį tyrimų etapų atlikimą;
 • bendradarbiauja su tyrimus vykdančiomis tarptautinėmis organizacijomis, informuoja Skyriaus vedėją apie jų pavestus darbus, juos vykdo ar organizuoja ir koordinuoja jų vykdymą, atstovauja Lietuvai tarptautiniuose susitikimuose ir metodologiniuose seminaruose;
 • padeda tarptautinį tyrimą koordinuojančiam Skyriaus tyrėjui organizuoti pasirengimą tyrimams mokyklose, rengti darbo planuose priskirtų tarptautinių tyrimų įrankius, užtikrina jų konfidencialumą iki jų viešo paskelbimo;
 • padeda tarptautinį tyrimą koordinuojančiam Skyriaus tyrėjui organizuoti mokinių darbų priskirtuose tarptautiniuose tyrimuose vertinimą;
 • rengia ir tvarko tarptautinių tyrimų formas, dokumentus ir duomenų bazes;
 • dalyvauja kuriant technines užduotis darbo planuose priskirtų tarptautinių tyrimų darbų atlikimo paslaugoms pirkti;
 • rengia darbo planuose priskirtų nacionalinių tyrimų įrankius, koordinuoja ir vykdo klausimynų, užduočių, vykdymo tvarkų kūrimą, derinimą ir verifikavimą;
 • rengia mokyklų ir mokinių atrankos nacionaliniams tyrimams modelius ir juos įgyvendina;
 • pagal kompetenciją rengia raštus, pažymas, suvestines ir kitus dokumentus, susijusius su Skyriaus ir Agentūros darbu;
 • Agentūros direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant jo kompetencijai priskirtus klausimus;
 • pagal kompetenciją teikia pagalbą kitų skyrių darbuotojams;
 • įsivertina savo veiklą, analizuoja jos rezultatus, teikia siūlymus Skyriaus veiklai tobulinti;
 • atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo darbą;
 • vykdo kitas Agentūros direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavestas funkcijas Agentūros uždaviniams įgyvendinti;
 • be šiame aprašyme įvardytų funkcijų vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

Jums siūlome:

 • neterminuotą darbo sutartį;
 • darbą pilno etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – BMA koef. 7,4 – 8.

CV siųsti: iki 2021 m. lapkričio 3 d. teikti per https://portalas.vtd.lt/lt/svietimo-politikos-analizes-ir-tyrimu-skyrius-tyrejas-322;744160.html

Atrankos būdas – pokalbis.

Dėkojame už susidomėjimą.
Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Kilus klausimams – susisiekite:
Laima Markevičienė, tel. nr. +370 658 17943, el. p. laima.markeviciene@nsa.smm.lt

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi Nacionalinės švietimo agentūros duomenų bazėje 12 mėnesių ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti mus informuodami el. paštu aurelija.rudzianskiene@nsa.smm.lt

Reikalavimai pretendentui: 

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne žemesnį kaip bakalauro arba jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus šios pareigybės aprašyme įvardytoms funkcijoms vykdyti būtinus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos dokumentus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus, kitus švietimo srities teisės aktus;
 • sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
 • išmanyti raštvedybos ir kanceliarinės kalbos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti atlikti duomenų statistinę analizę ir naudotis SPSS arba kita duomenų statistinės analizės programa;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).

Pagrindinės darbo funkcijos:

 • sistemingai planuoja savo veiklą, teikia pasiūlymus Švietimo politikos analizės ir tyrimų skyriaus (toliau – Skyrius) ir Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – Agentūra) metiniam darbo planui ir strateginiam planui parengti;
 • atlieka pavestas funkcijas vykdant darbo planuose priskirtus tarptautinius tyrimus Lietuvoje laikantis nustatytos metodologijos, užtikrinant savalaikį šių tyrimų etapų atlikimą;
 • bendradarbiauja su tyrimus vykdančiomis tarptautinėmis organizacijomis, informuoja Skyriaus vedėją apie jų pavestus darbus, juos vykdo ar organizuoja ir koordinuoja jų vykdymą, atstovauja Lietuvai tarptautiniuose susitikimuose ir metodologiniuose seminaruose;
 • rengia darbo planuose priskirtų tarptautinių tyrimų įrankius, koordinuoja klausimynų, testo užduočių ir (ar) kitų tyrimo instrumentų, vykdymo tvarkų vertimą, adaptavimą, derinimą ir verifikavimą, užtikrina tyrimo įrankių ir rezultatų konfidencialumą iki viešo jų paskelbimo;
 • organizuoja pasirengimą tyrimams mokyklose;
 • organizuoja mokinių darbų priskirtuose tarptautiniuose tyrimuose vertinimą;
 • rengia darbo planuose numatytas tarptautinių tyrimų rezultatų ataskaitas;
 • dalyvauja kuriant technines užduotis darbo planuose priskirtų tarptautinių tyrimų darbų atlikimo paslaugoms pirkti;
 • pagal kompetenciją rengia raštus, pažymas, suvestines ir kitus dokumentus, susijusius su Skyriaus ir Agentūros darbu;
 • Agentūros direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant jo kompetencijai priskirtus klausimus;
 • pagal kompetenciją teikia pagalbą kitų skyrių darbuotojams;
 • įsivertina savo veiklą, analizuoja jos rezultatus, teikia siūlymus Skyriaus veiklai tobulinti;
 • atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo darbą;
 • vykdo kitas Agentūros direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavestas funkcijas Agentūros uždaviniams įgyvendinti;
 • be šiame aprašyme įvardytų funkcijų vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

Jums siūlome:

 • neterminuotą darbo sutartį;
 • darbą pilno etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – BMA koef. 7,4 – 8.

CV siųsti: iki 2021 m. lapkričio 3 d. teikti per https://portalas.vtd.lt/lt/svietimo-politikos-analizes-ir-tyrimu-skyrius-tyrejas-koef-74-8-uz-1-et-vieneta-322;744150.html

Atrankos būdas – pokalbis.

Dėkojame už susidomėjimą.
Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Kilus klausimams – susisiekite:
Laima Markevičienė, tel. nr. +370 658 17943, el. p. laima.markeviciene@nsa.smm.lt

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi Nacionalinės švietimo agentūros duomenų bazėje 12 mėnesių ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti mus informuodami el. paštu aurelija.rudzianskiene@nsa.smm.lt

Reikalavimai pretendentui: 

 • turėti aukštąjį universitetinį arba koleginį išsilavinimą iš socialinių ar ugdymo mokslų krypčių grupės;
 • turėti ne mažesnį kaip 1 metų pedagoginio darbo stažą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus šios pareigybės aprašyme įvardytoms funkcijoms vykdyti būtinus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos dokumentus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus, kitus teisės aktus;
 • sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
 • išmanyti raštvedybos ir kanceliarinės kalbos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuteriu raštinės programiniu paketu;
 • mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

Pagrindinės darbo funkcijos:

 • sistemingai planuoja savo veiklą, teikia pasiūlymus Vertinimo skyriaus (toliau – Skyrius) ir Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – Agentūra) metiniam darbo planui ir strateginiam planui parengti;
 • organizuoja ir koordinuoja mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, formaliojo profesinio mokymo programas (toliau – mokyklų) išorinį vertinimą, bendradarbiauja su mokyklomis, jų savininkais dėl išorinio vertinimo planavimo, organizavimo ir vykdymo, tvarko su mokyklų išorinio vertinimo organizavimu ir vykdymu susijusius dokumentus, teikia juos tvirtinti Agentūros direktoriui, administruoja sutarčių su paslaugų teikėjais vykdymą;
 • administruoja vertinimo paslaugų vykdymą, organizuoja arba dalyvauja organizuojant vertintojų ir kitų ekspertų išoriniam vertinimui reikalingų paslaugų pirkimą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu;
 • kaupia, sistemina ir pagal savo veiklos kompetenciją tvarko, periodiškai atnaujina statistinius duomenis apie vertintojus, mokyklų išoriniam vertinimui pasitelkiamus ekspertus, mokyklų išorinį vertinimą, esant poreikiui teikia šią informaciją kitiems Agentūros departamentams ir(ar) skyriams, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;
 • apibendrina vertinimo informaciją ir duomenis, bendradarbiauja su kitų Agentūros skyrių darbuotojais, dalyvauja rengiant viešus pranešimus, duomenų apžvalgas, ataskaitas, problemų analizes, publikacijas, rekomendacijas dėl švietimo savivaldybių administracijų padalinių darbuotojų ir mokyklų veiklos kokybės gerinimo;
 • atrenka ir fiksuoja informaciją apie skleistinas gerąsias mokyklų patirtis, organizuoja jų sklaidą;
 • analizuoja gautus mokyklų vertinimo duomenis, dokumentus ir numato reikalingų konsultacijų, mokymų ar kitų renginių poreikį vertintojams, ekspertams, inicijuoja ir organizuoja konsultacijas ir kitus renginius;
 • analizuoja tarptautinę ir ES patirtį Skyriaus veiklos ir nustatytų funkcijų srityje;
 • pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupėse ir komisijose, rengiančiose teisės aktų projektus;
 • parengia mokyklų išorinio vertinimo dokumentus archyvuoti, tvarko savo veiklos srities dokumentaciją;
 • sistemingai įsivertina savo veiklos rezultatus, atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo darbą, rengia veiklos ataskaitas, teikia jas Skyriaus vedėjui ir (ar) Agentūros direktoriui;
 • vykdo kitas Agentūros direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavestas funkcijas Agentūros uždaviniams įgyvendinti;
 • be šiame aprašyme įvardytų funkcijų vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

Jums siūlome:

 • neterminuotą darbo sutartį;
 • darbą pilno etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – BMA koef. 6,5 – 7,1.

CV siųsti: iki 2021 m. spalio 25 d. Teikti per https://portalas.vtd.lt/lt/vertinimo-skyrius-metodininkas-koef-65-71-322;742050.html

Atrankos būdas – pokalbis.

Dėkojame už susidomėjimą.
Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Kilus klausimams – susisiekite:
Laima Markevičienė, tel. nr. +307 658 17943, el. p. laima.markeviciene@nsa.smm.lt

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi Nacionalinės švietimo agentūros duomenų bazėje 12 mėnesių ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti mus informuodami el. paštu aurelija.rudzianskiene@nsa.smm.lt

Reikalavimai pretendentui: 

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus šios pareigybės aprašyme įvardytoms funkcijoms vykdyti būtinus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos dokumentus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus, kitus švietimo srities teisės aktus;
 • sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
 • išmanyti raštvedybos ir kanceliarinės kalbos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti atlikti duomenų statistinę analizę ir naudotis SPSS arba kita duomenų statistinės analizės programa;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).

Pagrindinės darbo funkcijos:

 • sistemingai planuoja savo veiklą, teikia pasiūlymus Švietimo politikos analizės ir tyrimų skyriaus (toliau – Skyrius) ir Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – Agentūra) metiniam darbo planui ir strateginiam planui parengti;
 • konsultuoja tyrimų koordinatorius dėl tarptautinių ir nacionalinių tyrimų medžiagos kokybės, vertina parengtą tyrimo medžiagą;
 • rengia darbo planuose priskirtų tarptautinių ir nacionalinių tyrimų rezultatų bendrąsias ataskaitas ir antrines analizes;
 • atliktų tyrimų ataskaitų, antrinių analizių pagrindu vykdo jų rezultatų sklaidą suinteresuotoms grupėms;
 • atlieka darbo planuose priskirtų tyrimų, analizių statistinius skaičiavimus;
 • dalyvauja kuriant technines užduotis darbo planuose priskirtų tarptautinių ir nacionalinių tyrimų darbų atlikimo paslaugoms pirkti;
 • pagal kompetenciją rengia raštus, pažymas, suvestines ir kitus dokumentus, susijusius su Skyriaus ir Agentūros darbu;
 • Agentūros direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant jo kompetencijai priskirtus klausimus;
 • pagal kompetenciją teikia pagalbą skyriaus darbuotojams;
 • įsivertina savo veiklą, analizuoja jos rezultatus, teikia siūlymus Skyriaus veiklai tobulinti;
 • atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo darbą;
 • vykdo kitas Agentūros direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavestas funkcijas Agentūros uždaviniams įgyvendinti;
 • be šiame aprašyme įvardytų funkcijų vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

Jums siūlome:

 • neterminuotą darbo sutartį;
 • darbą pilno etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – BMA koef. 7,4 – 8.

 CV siųsti: iki 2021 m. spalio 25 d. teikti per https://portalas.vtd.lt/lt/svietimo-politikos-analizes-ir-tyrimu-skyrius-tyrejas-koef-74-8-uz-1-et-vieneta-322;741970.html

Atrankos būdas – pokalbis.

Dėkojame už susidomėjimą.
Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Kilus klausimams – susisiekite:
Laima Markevičienė, tel. nr. +307 658 17943, el. p. laima.markeviciene@nsa.smm.lt

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi Nacionalinės švietimo agentūros duomenų bazėje 12 mėnesių ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti mus informuodami el. paštu aurelija.rudzianskiene@nsa.smm.lt

Projektai

Reikalavimai pretendentui:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
 • turėti pedagogo kvalifikaciją;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų pedagoginio ar mokslinio darbo patirtį per paskutinius 5 (penkerius) metus;
 • turėti patirties vertinant arba kuriant bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių arba skaitmeninių mokymo priemonių turinį;
 • turėti patirties rengiant kompetencijoms vertinti skirtas užduotis arba pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotis arba nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo užduotis;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • tinkamai ir laiku atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, būti pareigingas, darbštus, objektyvus, gebėti bendrauti;
 • mokėti vartotojo lygiu dirbti raštinės programų paketu.

Pagrindinės darbo funkcijos:

 • kuriaturinį skaitmeniniams ištekliams išpildyti;
 • prižiūrinaujai kuriamų ir atnaujinamų skaitmeninių išteklių kokybę;
 • konsultuojanaujų skaitmeninių mokymo išteklių kūrėjus;
 • bendradarbiaujasu pedagogų asociacijomis;
 • yra atsakingas už savo veiklos projekte rezultatus, galimų rizikų prognozavimą ir prevencijos priemonių numatymą;
 • laikosi Europos struktūrinių fondų projektų vykdymo ir NŠA veiklą reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.

Lietuvių kalbos ir pradinio ugdymo metodininkams siūlome:

 • sudaryti projektiniodarbo sutartį iki 2022 m. vasario 28 d. su galimybe pratęsti;
 • darbą pusės etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – BMA koef. 7.2

 CV siųsti: iki 2021 m. spalio 28 d. 17 val., irena.popieriene@nsa.smm.lt

Pilietiškumo pagrindų metodininkui siūlome:

 • sudaryti projektiniodarbo sutartį iki 2022 m. vasario 28 d. su galimybe pratęsti;
 • darbą pusės etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – BMA koef. 7.2

 CV siųsti: iki 2021 m. lapkričio 20 d. 17 val., irena.popieriene@nsa.smm.lt

Atrankos būdas – pokalbis.

Dėkojame už susidomėjimą.
Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Kilus klausimams – susisiekite:
irena.popieriene@nsa.smm.lt

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi Nacionalinės švietimo agentūros duomenų bazėje 12 mėnesių ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti mus informuodami el. paštu irena.popieriene@nsa.smm.lt

Skip to content