I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Kviečiame teikti paraiškas į švietimo įstaigų vadovų-mentorių mokymo programą

2020-09-18

Nacionalinė švietimo agentūra, vykdydama projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001), kviečia teikti paraiškas į švietimo vadovų-mentorių mokymo programą.

Švietimo įstaigų vadovų-mentorių mokymų programa skiriama mentorystės kultūros plėtojimui užtikrinant kuo sėkmingesnę švietimo įstaigos vadovo karjeros pradžią.

Mokymų tikslinė grupė – švietimo įstaigų vadovai, norintys pasidalinti savo praktinio darbo patirtimi su kolegomis, teikiant pagalbą ir konsultacijas bei padedant atpažinti, įvertinti ir perimti gerąją patirtį tik pradėjusiems dirbti švietimo įstaigų vadovams.

Parengti švietimo įstaigų vadovai-mentoriai teiks švietimo pagalbą, konsultacijas, kaip priimti sprendimus dėl mokyklos veiklos tobulinimo ir pažangos bei organizuoti ir vykdyti mokyklos ugdymo procesą nenutolstant nuo pasirinktos strategijos.

Reikalavimai ketinantiems dalyvauti mokymuose:

  • Paraiškas gali teikti dirbantys asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą, pedagogo (ar andragogo) kvalifikaciją ir ne trumpesnę kaip 5 m. vadovaujamojo darbo patirtį švietimo sistemoje bent vienoje iš šių sričių: pedagoginėje, vadybinėje, mokslinėje;
  • Pareiškėjas turi būti motyvuotas dalyvauti mokymuose ir paraiškoje aiškiai suformuluoti dalyvavimo mokymuose motyvus;
  • Pareiškėjas turi būti suderinęs dalyvavimo mokymuose klausimą su savo švietimo įstaigos savininku (steigėju);
  • Pareiškėjas įsipareigoja dalyvauti visose pasirinktos programos mokymų dalyse.

Atranką į mokymus vykdo Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA). Atrinkti dalyviai bus informuojami per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo. Neatrinkti dalyviai nebus informuojami.

Atrinktų dalyvių kelionės į mokymų vietovę ir iš jos, maitinimo ir nakvynės išlaidos mokymų metu apmokamos Europos socialinio fondo ir valstybės finansuojamo projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) pagal fiksuotą kainą.

Mokymų trukmė – 80 val. Numatytas mokymų laikas: I dalis – spalio 12-13 dienomis, II dalis – spalio 26-28 dienomis, III dalis – lapkričio 16-17 dienomis, IV dalis – lapkričio 30-gruodžio 2 dienomis.
Mokymų vieta Vilniuje (tikslinama).

Pasikeitus situacijai mokymai vyks nuotoliniu būdu.

Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) pretendentų į mokymo programas atrankos vykdymo tvarkos aprašas

Švietimo įstaigų vadovų-mentorių mokymo programa

Paraiškas prašome pateikti iki 2020 m. spalio 2 d. imtinai.

Paraiška dalyvauti mokymuose: https://forms.gle/DEPqFsqxUVLdrTM1A

 

Jovita Monkevičienė,

Nacionalinės švietimo agentūros
Stebėsenos ir vertinimo departamento
Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) metodininkė
El. p. jovita.monkeviciene@gmail.com

Dangira Bielinytė,

Nacionalinės švietimo agentūros
Stebėsenos ir vertinimo departamento
Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) metodininkė
Tel. +370 670 22107, el. p. dangira.bielinyte@nsa.smm lt

Skip to content