I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Elektroninis leidinys „Ugdymo procesas nuotoliniu ir nenuotoliniu būdu: iššūkiai, patirtys, atradimai. 2021“

2021-12-22

Naujas elektroninis leidinys „Ugdymo procesas nuotoliniu ir nenuotoliniu būdu: iššūkiai, patirtys, atradimai. 2021“ parengtas pagal viešųjų konsultacijų, skirtų bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui, profesinio mokymo įstaigų gimnazijų skyrių vedėjams, vaizdo ir garso įrašų medžiagą (pirmas toks leidinys išleistas 2020 m.).

Viešąsias konsultacijas organizavo Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyrius. Didžiausias dėmesys skirtas pavaduotojų ugdymui patirtims ir lyderystės raiškai bendruomenėje, atliepiant ugdymui kilusias aktualijas:

Pradinių klasių mokinių grįžimas į klases, atlaisvinant karantiną.

Papildoma mokymosi pagalba, konsultavimas.

Nuotolinio ir kontaktinio mokymosi derinimas, mokymasis lauke.

Profesinio mokymo programų modulių pasirinkimai.

Mokinių pasiekimų nacionalinių duomenų panaudojimas mokykloje ir savivaldybėje.

Didžiąją leidinio turinio dalį sudaro pavaduotojų ugdymui, profesinio mokymo įstaigų, gimnazijų skyrių vedėjų įžvalgos. Taip pat pateikiami švietimo ekspertų –  Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos mokslininkų, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Nacionalinės švietimo agentūros vadovų, specialistų komentarai ir rekomendacijos.

Su parengtu leidiniu galite susipažinti čia

Leidinį parengė dr. Vida Kazragytė, Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus metodininkė. Išleido Bendrųjų reikalų departamento Aprūpinimo ir leidybos skyrius.

Skip to content