I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklas pildyti bendrojo ugdymo mokyklų 2020–2021 m. m. (2021 m.) įsivertinimo ir pažangos anketą

2022-02-17

Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklas iki 2022 m. vasario 22 d. pateikti duomenis pagal Bendrojo ugdymo mokyklų 2020–2021 m. m. (2021 m.) įsivertinimo ir pažangos anketą.

Anketa sudaryta siekiant įgyvendinti Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030 patvirtinimo“, Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745 „Dėl Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos patvirtinimo“ ir Geros mokyklos koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, nuostatas ir tikslus.

Anketą bendrojo ugdymo mokyklas prašome užpildyti internetu: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=umfGY12K0EKXrRF1yOGwEq4hXBapstxEixNJLPLb109UNlEyTjZKREsxQUZTQ0haQU1QN0xKS0s1Si4u.

Anketą Word formatu galite rasti čia.

Jums iškilusiais klausimais maloniai prašome kreiptis į Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus metodininkę Editą Gailiūtę, el. p. Edita.Gailiute@nsa.smm.lt ir tel. +370 658 18 053.

Skip to content