I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Inovacijų kūrėjai kviečiami teikti paraiškas išbandyti savo išradimus švietime 

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“ kviečia inovacijų kūrėjus iki birželio 30 d. teikti paraiškas išbandyti savo švietimo technologijas ir inovacijų sprendimus švietime.

EdTech sprendimų kūrėjai, siekiantys dalyvauti išbandyme, paraiškoje privalo motyvuotai pagrįsti, kodėl siekia, jog jų sprendimas būtų išbandytas, kokie sprendimų pagrindiniai tikslai ir kokių rezultatų jais siekiama. Tokių sprendimų pavyzdžiai galėtų būti interaktyvūs mokymosi įrankiai, išmanus skaitmeninis turinys – edukacinės priemonės, išnaudojančios naujausias informacinių technologijų galimybes.

Siūlomi švietimo ir inovacijų sprendimai turi atitikti du kriterijus: EdTech sprendimas jau turi būti išbaigtas ir paruoštas naudoti ir turi būti pristatytas trumpu (iki 3 minučių) vaizdo įrašu, kuriame nurodomos jo galimybės, sprendžiamos problemos ir mokymosi procesui atnešama nauda.

EdTech sprendimų kūrėjas gali teikti atrankai tik vieną paraišką. Joje gali būti atrankai teikiamas tik vienas EdTech sprendimas.

EdTech sprendimų išbandyme dalyvausiančius EdTech sprendimų kūrėjus atrinks Nacionalinės švietimo agentūros sudaryta atrankos komisija. Atrinkti  EdTech sprendimų kūrėjai apie tolesnę išbandymo organizavimo eigą bus informuoti asmeniškai.

Atrinktų EdTech sprendimų išbandymas vyks 2022 m. rugsėjo 12 d. – 2022 m. lapkričio 30 d.

Jo metu bus siekiama praktiškai švietimo įstaigose pritaikyti pasiūlytus produktus ir paslaugas.  Tai sudarys galimybes sprendimų kūrėjams ir švietimo įstaigų atstovams išbandyti pasiūlytus sprendimus realioje aplinkoje, o EdTech sprendimų kūrėjams suteiks daugiau žinių apie kasdienį mokymąsi, besimokančiųjų poreikius, leis vystyti ir tobulinti savo produktus, atskleis, kur ir kaip galima taikyti naujausias švietimo technologijas ateityje.

Vėliau EdTech sprendimai bus įtraukti į ugdymo procesą, o tai leis naudoti naujausias švietimo technologijas gerinti mokymo procesui ir jo kokybei, įgalins mokytojus, dėstytojus ir lektorius patiems rinktis EdTech sprendimus bei taikyti juos mokymo procese.

 

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Paraiškos priimamos iki 2022 m. birželio 30 d., 16 val.

Paraiškos, pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, arba pasirašytų paraiškų skenuoti variantai PDF formatu turi būti teikiami elektroniniu būdu Nacionalinės švietimo agentūros el. pašto adresu edtech@nsa.smm.lt nurodant „EdTech sprendimų atrankai“.

Dėl kvietimo teikti paraiškas daugiau informacijos teikia edukacinių technologijų specialistas Justas Paulikas, tel. 8 641 37210, el. p. justas.paulikas@nsa.smm.lt.

 

DOKUMENTAI 

Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Skaitmeninės švietimo transformacijos („EdTech“)“ švietimo technologijų ir inovacijų sprendimų atrankos ir išbandymo tvarkos aprašas

Paraiškos forma 

Skip to content