I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Numatyta skirti 50 tūkst. eurų ukrainiečių vaikų emocinės būsenos gerinimui ir lietuvių kalbos mokymui

2022-05-17

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia iki gegužės 20 d. teikti paraiškas projektų, skirtų teikti pagalbą vaikams, atvykusiems iš Ukrainos, konkursui. Pagrindiniai tikslai – mokyti vaikus lietuvių kalbos ir stiprinti teigiamą emocinę jų būseną.

Projektams įgyvendinti numatyta skirti iki 50 tūkst. eurų. Vienos paraiškos didžiausia leistina finansuoti suma sudaro iki 10 tūkst. eurų.

Vadovaujantis Pedagogų asociacijų projektų, skirtų vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbos įgūdžiams ugdyti, finansavimo ir administravimo tvarkos aprašu gali būti finansuojamos šios veiklos:

– Ukrainos vaikų lietuvių kalbos mokymas;

– emocinės Ukrainos vaikų sveikatos stiprinimas ir pedagoginė psichologinė pagalba bei konsultacijos mokytojams, kaip bendrauti su karinę invaziją patyrusia šeima, mokiniais;

– įvairių mokomųjų dalykų metodinės medžiagos, teminių videoįrašų (pamokų) parengimas ar kitų atvirų mokymo išteklių, padedančių mokyti lietuvių kalbos Ukrainos vaikus, sukūrimas.

Paraiškas konkursui gali teikti pedagogų asociacijos, įregistruotos Juridinių asmenų registre.

Paraiškas vertins komisija, sudaryta iš Nacionalinės švietimo agentūros, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos deleguotų atstovų ir nepriklausomų ekspertų.

Paraiškų vertinimą sudarys du etapai: paraiškų administracinės atitikties vertinimas ir paraiškų tinkamumo finansuoti ir ekspertinis vertinimas. Jeigu paraiška administracinės atitikties vertinimo metu neatitiks nurodytų reikalavimų arba informacija bus pateikta netinkamai, pareiškėjo bus prašoma pateikti privalomus dokumentus ar paaiškinimus raštu per 2 darbo dienas. Sprendimas atmesti paraišką bus priimtas, jeigu pareiškėjas trūkstamų dokumentų ar paaiškinimų nepateiks per nurodytą laiko tarpą. Po administracinio vertinimo paraiškos bus vertinamos pagal ekspertinio vertinimo kriterijus skiriant balus. Minimalus balų skaičius – 10 balų.

Konkursą finansuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Ji priims sprendimą dėl lėšų skyrimo, atsižvelgdama į NŠA pateiktą siūlomų finansuoti projektų sąrašą ir paraiškų tinkamumo finansuoti ir ekspertinio vertinimo ataskaitą.

 

Paraiškų teikimas:

Paraiškos priimamos iki 2022 m. gegužės 20 d., 15 val.

Paraiškos, pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, arba pasirašytų paraiškų skenuoti variantai PDF formatu turi būti teikiami elektroniniu būdu Nacionalinės švietimo agentūros el. pašto adresu info@nsa.smm.lt nurodant „Pedagogų asociacijų projektų, skirtų vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbos įgūdžiams ugdyti organizavimo konkursui“.

Dėl paraiškų pildymo konsultuoja NŠA Mokyklų veiklos plėtros skyriaus metodininkė Giedrė Čiapienė, tel. 8 658 18319, el. p. giedre.ciapiene@nsa.smm.lt.

 

Konkurso dokumentai

ŠMSM ministro įsakymas ir tvarkos aprašas

Paraiškos forma (Word formatu)

Paraiškos vertinimo forma (Word formatu)

Skip to content