I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų praktinių patirčių taikant universalaus dizaino priemones ugdymui(si) analizėje – priemonių taikymas, patirtys ir galimybės

2022-05-25

Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) vykdomo projekto „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra“, finansuojamo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, parengtame leidinyje „Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų praktinių patirčių taikant universalaus dizaino priemones ugdymui(si) analizė“ apžvelgiami šių priemonių privalumai, taikymo patirtys ir galimybės. Įprastu ir universalaus dizaino būdu pateikiamos rekomendacijos: švietimo politikos bei savivaldybių atstovams – koordinuojantiems įtraukties procesą mokyklose, taip pat mokyklų bendruomenėms bei švietimo pagalbos specialistams, vykdantiems įtraukųjį ugdymą.

Leidinys skirtas mokyklų švietimo pagalbos specialistams bei pedagogams, atsakingiems už efektyvų mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, ugdymo procesą bei įtrauktį bendrojo lavinimo mokyklose.

Universalaus dizaino priemonės ugdymui(si) suvokiamos kaip švietimo sistema, kuria vadovaujantis kuriamos lanksčios mokymosi aplinkos ir erdvės, kurias galima pritaikyti atsižvelgiant į individualius mokymosi skirtumus.

Analizėje pateikiama universalaus dizaino ugdymui(si) skirtų priemonių samprata, pristatoma praktinių mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų patirčių tyrimo metodologija, pateikiami išsamūs tyrimo rezultatai.

Su leidiniu galima susipažinti NŠA projekto „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra“ skiltyje projekto rezultatai.

Skip to content