I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Švietimo specialistų delegacijos iš Lietuvos vizitas tarptautinėje švietimo parodoje DIDACTA 2022

2022-06-23

Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendina ESF projektą „Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-02-0001), kurio tikslas – tobulinti mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų, savivaldybių švietimo pagalbos įstaigų ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistų profesinę kvalifikaciją.

Vykdant projekto 2.3.1 veiklą „Švietimo pagalbos specialistų, mokytojų kompetencijų ugdymas“, švietimo specialistų delegacija iš Lietuvos 2022 m. birželio 6–10 d. dalyvavo tarptautinėje švietimo parodoje DIDACTA 2022, Vokietijoje, Kelno mieste. Vykstančiųjų grupę sudarė Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų psichologinių pedagoginių tarnybų, Plungės specialiojo ugdymo centro, Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centro, „Diemedžio“ ugdymo centro, Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro bei Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro Žeimenos skyriaus atstovai.

Paroda DIDACTA – mugė ir tęstinio mokymosi renginys, skirtas visai švietimo sričiai. Pagrindinė šių metų parodos idėja – greitas ir lankstus prisitaikymas prie dinamiško švietimo reformų ir pasaulinių pokyčių proceso. Parodoje pateiktos išsamios ekspozicijos, skirtos visoms švietimo sritims – nuo ankstyvojo vaikų ugdymo iki profesinio mokymo bei mokymosi visą gyvenimą. Lankytojai turėjo galimybę dalyvauti seminaruose, paskaitose, diskusijose, forumuose, veiklose, stebėti priemonių ir įrangos pristatymus, nagrinėti, išbandyti ir įvertinti įvairias edukacines naujoves, palyginti ir įvertinti užsienio šalių švietimo naujoves ir kaitą.

Parodos metu net 55 šalių atstovai pristatė naujovišką ugdymo procesui skirtą įrangą, priemones, pedagogines metodikas, rekomendacijas, aktualias patirtis, idėjas, sprendimus, planus ir kvietė bendradarbiaujant kurti šalių švietimo inovacijas. Skaičiuojama, kad mugę aplankė apie 35 tūkst. lankytojų. Asociacijos „Didacta“ vykdomasis direktorius Reinhardas Koslitzas, džiaugdamasis parodos sėkme, pabrėžė, kad lankytojų susidomėjimas rodo, jog niekas negali pakeisti asmeninių susitikimų, todėl ateityje būtina išlaikyti gyvą dialogą.

Mugės metu daugiausiai buvo kalbama apie nuolat spartėjantį skaitmenizavimą mokyklose, tvarumo problemas ir situaciją, pabėgėlių vaikų integraciją, pedagogų kvalifikaciją, tėvų įtraukimą į švietimą bei naujausias mokymo strategijas. Be to, parodoje tapo akivaizdu, kad švietimas tampa vis atviresnis naujoms pedagoginėms koncepcijoms, žinios vis dažniau perduodamos „naujoms terpėms“: dėl interneto, kaip lankstaus ir beveik neišsenkamo žinių šaltinio, artėjama prie vis didėjančio švietimo individualizavimo.

Lietuvos delegacija, dalyvavusi parodoje, ypač domėjosi ugdymo, įtraukiojo ugdymo organizavimo naujovėmis, interaktyviomis mokymo priemonėmis specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams bei prevencinės veiklos bendrojo ugdymo mokykloje įgyvendinimu, diskutavo apie pažangių priemonių diegimo galimybes Lietuvos švietimo sistemoje.

Kviečiame susipažinti su parengtu Lietuvos delegacijos pristatymu

 

Parodos DIDACTA ataskaitą galima rasti čia

Daugiau informacijos apie vykusią parodą – tinklalapyje www.didacta-cologne.com.

Skip to content