I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Prieš artėjančius ketvirtokų ir aštuntokų patikrinimus skelbiami užduočių formatai

2022-12-01

Ruošiantis Nacionaliniam mokinių pasiekimų patikrinimui (NMPP), kuris startuos jau kitų metų sausį, skelbiami matematikos, lietuvių kalbos bei gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų) užduočių formatai.

„Formatai skelbiami skatinant mokytojus pasitikslinti, kokio pobūdžio užduotys bus pateikiamos, kokie gebėjimai ir kokiose veiklos srityse bus vertinami mokiniai. Užduotys sudaromos remiantis mokyklinėmis programomis, pagal kurias ir mokėsi vaikai“, – sako Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.

Ketvirtokams matematikos patikrinime reikės pademonstruoti, kaip sekasi pažinti skaičius, atlikti skaičiavimus, spręsti lygtis, nelygybes, statistikos ir geometrijos uždavinius, pritaikyti žinias apie matavimo vienetus. Aštuntokai susidurs su šių sričių, tačiau atitinkamai sudėtingesnėmis užduotimis, taip pat pademonstruos gebėjimus spręsti sąryšių ir funkcijų, tikimybių teorijos uždavinius.

Lietuvių bei gimtųjų kalbų patikrinimuose mokiniai atliks teksto suvokimo užduotis išskiriant temas, pagrindines mintis bei kitą reikiamą informaciją. Taip pat formuos savo įžvalgas, vertinimus ir išvadas. Vaikai turės atkreipti dėmesį ir į tekstų rūšis, žanrus, atpažinti kalbinės raiškos priemones.

Su NMPP užduočių formatais galima susipažinti čia.

Taip pat, siekiant kokybiško NMPP vykdymo, nuo kitų metų kinta organizavimo tvarka. Mokykloms bus paliekama pačioms suskirstyti mokinius į srautus ir grupes. Taip įstaigos turės galimybę atsižvelgti į tuo metu mokykloje vykstantį mokymo procesą bei į skirtingų klasių poreikius.

Patikrinimai ir toliau bus vykdomi elektroniniu būdu. Užtikrinant sklandų procesą testavimo aplinkoje, vykdytojai iš anksto bus informuoti, kaip mokiniams padėti prisijungti, kaip elgtis iškilus nesklandumams bei apie kitas svarbias detales. NMPP elektroniniu būdu vykdomas nuo 2021 m.

Dalyvavimas pasiekimų patikrinime sudaro galimybę savivaldybei ir mokykloms gauti apibendrintą grįžtamojo ryšio informaciją apie mokinių mokymosi rezultatus bei gerinti ugdymo kokybę.

Patikrinimai prasidės sausio 24 d. ir truks mėnesį. Tvarkaraštį rasite čia.

Skip to content