I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Mokyklų bendruomenėms pristatyti projekto metu sukurti ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modeliai

2022-12-23

Projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ 1.3 veiklos „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“ vykdytojai kartu su Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centru organizavo Lietuvos mokykloms keturias respublikines konferencijas „Ugdymo organizavimas ir pagalbos teikimas pasiekimų gerinimui“. Visų konferencijų metu dalyvavo apie 490 dalyvių, 410 konferencijų dalyvių gavo pažymėjimus.

Projekto veiklos „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“ metodininkė I. Vietienė pateikė svarbiausių projekto veiklų teorines bei praktines įžvalgas. Ji pristatė projekto tikslus, tikslines grupes, pasiektus rezultatus, pasidalijo praktinėmis įžvalgomis.

Veiklos metodininkė L. Gudaitė pristatė projekto veiklos kelią modelių mokinių pasiekimų gerinimui kūrimo link. Buvo akcentuota aktyvaus projekto dalyvių įsitraukimo svarba projekto rezultatams, diskutuota apie bendros krypties ir nuoseklių žingsnių svarbą, pabrėžta didelė projekto geografinė aprėptis, trumpai aptarti projekto metu parengti leidiniai.

Projekto darbuotoja ir konsultantė-ekspertė dr. G. Žibėnienė konferencijoje pristatė elektroninį leidinį „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modeliai mokinių žemiems pasiekimams gerinti“ (toliau – Modeliai). Tikimasi, kad kitos mokyklos galės perimti patikusias, sudominusias patirtis, o Modeliai bus įdomūs ir naudingi, siekiant pagerinti situaciją daugiausiai žemų pasiekimų mokinių turinčiose mokyklose. Ekspertė atskleidė, su kokiais iššūkiais teko susidurti mokykloms, kas padėjo pasiekti gerų rezultatų, kaip sekėsi stiprinti reflektuojančią bendruomenę. Pabrėžė, kad tokia bendruomenė yra viena iš svarbių sąlygų sėkmingam pokyčiui pasiekti.

Projekto konsultantas-ekspertas V. Bacys pasidalijo įžvalgomis, kaip vyksta pokyčiai mokykloje. Buvo aptarta pokyčių teorija ir jos taikymas ugdymo įstaigoje, kalbėta apie tikslų ir kelio jiems pasiekti nusistatymo svarbą, paskatino visus nebijoti pokyčių.

Tyrėjų komandos atstovė dr. Jūratė Valuckienė pristatė tyrimo apie pedagogų ir mokyklų vadovų požiūrį į ugdymo organizavimo priemonių reikšmę mokinių pažangai rezultatus. Buvo pristatyti tyrimo tikslai, palyginti ugdymo priemonių poveikio žemiems mokinių pasiekimams tyrimų rezultatai šio projekto metu ir panašių tyrimų rezultatai šalyje ir užsienyje, pateikta rekomendacijų.

Mokyklų pranešimai buvo suskirstyti pagal temines sritis į 3 sekcijas, mokyklų bendruomenės dalijosi patirtimi, kaip joms pavyko pagerinti mokinių matematikos, skaitymo ir raštingumo ir kitus pasiekimus dalyvaujant projekte. Konferencijos metu vykusiose diskusijose bei dalyvių pasisakymuose išryškėjo, kad kiekviena praktine patirtimi pasidalijusi mokykla konstatavo akivaizdų parengtų ir išbandytų ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių poveikį mokinių žemiems pasiekimams gerinti, kadangi projekto metu modelių kūrimas buvo vykdomas kompleksiškai, t. y. veiklos buvo ne tik planuojamos, bet ir vertinamas jų poveikis. Mokyklų bendruomenių pasidalijimų patirtimi galima rasti elektroninio formato leidinyje NŠA puslapyje.

Konferencijų vaizdo įrašus galima rasti NŠA „YouTube“ paskyroje:

Kviečiame skaityti „Švietimo naujienų“ parengtą straipsnį apie įvykusias konferencijas ir kai kurių mokyklų pristatytus Modelius „Kaip pagerinti mokinių pasiekimus? Mokyklų patirtys“: https://www.svietimonaujienos.lt/kaip-pagerinti-mokiniu-pasiekimus-mokyklu-patirtys/.

Skip to content