I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Kviečiame įgyvendinti nacionalines kvalifikacijos tobulinimo programas

2023-05-18

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia pedagogų rengimo centrus kartu su kitomis aukštosiomis mokyklomis, akredituotomis kvalifikacijos tobulinimo įstaigomis tapti partneriais ir įgyvendinti nacionalines kvalifikacijos tobulinimo programas. Tikslas – suteikti galimybę pedagoginiams darbuotojams stiprinti kompetencijas ir paskatinti pedagogų rengimo centrų ir kitų kvalifikacijos tobulinimo institucijų bendradarbiavimą.

Nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo programų tikslinė grupė – švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovai ir kiti pedagoginiai darbuotojai. Nacionalines kvalifikacijos tobulinimo programas gali rengti pedagogų rengimo centrai, kitos aukštosios mokyklos ar akredituotos kvalifikacijos tobulinimo įstaigos, vykdančios pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą.

Nacionalinės kvalifikacijos tobulinimo programos turi būti parengtos pagal Pedagoginių darbuotojų (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus) 2023–2025 metų prioritetines kvalifikacijos tobulinimo sritis ir akredituotos pagal Reikalavimus pedagoginių darbuotojų (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus) kvalifikacijos tobulinimo programoms ir nacionalinėms kvalifikacijos tobulinimo programoms ir nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo, akreditavimo ir registravimo tvarkos aprašą.

Nacionalines kvalifikacijos tobulinimo programas akredituoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Nacionalines kvalifikacijos tobulinimo programas įgyvendina švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka patvirtinti pedagogų rengimo centrai kartu su kitomis aukštosiomis mokyklomis ir (ar) akredituotomis kvalifikacijos tobulinimo įstaigomis.

Nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo programų įgyvendinimas bus finansuojamas Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ lėšomis. Su nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo programų įgyvendintojais bus pasirašomos partnerystės sutartys.

Paraiškas dėl partnerystės galima pateikti iki 2023 m. gegužės 31 d.

Paraiškas dėl partnerystės vertins paraiškų vertinimo komisija iki 2023 m. birželio 30 d.

Konkurso rezultatai bus pateikti NŠA interneto svetainėje iki 2023 m. liepos 3 d.

Dokumentai

Pedagoginių darbuotojų nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo programų įgyvendinimo partnerių konkurso tvarkos aprašas, patvirtintas Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2023 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. VK-219 „Dėl Pedagoginių darbuotojų nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo programų įgyvendinimo partnerių konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Paraiškos dėl partnerystės forma (Word)

 

Nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo programų turinio atrankos kriterijai skelbiami čia:

Nacionalinių programų įtraukties tema turinio atrankos kriterijai

Nacionalinių programų BU Gyvenimo įgūdžių programos turinio atrankos kriterijai

Nacionalinių programų matematikos mokymo ir mokymosi tema turinio atrankos kriterijai

 

Daugiau informacijos el. paštu Regina.Zukiene@nsa.smm.lt

Skip to content