I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Laukiama paraiškų nacionalinėms programoms įgyvendinti

2023-09-26

Nacionalinei švietimo agentūrai galima teikti paraiškas dėl pedagoginių darbuotojų nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo programų.

Siekiame ne tik suteikti galimybę pedagoginiams darbuotojams stiprinti kompetencijas, bet ir paskatinti pedagogų rengimo centrų, aukštųjų mokyklų ir (ar) kitų kvalifikacijos tobulinimo institucijų bendradarbiavimą.

Nacionalines kvalifikacijos tobulinimo programas gali rengti pedagogų rengimo centrai, kitos aukštosios mokyklos ar akredituotos kvalifikacijos tobulinimo įstaigos, vykdančios pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą.

Nacionalinės kvalifikacijos tobulinimo programos turi būti parengtos pagal Pedagoginių darbuotojų (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus) 2023–2025 metų prioritetines kvalifikacijos tobulinimo sritis:

  • pilietinio ugdymo kompetencijų stiprinimas;
  • ugdymo praktikos ir didaktikos kompetencijų tobulinimas, pirmumą teikiant pradinio ugdymo, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų) kalbos, istorijos, geografijos, filosofijos, ekonomikos ir verslumo, biologijos, chemijos, fizikos, informatikos dalykų mokytojų kompetencijoms stiprinti.

Prioritetinių kvalifikacijos tobulinimo sričių „Pilietinio ugdymo kompetencijų stiprinimas“ ir „Ugdymo praktikos ir didaktikos kompetencijų tobulinimas“ aspektai, į kuriuos turėtų būti atsižvelgta rengiant nacionalines programas, skelbiami čia.

Nacionalinės kvalifikacijos tobulinimo programos turi atliepti bendraautorystės ir tarptautiškumo kriterijus, nurodant šalies ir tarptautinius partnerius, prisidedančius kuriant ir/ar įgyvendinant nacionalines programas.

Nacionalinės kvalifikacijos tobulinimo programos trukmė turi būti ne mažesnė kaip 135 akademinės valandos (101 valanda) ir ne didesnė kaip 270 akademinių valandų (203 valandos), iš kurių ne mažiau kaip 30 ir ne daugiau kaip 50 procentų skiriama praktikai.

Nacionalines kvalifikacijos tobulinimo programas akredituoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pagal Reikalavimus pedagoginių darbuotojų (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus) kvalifikacijos tobulinimo programoms ir nacionalinėms kvalifikacijos tobulinimo programoms ir nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo, akreditavimo ir registravimo tvarkos aprašą.

Nacionalines kvalifikacijos tobulinimo programas įgyvendina švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka patvirtinti pedagogų rengimo centrai kartu su kitomis aukštosiomis mokyklomis ir (ar) akredituotomis pedagogų kvalifikacijos tobulinimo įstaigomis.

Nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo programų įgyvendinimas bus finansuojamas Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ lėšomis. Su nacionalinių programų įgyvendintojais bus pasirašomos partnerystės sutartys.

Paraiškos dėl nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo programų įgyvendinimo, pateiktos iki 2023 m. lapkričio 22 d.,  bus vertinamos iki 2023 m. gruodžio 22 d.

Vėliau pateiktos paraiškos bus vertinamos vadovaujantis Pedagoginių darbuotojų nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo programų įgyvendinimo partnerių konkurso tvarkos aprašu.

NŠA atkreipia dėmesį, kad galima rengti nacionalines kvalifikacijos tobulinimo programas ir teikti paraiškas šiomis temomis: įtraukties, gyvenimo įgūdžių, matematikos mokymo ir mokymosi.

Nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo programų turinio atrankos kriterijai skelbiami čia:

Nacionalinių programų įtraukties tema turinio atrankos kriterijai

Nacionalinių programų gyvenimo įgūdžių tema turinio atrankos kriterijai

Nacionalinių programų matematikos mokymo ir mokymosi tema turinio atrankos kriterijai

Dokumentai

Pedagoginių darbuotojų nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo programų įgyvendinimo partnerių konkurso tvarkos aprašas, patvirtintas Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2023 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. VK-219 „Dėl Pedagoginių darbuotojų nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo programų įgyvendinimo partnerių konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Paraiškos forma (Word) 

Daugiau informacijos el. paštu regina.zukiene@nsa.smm.lt. 

Skip to content