I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Daugiau nei 420 pedagogų apsisprendė įgyti papildomo dalyko specializaciją

2023-10-30

Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) duomenimis, Lietuvos aukštosiose mokyklose studijas pradėjo daugiau nei 420 pedagogų, norinčių įgyti kitų mokomųjų dalykų ar kitos ugdymo srities specializaciją. Šios studijos finansuojamos NŠA projekto „Tęsk: ateik, tobulėk, prisidėk!“ lėšomis.  

„Viena svarbiausių kokybiško švietimo sąlygų – atsakingas pedagogų požiūris į savo profesinį augimą, naujų gebėjimų ugdymą. Džiaugiuosi, kad tokį požiūrį patvirtino kelių šimtų mokytojų  apsisprendimas aukštosiose mokyklose įgyti papildomų dalykinių kompetencijų. Pabaigę studijas jie galės mokyti kelių dalykų ar teikti pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams“, – sako Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.

Įgyvendindama projektą „Tęsk: ateik, tobulėk, prisidėk!“, NŠA kartu su projekto partneriais – pedagogus rengiančiomis aukštosiomis mokyklomis – šių metų pavasarį pakvietė pedagogus teikti paraiškas ir dalyvauti atrankose į projekto finansuojamas studijas.

217 pedagogų pasirinko įgyti vieną iš papildomų dalykinių kompetencijų: matematikos, biologijos, chemijos, fizikos, vokiečių kalbos, prancūzų kalbos ar lenkų kalbos ir literatūros.

Nuo šio rudens 60 iš jų studijuoja matematikos papildomą dalykinę kompetenciją, 55 – prancūzų kalbos, 47 – vokiečių kalbos, 22 – fizikos, 21 – biologijos, po 6 – chemijos ir lenkų kalbos. Šias studijas pasiūlė Vilniaus universitetas, Vilniaus universiteto Šiaulių akademija, Vytauto Didžiojo universitetas.

Dar 212 pedagogų buvo pakviesti į specialiosios pedagoginės pagalbos specialistų studijas. Jie turėjo galimybę rinktis studijas Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje ar Vytauto Didžiojo universitete ir įgyti specialiojo pedagogo, logopedo ar klausos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo (surdopedagogo) kompetencijas. Specialiojo pedagogo studijas pasirinko 109, logopedo – 92, o klausos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo (surdopedagogo) – 11 pedagogų. Baigę studijas, pedagogai bus pasirengę ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus ir teikti pagalbą mokiniams, konsultuoti jų tėvus, mokytojus.

Projekto „Tęsk: ateik, tobulėk, prisidėk!“ lėšomis 2023 mokslo metais pradėjusiems studijuoti ir sėkmingai studijas baigusiems pedagogams bus finansuojamos 429 studijų vietos.

Papildomų mokomųjų dalykų ar kitos ugdymo srities pedagoginės specializacijos studijų finansavimas – tik viena projekto veiklų. Šiuo projektu taip pat siekiama sustiprinti pedagogo profesijos patrauklumą bei pedagogų rengimo ir profesinio augimo sistemą,  siekiant pritraukti į mokyklas naujų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų, gerinti praktinį pasirengimą profesinei veiklai ir integraciją į ją.

Projektas „Tęsk: ateik, tobulėk, prisidėk!“ bus vykdomas iki 2027 m. rudens.

Projektas Nr. 10-045-P-0001 vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-06-01 „Pirmiausia – mokytojas“, finansuojamas Europos socialinio fondo + ir Europos Sąjungos bendrojo finansavimo lėšomis.

Daugiau informacijos: 

Daugiau apie projektą: https://www.nsa.smm.lt/projektai/ugdymo-projektai/projektas-tesk-ateik-tobulek-prisidek/.

Skip to content