I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


NŠA atliko pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stebėsenos analizę

2024-01-02

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) paskelbė 2022 m. pedagogų kvalifikacijos tobulinimo (toliau – PKT) stebėsenos, atliktos remiantis šalies savivaldybių ir institucijų, vykdančių pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, pateiktais duomenimis, rezultatus. PKT stebėsena vykdoma nuo 2020 metų.

Stebėsenos analizė atskleidė, kad 2022 m. Lietuvoje buvo įgyvendintos 1 373 ilgalaikės (ne mažiau kaip 40 val.) pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos. Jose dalyvavo 102 306 pedagoginiai darbuotojai.

Remiantis stebėsenos duomenimis, išaugo iš valstybės biudžeto švietimo darbuotojų profesiniam tobulinimuisi panaudotos lėšos. 2022 m. mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvavusių asmenų profesiniam tobulėjimui buvo skirta daugiau nei 3,6 mln. eurų, iš kurių panaudota 88 proc.

Daugiausia kvalifikacijos tobulinimo programų, kaip ir ankstesniais metais, vykdyta pagal 2020–2022 metų PKT prioritetą „Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo turinį“. Pastebėta, kad išaugo vykdytų programų (5 proc.) ir dalyvių (7 proc.) skaičius pagal prioritetą „Vadovavimo ir lyderystės ugdymo procesui ir švietimo įstaigai kompetencijų tobulinimas“.

Pedagoginiai darbuotojai įgytas žinias kvalifikacijos tobulinimo renginiuose pritaiko praktiniame darbe. Stebėsenos analizė rodo, kad pedagogo nuolatinis profesinis tobulėjimas turi įtakos ugdymo kokybei.

Analizėje taip pat atsispindi PKT galimybių užtikrinimo savivaldybėse, ypač atnaujinamo ugdymo turinio kontekste, PKT poveikio mokinių pasiekimams ir mokyklų kaip organizacijų pažangai bei kiti klausimai.

2022 m. PKT duomenų analizė buvo pristatyta savivaldybių administracijų švietimo skyrių ir jų įsteigtų akredituotų įstaigų, vykdančių PKT, atstovams. Su ja galima susipažinti NŠA interneto svetainėje.

Skip to content