I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo stebėsenos rezultatai

2022 metų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo duomenų analizė

2023 m. Nacionalinė švietimo agentūra, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V-2 „Dėl įgaliojimų Nacionalinei švietimo agentūrai suteikimo“ ir Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. VK-159 „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo (toliau – PKT) stebėsenos vykdymo aprašo patvirtinimo“ bei Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2022 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. VK-846 „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo stebėsenos vykdymo aprašo pakeitimo“, atliko 2022 m. pedagogų kvalifikacijos tobulinimo (toliau – PKT) stebėsenos analizę.

Duomenis pedagogų kvalifikacijos tobulinimo (toliau – PKT) stebėsenos analizei pateikė 60 savivaldybių, iš kurių 49 – kartu su savo įsteigtomis akredituotomis įstaigomis, 3 – su dar neakredituotomis įstaigomis, vykdančiomis pedagogų kvalifikacijos tobulinimą. Kitos 8 savivaldybės, neturinčios švietimo pagalbos institucijų, pateikė tam tikrą dalį duomenų. Duomenis taip pat pateikė 21 kita institucija (nepriklausanti savivaldybėms), vykdanti PKT, tarp jų 3 Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldžios įstaigos, 1 pedagogų rengimo centras, 8 aukštųjų mokyklų, vykdančių PKT, struktūriniai padaliniai, 1 biudžetinė organizacija ir 8 viešosios įstaigos.

Surinkti duomenys analizuoti, pasitelkiant Švietimo valdymo informacinės sistemos (ŠVIS) duomenis, PKT institucijų veiklos išorinio vertinimo išvadas ir jų interneto svetainių puslapių apžvalgas, atliktas 2023 m. vasario–gegužės mėn.

 Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo konteksto apžvalga

 Bendra 2022 metų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo duomenų analizė

Savivaldybių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stebėsenos apžvalgos

 


2021 m. pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stebėsenos tyrimo ataskaita 

2022 m. Nacionalinė švietimo agentūra, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V-2 „Dėl įgaliojimų Nacionalinei švietimo agentūrai suteikimo“ ir Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. VK-159 „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo stebėsenos vykdymo aprašo patvirtinimo“, atliko 2021 m. pedagogų kvalifikacijos tobulinimo (toliau – PKT) stebėsenos tyrimą.

Duomenis PKT stebėsenos tyrimui pateikė 59 savivaldybės (iš kurių 48 kartu su savo įsteigtomis akredituotomis įstaigomis, vykdančiomis pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, 5 savivaldybės, neturinčios švietimo pagalbos institucijų, likusios 6 savivaldybės pateikė tam tikrą dalį duomenų) ir 11 kitų institucijų (nepriklausančių savivaldybėms), vykdančių PKT, tarp jų 2 Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldžios įstaigos, 2 pedagogų rengimo centrai, 3 aukštųjų mokyklų, rengiančių pedagogus, struktūriniai padaliniai ir 4 viešosios įstaigos.

 Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo konteksto apžvalga

 Bendra savivaldybių pateiktų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo duomenų analizė

Savivaldybių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stebėsenos apžvalgos


Bandomojo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stebėsenos tyrimo apžvalga

2021 m. Nacionalinė švietimo agentūra, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V-2 „Dėl įgaliojimų Nacionalinei švietimo agentūrai suteikimo“ ir Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. VK-159 „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo stebėsenos vykdymo aprašo patvirtinimo“, atliko bandomąjį pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stebėsenos tyrimą.

Tyrime dalyvavo 9 savivaldybių (Jurbarko r., Kauno m., Klaipėdos m., Kretingos r., Marijampolės, Radviliškio r., Šiaulių m., Varėnos r., Vilkaviškio r.) administracijų švietimo padalinių ir akredituotų švietimo pagalbos institucijų, vykdančių pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, atstovai.

Pristatomos 2019–2020 m. m. surinktų stebėsenos duomenų apžvalgos: šalies pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kontekstas, mokytojų, pasinaudojusių 5 dienomis per metus kvalifikacijai tobulinti, situacija, nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo prioritetų (kvalifikacijos tobulinimo programų, kurių trukmė ne mažiau nei 40 akad. val.) įgyvendinimas bei skirtų lėšų panaudojimas, susisteminta medžiaga, kokios įtakos pedagoginių darbuotojų profesinis tobulėjimas turi mokinių pasiekimams ir pažangai.


Atnaujinta: 2023-12-06

Skip to content