I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Programų paieška atvirojoje informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemoje (AIKOS)

 


Sėkmingai įgyvendintos pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programos

2023 m. pedagogų kvalifikacijos tobulinimą (toliau – PKT) vykdančios institucijos pagal Pedagoginių darbuotojų (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus) 2023–2025 metų prioritetines kvalifikacijos tobulinimo sritis įgyvendino išvardytas PKT programas ir įvardijo jas kaip sėkmingiausias.

Programų sąrašas sudarytas vadovaujantis savivaldybių švietimo įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo stebėsenos duomenimis.

Kviečiame suinteresuotas institucijas bendradarbiauti siekiant pedagoginių darbuotojų profesinio tobulėjimo.

2023 m. sėkmingiausių PKT programų SĄRAŠAS

 


Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintos programos

 1. Mokinio individualios pažangos praktika mokykloje: stebėsena, pasiekimų gerinimas ir į(si)vertinimas

2021-06-30 įsakymu Nr. VK-365 patvirtinta iki 2024-06-29 (kodas 213002687)

 1. Integralus gamtamokslinis ugdymas 5–8 klasėse įgyvendinant atnaujintas bendrąsias programas

2021-02-25 įsakymu Nr. VK-110 patvirtinta iki 2024-02-24 (kodas: 211001040)

 1. Tyrinėjimais grįstas gamtamokslinis ugdymas pradinėse klasėse

2021-02-25 įsakymu Nr. VK-110 patvirtinta iki 2024-02-24 (kodas: 211001041)

 1. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas

2021-09-22 įsakymu Nr. VK-548 patvirtinta iki 2024-09-21 (kodas: 211000926)

 1. Vadybinio darbo ir lyderystės pagrindai pradedantiesiems švietimo įstaigų vadovams

2021-12-06 įsakymu Nr. VK-717 patvirtinta iki 2024-12-05 (kodas 211001254)

 1. Mokinio individualios pažangos stebėjimo, pasiekimų gerinimo ir į(si)vertinimo praktika pamokoje

2021-12-22 įsakymu Nr. VK-738 patvirtinta iki 2024-12-21 (kodas 211001272)

 1. Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme

2022-02-02 įsakymu Nr. VK-63 patvirtinta iki 2025-02-01 (kodas 211001302)

 1. Kaip kūrybiškai ir kokybiškai įgyvendinti atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą?

2022-03-16 įsakymu Nr. VK-144 patvirtinta iki 2025-03-15 (kodas 213003081)

 1. Mokinio ir mokyklos pažanga: siekis, stebėjimas, pagrindimas, pokyčio matavimas

2022-07-22 įsakymu Nr. VK-540 patvirtinta iki 2024-07-21 (kodas 213003248)

 1. Gabių (didelį mokymosi potencialą turinčių) mokinių atpažinimas ir ugdymas (pradinėse klasėse / 5–10 klasių lietuvių kalbos / matematikos / gamtos mokslų pamokose)

2022-07-28 įsakymu Nr. VK-546 patvirtinta iki 2025-07-27 (kodas 213003251)

 1. Muzikos mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1.-ESFA-V-726-03-0001)

2022-11-17 įsakymu Nr. VK-745 patvirtinta iki 2025-11-16 (kodas 213003400)

 1. Istorijos mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1.-ESFA-V-726-03-0001)

2022-11-29 įsakymu Nr. VK-759 patvirtinta iki 2025-11-28 (kodas 213003431)

 1. Fizikos mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1.-ESFA-V-726-03-0001)

2022-11-29 įsakymu Nr. VK-759 patvirtinta iki 2025-11-28 (kodas 213003433)

 1. Dailės mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1.-ESFA-V-726-03-0001)

2022-12-07 įsakymu Nr. VK-796 patvirtinta iki 2025-12-06 (kodas 213003449)

 1. Katalikų tikybos mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1.-ESFA-V-726-03-0001)

2022-12-09 įsakymu Nr. VK-804 patvirtinta iki 2025-12-08 (kodas 213003456)

 1. Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta pasirengti atnaujintam ugdymo turiniui įgyvendinti. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1.-ESFA-V-726-03-0001)

2022-12-09 įsakymu Nr. VK-804 patvirtinta iki 2025-12-08 (kodas 213003457)

 1. Pilietiškumo pagrindų mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1.-ESFA-V-726-03-0001)

2022-12-09 įsakymu Nr. VK-804 patvirtinta iki 2025-12-08 (kodas 213003458)

 1. Lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1.-ESFA-V-726-03-0001)

2022-12-13 įsakymu Nr. VK-806 patvirtinta iki 2025-12-12 (kodas 213003469)

 1. Rusų gimtosios kalbos ir literatūros mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001)

2022-12-16 įsakymu Nr. VK-821 patvirtinta iki 2025-12-15 (kodas 213003478)

 1. Teatro mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001)

2022-12-16 įsakymu Nr. VK-821 patvirtinta iki 2025-12-15 (kodas 213003479)

 1. Ekonomikos ir verslumo mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui.Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001)

2022-12-27 įsakymu Nr. VK-845 patvirtinta iki 2025-12-26 (kodas 213003494)

 1. Etikos mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001)

2022-12-27 įsakymu Nr. VK-845 patvirtinta iki 2025-12-26 (kodas 213003495)

 1. Pradinių klasių mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001)

2022-12-15 įsakymu Nr. VK-816 iki 2025-12-14 (kodas 213003472)

 1. Chemijos mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001)

2022-12-20 įsakymu Nr. VK-828 iki 2025-12-19 (kodas 213003483)

 1. I užsienio kalbos mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001)

2022-12-27 įsakymu Nr. VK-844 iki 2025-12-26 (kodas 213003489)

 1. Pagrindinio ugdymo matematikos mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001)

2022-12-27 įsakymu Nr. VK-844 iki 2025-12-26 (kodas 213003490)

 1. II užsienio kalbos mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001)

2023-01-04 įsakymu Nr. VK-2 iki 2026-01-03 (kodas 213003527)

 1. Lietuvių kalbos ir literatūros vidurinio ugdymo mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turiniui įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001)

2023-01-05 įsakymu Nr. VK-3 iki 2026-01-04 (kodas 213003529)

 1. Vidurinio ugdymo matematikos mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001)

2023-01-05 įsakymu Nr. VK-4 iki 2026-01-04 (kodas 213003528)

 1. Technologijų mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001)

2023-01-05 įsakymu Nr. VK-4 iki 2026-01-04 (kodas 213003530)

 1. Informatikos mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001)

2023-01-17 įsakymu Nr. VK-27 iki 2026-01-16 (kodas 213003540)

 1. Ortodoksų (stačiatikių), evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų tikybų mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001)

2023-01-18 įsakymu Nr. VK-30 iki 2026-01-17 (kodas 213003541)

 1. Gamtos mokslų mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001)

2023-01-23 įsakymu Nr. VK-49 iki 2026-01-22 (kodas 213003545)

 1. Biologijos mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001)

2023-01-23 įsakymu Nr. VK-53 iki 2026-01-22 (kodas 213003546)

 1. Geografijos mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001)

2023-02-15 įsakymu Nr. VK-116 iki 2026-02-14 (kodas 213003585)

 1. Fizinio ugdymo mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001)

2023-02-17 įsakymu Nr. VK-119 iki 2026-02-16 (kodas 213003589)

 1. Šokio mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001)

2023-02-20 įsakymu Nr. VK-121 iki 2026-02-19 (kodas 213003593)

 1. Lotynų kalbos ir Antikos kultūros dalyko mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa, skirta pasirengti atnaujintam ugdymo turiniui įgyvendinti

2023-11-09 įsakymu Nr. VK-756 patvirtinta iki 2026-11-08 (kodas: 213003973)

 1. Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir tobulinimo vientisumas

2023-11-09 įsakymu Nr. VK-756 patvirtinta iki 2024-11-08 (kodas: 213003974)

 1. Ikimokyklinio ugdymo programų atnaujinimas ir jų įgyvendinimas vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programos gairėmis: mokymai lektoriams

2023-12-19 įsakymu Nr. VK-828 patvirtinta iki 2026-12-18

 1. Ikimokyklinio ugdymo programų atnaujinimas ir jų įgyvendinimas vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programos gairėmis: mokymai programų rengėjams

2023-12-19 įsakymu Nr. VK-828 patvirtinta iki 2026-12-18

Skip to content