I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

 

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintos programos

 1. Mokinio individualios pažangos praktika mokykloje: stebėsena, pasiekimų gerinimas ir į(si)vertinimas

2021-06-30 įsakymu Nr. VK-365 patvirtinta iki 2024-06-29 (kodas 213002687)

 1. Integralus gamtamokslinis ugdymas 5–8 klasėse įgyvendinant atnaujintas bendrąsias programas

2021-02-25 įsakymu Nr. VK-110 patvirtinta iki 2024-02-24 (kodas: 211001040)

 1. Tyrinėjimais grįstas gamtamokslinis ugdymas pradinėse klasėse

2021-02-25 įsakymu Nr. VK-110 patvirtinta iki 2024-02-24 (kodas: 211001041)

 1. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas

2021-09-22 įsakymu Nr. VK-548 patvirtinta iki 2024-09-21 (kodas: 211000926)

 1. Vadybinio darbo ir lyderystės pagrindai pradedantiesiems švietimo įstaigų vadovams

2021-12-06 įsakymu Nr. VK-717 patvirtinta iki 2024-12-05 (kodas 211001254)

 1. Mokinio individualios pažangos stebėjimo, pasiekimų gerinimo ir į(si)vertinimo praktika pamokoje

2021-12-22 įsakymu Nr. VK-738 patvirtinta iki 2024-12-21 (kodas 211001272)

 1. Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme

2022-02-02 įsakymu Nr. VK-63 patvirtinta iki 2025-02-01 (kodas 211001302)

 1. Kaip kūrybiškai ir kokybiškai įgyvendinti atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą?

2022-03-16 įsakymu Nr. VK-144 patvirtinta iki 2025-03-15 (kodas 213003081)

 1. Mokinio ir mokyklos pažanga: siekis, stebėjimas, pagrindimas, pokyčio matavimas

2022-07-22 įsakymu Nr. VK-540 patvirtinta iki 2024-07-21 (kodas 213003248)

 1. Gabių (didelį mokymosi potencialą turinčių) mokinių atpažinimas ir ugdymas (pradinėse klasėse / 5–10 klasių lietuvių kalbos / matematikos / gamtos mokslų pamokose)

2022-07-28 įsakymu Nr. VK-546 patvirtinta iki 2025-07-27 (kodas 213003251)

 1. Muzikos mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1.-ESFA-V-726-03-0001)

2022-11-17 įsakymu Nr. VK-745 patvirtinta iki 2025-11-16 (kodas 213003400)

 1. Istorijos mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1.-ESFA-V-726-03-0001)

2022-11-29 įsakymu Nr. VK-759 patvirtinta iki 2025-11-28 (kodas 213003431)

 1. Fizikos mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1.-ESFA-V-726-03-0001)

2022-11-29 įsakymu Nr. VK-759 patvirtinta iki 2025-11-28 (kodas 213003433)

 1. Dailės mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1.-ESFA-V-726-03-0001)

2022-12-07 įsakymu Nr. VK-796 patvirtinta iki 2025-12-06 (kodas 213003449)

 1. Katalikų tikybos mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1.-ESFA-V-726-03-0001)

2022-12-09 įsakymu Nr. VK-804 patvirtinta iki 2025-12-08 (kodas 213003456)

 1. Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta pasirengti atnaujintam ugdymo turiniui įgyvendinti. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1.-ESFA-V-726-03-0001)

2022-12-09 įsakymu Nr. VK-804 patvirtinta iki 2025-12-08 (kodas 213003457)

 1. Pilietiškumo pagrindų mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1.-ESFA-V-726-03-0001)

2022-12-09 įsakymu Nr. VK-804 patvirtinta iki 2025-12-08 (kodas 213003458)

 1. Lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1.-ESFA-V-726-03-0001)

2022-12-13 įsakymu Nr. VK-806 patvirtinta iki 2025-12-12 (kodas 213003469)

 1. Rusų gimtosios kalbos ir literatūros mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001)

2022-12-16 įsakymu Nr. VK-821 patvirtinta iki 2025-12-15 (kodas 213003478)

 1. Teatro mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001)

2022-12-16 įsakymu Nr. VK-821 patvirtinta iki 2025-12-15 (kodas 213003479)

 1. Ekonomikos ir verslumo mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui.Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001)

2022-12-27 įsakymu Nr. VK-845 patvirtinta iki 2025-12-26 (kodas 213003494)

 1. Etikos mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001)

2022-12-27 įsakymu Nr. VK-845 patvirtinta iki 2025-12-26 (kodas 213003495)

 1. Pradinių klasių mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001)

2022-12-15 įsakymu Nr. VK-816 iki 2025-12-14 (kodas 213003472)

 1. Chemijos mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001)

2022-12-20 įsakymu Nr. VK-828 iki 2025-12-19 (kodas 213003483)

 1. I užsienio kalbos mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001)

2022-12-27 įsakymu Nr. VK-844 iki 2025-12-26 (kodas 213003489)

 1. Pagrindinio ugdymo matematikos mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001)

2022-12-27 įsakymu Nr. VK-844 iki 2025-12-26 (kodas 213003490)

 1. II užsienio kalbos mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001)

2023-01-04 įsakymu Nr. VK-2 iki 2026-01-03 (kodas 213003527)

 1. Lietuvių kalbos ir literatūros vidurinio ugdymo mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turiniui įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001)

2023-01-05 įsakymu Nr. VK-3 iki 2026-01-04 (kodas 213003529)

 1. Vidurinio ugdymo matematikos mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001)

2023-01-05 įsakymu Nr. VK-4 iki 2026-01-04 (kodas 213003528)

 1. Technologijų mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001)

2023-01-05 įsakymu Nr. VK-4 iki 2026-01-04 (kodas 213003530)

 1. Informatikos mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001)

2023-01-17 įsakymu Nr. VK-27 iki 2026-01-16 (kodas 213003540)

 1. Ortodoksų (stačiatikių), evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų tikybų mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001)

2023-01-18 įsakymu Nr. VK-30 iki 2026-01-17 (kodas 213003541)

 1. Gamtos mokslų mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001)

2023-01-23 įsakymu Nr. VK-49 iki 2026-01-22 (kodas 213003545)

 1. Biologijos mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001)

2023-01-23 įsakymu Nr. VK-53 iki 2026-01-22 (kodas 213003546)

 1. Geografijos mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001)

2023-02-15 įsakymu Nr. VK-116 iki 2026-02-14 (kodas 213003585)

 1. Fizinio ugdymo mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001)

2023-02-17 įsakymu Nr. VK-119 iki 2026-02-16 (kodas 213003589)

 1. Šokio mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui. Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001)

2023-02-20 įsakymu Nr. VK-121 iki 2026-02-19 (kodas 213003593)

 1. Lotynų kalbos ir Antikos kultūros dalyko mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa, skirta pasirengti atnaujintam ugdymo turiniui įgyvendinti

2023-11-09 įsakymu Nr. VK-756 patvirtinta iki 2026-11-08 (kodas: 213003973)

 1. Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir tobulinimo vientisumas

2023-11-09 įsakymu Nr. VK-756 patvirtinta iki 2024-11-08 (kodas: 213003974)

 1. Ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir jų įgyvendinimas vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programos gairėmis: mokymai lektoriams

2023-12-19 įsakymu Nr. VK-828 patvirtinta iki 2026-12-18

 1. Ikimokyklinio ugdymo programų rengimas ir jų įgyvendinimas vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programos gairėmis: mokymai programų rengėjams

2023-12-19 įsakymu Nr. VK-828 patvirtinta iki 2026-12-18

Skip to content