I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Mokyklų veiklos plėtra ir pedagoginių darbuotojų profesinis tobulėjimas

Leidiniai

2020–2021 m. m. Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų veiklos įsivertinimo ir pažangos duomenų analizė

Mokytojų profesinis tobulėjimas: 2021 metų Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų pažangos duomenų analizė

Vaiko individualios pažangos stebėjimo ir vertinimo tyrimo rezultatai

Į ką svarbu atkreipti dėmesį planuojant, įsivertinant ir skelbiant mokyklos pažangą 

Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo klausimynų taikymo rekomendacijos

Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų (teikėjų) įsivertinimo klausimynų taikymo rekomendacijos

Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo klausimynų taikymo rekomendacijos

Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų (teikėjų) įsivertinimo klausimynų taikymo rekomendacijos

Metodinė medžiaga, parengta  pagal 9 viešųjų nuotolinių konsultacijų, surengtų naudojant reikminių tyrimų švietimo srityje rezultatus, skirtų bendrojo ugdymo mokyklų direktoriams,  pavaduotojams ugdymui, vykusių 2022 metų vasario–lapkričio mėnesiais vaizdo ir garso įrašus

Leidinys, sukurtas pagal 10 vaizdo konferencijų, vykusių bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui, profesinio mokymo įstaigų gimnazijų skyrių vedėjams, švietimo įstaigų vadovams 2021 metų kovo–spalio mėnesiais vaizdo ir garso įrašų medžiagą

Pažangos samprata mokyklose (pagal mokyklų įsivertinimo duomenis). Tyrimo ataskaita 2020
Tyrimo ataskaitoje analizuojama mokyklų 2017–2018 mokslo metų arba 2018 kalendorinių metų įsivertinimo anketose pateikti duomenys

Leidinys, sukurtas pagal 10 vaizdo konferencijų, vykusių bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams 2020 m. balandžio–birželio mėnesiais, medžiagą „Ugdymo procesas, mokant nuotoliniu būdu: iššūkiai, patirtys, sprendimai“

Tarptautinis mokymo ir mokymosi tyrimas TALIS 2018. Ataskaita

Vaiko individualios pažangos stebėjimo ir vertinimo tyrimo rezultatai

Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijos

Bendrųjų programų atnaujinimo gairės

Projektas „Gera mokykla: nuo geros prie geresnės“

Geros mokyklos link

Projektas „Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai“

Mokyklų savęs vertinimo instrumentų naudojimo rekomendacijos, 2010

Mokyklos įsivertinime naudojamų tyrimo instrumentų koncepcija, 2009

Tyrimo ataskaita „Bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenės mokyklos pažangos samprata, orientuojantis į „Geros mokyklos koncepciją“

Žingsniai link veiksmingo planavimo. Švietimo planavimo rekomendacijos, 2010

Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito rekomendacijos, 2008

Plano įgyvendinimo sėkmės rodikliai. Švietimo planavimo rekomendacijos 2, 2012

Metodinis-mokomasis filmas „Mokydami mokomės. Geros mokyklos požymių raiška Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje“ (2018 m.)

Kolegialaus grįžtamojo ryšio diegimas

Kolegialaus grįžtamojo ryšio organizavimas

Skaitymo kompetencijų ugdymo metodika

Europos pedagogų skaitmeninių kompetencijų sistema

(DigCompEdu) Skaitmeninės kompetencijos sandara piliečiams su aštuoniais gebėjimų lygiais ir taikymo pavyzdžiais.

 


Straipsniai:

Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų veiklos kokybės įsivertinimo procesai. Švietimo naujienos, Nr. 10 (376), Švietimo panorama (2–3 p.).

Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė, Jelizaveta Tumlovskaja. Mokytojo profesinis tobulėjimas remiantis mokyklų įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenimis. Švietimo naujienos, 2019-03-28

Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė. Mokytojo profesinis mokymasis – mokinio ir mokyklos pažangai. Švietimo naujienos, 2018-11-05

Skip to content