I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Dokumentai

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2023 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. VK-219 „Dėl pedagoginių darbuotojų nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo programų įgyvendinimo partnerių konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2023 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. VK-220 „Dėl Nacionalinės švietimo agentūros pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo, vertinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pedagoginių darbuotojų (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus) 2023–2025 metų prioritetinės kvalifikacijos tobulinimo sritys

Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai (galiojanti suvestinė redakcija)

Reikalavimų pedagoginių darbuotojų (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus) kvalifikacijos tobulinimo programoms ir nacionalinėms kvalifikacijos tobulinimo programoms ir nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo, akreditavimo ir registravimo tvarkos aprašas

Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija)

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija

Pedagogų rengimo reglamentas (galiojanti suvestinė redakcija)

Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. V-2 „Dėl įgaliojimų Nacionalinei švietimo agentūrai suteikimo“

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2022 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. VK-846 „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo stebėsenos vykdymo aprašo pakeitimo“

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. VK-159 „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo stebėsenos vykdymo aprašo patvirtinimo“

Skip to content