I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Vaizdo medžiaga

Susitikimas su savivaldybių administracijų švietimo padalinių, akredituotų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų, pedagogų rengimo centrų atstovais ir mokyklų vadovais „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stebėsenos rezultatai“

2022-12-06

Viešoji konsultacija „Pedagogų profesinis tobulėjimas ir augimas: veiksmingi kvalifikacijos tobulinimo institucijų veiklos aspektai“

2022-11-16

Viešoji konsultacija „Mokytojo profesinis tobulėjimas ir augimas mokyklos bendruomenėje“

Pedagogų profesinio tobulėjimo galimybės VU Šiaulių akademijoje

Mokytojų patarėjų ir reflektyvaus konsultavimo veiklų organizavimas mokykloje. Ramutė Sirutienė

Mokytojų patarėjų indėlis į tikslingą profesinį tobulėjimą. Lina Zubauskienė

Mokytojų profesinis bendradarbiavimas plėtojant STEAM ugdymą Panevėžyje

Mokytojų profesinis tobulėjimas: STEAM ugdymo įgyvendinimas Panevėžio „Minties“ gimnazijoje

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stebėsenos aktualijos

2022-02-24

Susitikimas su savivaldybių administracijų, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų ir pedagogų rengimo centrų atstovais „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stebėsenos bandomojo tyrimo rezultatai“

2021–12–08

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stebėsenos bandomojo tyrimo rezultatai
Mokyklų įsivertinimo ir pažangos duomenų panaudojimas pedagogų profesiniam tobulėjimui planuoti. Edita Gailiūtė

EBPO TALIS 2018 tyrimo nacionalinės ataskaitos pristatymas
2021-05-05

EBPO TALIS 2018 tyrimo nacionalinės ataskaitos pristatymo (2021-05-05) medžiaga

Viešoji konsultacija akredituotoms pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijoms „Įsivertinimas kaip nuolatinis kokybės vadybos procesas“
2021-02-12

Atnaujinta: 2022-09-30

Skip to content