I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Aštuntokams prasideda Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

2024-02-06

Šiandien Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose prasideda aštuntos klasės mokinių Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP). Jame dalyvaus per 30 tūkstančių aštuntokų, t. y. daugiau nei 96 proc. visų aštuntų klasių mokinių. Praėjusiais metais NMPP dalyvavo beveik 26 tūkst. aštuntokų. 

Aštuntokų NMPP prasideda lietuvių kalbos ir literatūros skaitymo testu. Vasario 27 d. jie tikrinsis matematikos pasiekimus. Aštuntos klasės mokinių NMPP pasibaigs vasario 29 d. gimtosios kalbos (lenkų, rusų, baltarusių) skaitymo testu.

Kaip ir ankstesniais metais, NMPP vykdomas elektroniniu būdu. Patikrinimų užduotys parengtos pagal bendrųjų ugdymo programų reikalavimus ir principus, kurie yra įgyvendinami mokymo ir mokymosi procese.

NMPP užduotys bus įvertintos automatiškai, elektroninė vertinimo sistema kiekvienam mokiniui užduoties atlikimo lange pateiks įvertinimą taškais. Aštuntokų NMPP pasiekimai bus įvertinti ne tik taškais: kiekvienam dalyviui bus priskirtas atitinkamas pasiekimų lygis (nepasiektas patenkinimas, patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis).

Per NMPP nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, mokiniui devintoje ar pirmoje gimnazijos klasėje bus sudaromas individualus jų mokymosi pasiekimų gerinimo planas. Numatyta, kad bus skirta ne mažiau kaip 20 papildomų konsultacijų ne didesnėse nei 5 mokinių grupėse.

Detalios NMPP dalyvių rezultatų ataskaitos su mokiniams priskirtais atitinkamais pasiekimų lygiais bus pateiktos kiekvienai mokyklai ir savivaldybei. Informacija apie mokinių pasiekimus taip pat keliama ir į Mokinių registrą.

Nacionaliniu mokinių pasiekimų patikrinimu siekiama suteikti objektyvią informaciją mokykloms, jų steigėjams apie ugdymo proceso rezultatus ir jo tobulinimo kryptis. Patikrinimo rezultatai mokytojams, mokiniams ir jų tėvams leidžia objektyviai įvertinti mokinių žinias ir gebėjimus bei atitinkamai nukreipti jų pastangas siekiant geresnių rezultatų.

Daugiau informacijos apie NMPP – NŠA interneto svetainėje.

Skip to content