I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Skelbiamas paraiškų prevencinių programų vertinimui teikimas

2024-04-12

Iki 2024 m. rugsėjo 1 d. mokyklose įgyvendinamos prevencinės programos turi būti įvertintos, ar jos atitinka prevencinių programų kriterijus, nustatytus Prevencinių programų kriterijų ir atitikties jiems vertinimo tvarkoje.

Prevencinių programų vertinimą organizuoja ir vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Jai iki birželio 14 d. fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys teisę įgyvendinti prevencines programas, kviečiami teikti paraiškas dėl prevencinės programos atitikties nustatytiems kriterijams įvertinimo.

Prevencinių programų vertinimo tikslas – atrinkti ir rekomenduoti mokykloms įgyvendinti tas programas, kurios atitinka vaiko raidą ir amžiaus tarpsnį, nustatytus kriterijus.

Pagrindiniai programų kriterijai: programos aktualumas ir atitiktis valstybinei švietimo politikai, programos tikslo ir uždavinių aiškumas ir pagrįstumas, programos mokslinis pagrįstumas, programos vientisumas ir dermė, programos poveikio vertinimas, programos vykdytojų konsultantų kvalifikacija, mokyklos bendruomenės narių dalyvavimas.

Prevencinės programos atitiktį nustatytiems kriterijams vertins ekspertai. Atsižvelgiant į jų išvadas Prevencinių programų vertinimo komisija priims sprendimą dėl prevencinės programos atitikties nustatytiems kriterijams.

Vienas teikėjas gali pateikti kelias paraiškas skirtingoms programoms vykdyti. Kiekvienai programai teikiama atskira paraiška. Kartu su paraiška teikėjas turi pateikti programos veiklų planus, metodinę ar informacinę medžiagą lietuvių kalba, poveikio vertinimo ar įsivertinimo metodiką ir instrumentus, programos konsultantų sąrašą ir jų kvalifikacijos pagrindimą. Tuo atveju, kai programos teikėjas nėra programos autorius, jis turi pateikti programos autoriaus sutikimą diegti ar koreguoti programą. Kai rengiamasi įgyvendinti užsienio autorių programą, pateikti autoriaus sutikimą ją įgyvendinti Lietuvoje.

Paraiškos dėl prevencinės programos atitikties nustatytiems kriterijams įvertinimo teikiamos iki birželio 14 d., pristatant į Nacionalinę švietimo agentūrą (K. Kalinausko g. 7, Vilnius) 117 kab. arba siunčiant el. paštu info@nsa.smm.lt (adoc formos dokumentas).

Prevencinių programų kriterijų ir atitikties jiems vertinimo tvarkos aprašas

Paraiškos forma

Daugiau informacijos el. paštu prevencija@nsa.smm.lt.

Skip to content