I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Stiprinamos mokyklų kompetencijos praktiškai įgyvendinti įtraukties švietime principą

2024-04-16

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) organizuoja mokykloms skirtas kvalifikacijos tobulinimo veiklas, orientuotas į praktinį įtraukties švietime principo taikymo mokymą. Iki gegužės 6 d. mokyklos gali teikti prašymus ir dalyvauti atrankoje.

Veiklose galės dalyvauti mokyklos, kurios įgyvendina pagrindinio ugdymo programą bei atitinka kitus numatytus kriterijus. Pirmumas bus teikiama mokykloms, kuriose ugdomas didesnis specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičius.

Numatomos veiklos apims įvairias mokymų programas bei praktinius užsiėmimus apie pamokų organizavimą remiantis įtraukties bei universalaus dizaino principais. Taip pat pedagogams bus siūlomos sudėtingų atvejų supervizijos, galimybės aptarti bei spręsti mokyklai aktualius įtraukties švietime klausimus. Dėmesys bus skiriams ir dalyvaujančių mokyklų vadovams, jų darbo specifikai šiais klausimais.

Veiklos organizuojamos įgyvendinant naują NŠA projektą „Įtrauktis: visiems ir kiekvienam“. Jo tikslas – didinti įtrauktį ir prieinamumą švietime tobulinant pedagoginių darbuotojų kvalifikaciją, keičiant švietimo bendruomenės nuostatas į įtrauktį švietime.

DALYVAVIMUI VEIKLOSE:

  • susipažinkite su visais atrankos kriterijais bei detalesne informacija >>>>;
  • mokyklos, norinčios dalyvauti atrankoje, turi užpildyti šį klausimyną >>>>;
  • užpildytą ir elektoriniu parašu pasirašytą klausimyną atsiųsti iki 2024 m. gegužės 6 d. 17 val. elektoriniu paštu info@nsa.smm.lt.

Projektas „Įtrauktis: visiems ir kiekvienam“ įgyvendinamas pagal 2021–2027 metų Europos sąjungos fondų investicijų programą (ESF+).

Skip to content