I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Analizėje – mokinių pasiekimų ir profesinio mokymo pasirinkimo sąsajos

2024-05-31

Nacionalinės švietimo agentūros ir mokslininkų atlikta analizė apie mokinių pasiekimus ir profesinio mokymo pasirinkimą atskleidžia, kad svarbu didinti profesinio mokymo patrauklumą, ypač – aukštesnių pasiekimų mokiniams.  

 Remiantis 2015–2023 m. laikotarpio duomenimis, analizuota, kokie buvo į profesinio mokymo įstaigas įstojusių mokinių pasiekimai, kai jie mokėsi bendrojo ugdymo mokyklose. Nagrinėta, ar profesinio mokymo pasirinkimui turi įtakos mokinio socialinė, ekonominė ir kultūrinė aplinka, regionas, kuriame mokinys gyveno. Taip pat, ar profesinio mokymo programų pasirinkimas susijęs su lankytomis neformaliojo vaikų švietimo veiklomis. 

 Profesinį mokymą renkasi palyginti mažai mokinių. 2023 m. į profesinio mokymo įstaigas įstojo 15,5 proc. pagrindinio ir 9,8 proc. vidurinio ugdymo abiturientų. Dažniausiai tai buvo akademiškai silpniausi mokiniai ir tik retai tarp pasirinkusiųjų profesinį mokymą buvo aukštų ir juolab labai aukštų mokymosi pasiekimų mokinių. Pozityvi tendencija – pastaraisiais metais skirtumas tarp profesinį mokymą ir kitą mokymosi kelią pasirinkusių mokinių pasiekimų sumažėjo. 

 Mokytis profesinio mokymo įstaigose vaikinai renkasi dažniau nei merginos. 2023 m., bendrojo ugdymo mokyklose įgiję pagrindinį išsilavinimą, profesinį mokymą pasirinko 14,8 proc. vaikinų ir 8,6 proc. merginų; įgiję vidurinį išsilavinimą – 12,2 proc. vaikinų ir 9,3 proc. merginų.  

 Mokinių pasirinkimų skirtumai labai susiję su jų gyvenamąja vietove: kaimo vietovėse bendrojo ugdymo mokyklas baigę mokiniai profesinį mokymą renkasi du kartus dažniau. 2023 m., įgiję pagrindinį išsilavinimą, mokymąsi profesinio mokymo įstaigose tęsė 22,4 proc. kaimo vietovėse ir 9,8 proc. miesto vietovėse besimokiusių mokinių; įgiję vidurinį išsilavinimą – atitinkamai 19,2 proc. ir 9,6 proc. Visose šiose kategorijose (vaikinų, merginų, kaimo ir miesto vietovių mokinių) pasikartoja tendencija, kad per ketverius metus profesinio mokymo programų pasirinkimo dažnumas baigus pagrindinį ugdymą sumažėjo, o baigus vidurinį ugdymą – padidėjo. 

Išsamiau susipažinti su analize „Kaip pasirinkimas mokytis profesinio mokymo įstaigoje susijęs su bendrojo ugdymo pasiekimais ir kitais veiksniais?“ galima čia: https://byt.lt/6jX9d. 

Daugiau švietimo problemų analizių galima rasti čia: https://www.nsa.smm.lt/svietimo-stebesena/serija-svietimo-problemos-analize/ 

Skip to content