I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Serija „Švietimo problemos analizė“

Švietimo problemos analizė – Švietimo ir mokslo ministerijos leidinių serija, skirta politikams, savivaldybių švietimo padalinių specialistams ir plačiajai visuomenei, nušviečianti kylančias ir sprendžiamas švietimo problemas. Švietimo problemos analizės leidiniuose pateikiama glausta, konkreti ir aktuali švietimo sistemos funkcionavimo problemų analizė. Trumpoje politikos problemos apžvalgoje, remiantis įvairių tyrimų rezultatais,  kiekybinių ir kokybinių duomenų analize, įvairiais literatūros šaltiniais, aptariamos problemos sprendimo galimybės arba pateikiamos rekomendacijos.

 

2024


Kaip pasirinkimas mokytis profesinio mokymo įstaigoje susijęs su bendrojo ugdymo pasiekimais ir kitais veiksniais?

 

2023


Specialiojo pedagogo vaidmens kaita įtraukiojo švietimo sąlygomis

Priemonės mokytojų trūkumui mažinti: kokios galimos jų taikymo naudos ir grėsmės?

Romų vaikų ugdymas: situacija ir įveikos galimybės

Lituanistinių mokyklų mokytojų kvalifikacija ir jos tobulinimas

 

2022


Mokinių iš (ne)palankios SEK aplinkos ugdymosi pasiekimai ir parama jų mokymuisi

Ar pameistrystės plėtojimas gali padidinti profesinio mokymo patrauklumą?

 Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo sinergija

 Mokytojų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas: poreikis ir galimybės

 Pagalbos mokiniui specialistų rengimas: Lietuvos ir užsienio patirtis

 Vaiko ugdymosi ir pažangos vertinimas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme

 Gabių ar (ir) talentingų vaikų ugdymas

 

2021


 Svarbūs žingsniai didinant mokytojo profesijos prestižą

 Kiek teisingas Lietuvos bendrasis ugdymas, palyginti su kitomis Europos šalimis

Mokytis niekada nevėlu arba suaugusiųjų švietimas Lietuvoje

 Mokykla COVID-19 pandemijos sąlygomis: pamokos, sprendimai, perspektyvos

Švietimo įstaigų vadovai: iššūkiai ir pokyčiai

2020


 Finansinio raštingumo ugdymas Lietuvoje (2020 m. gruodis)

 Kaip padidinti ikimokyklinio ugdymo aprėptį Lietuvoje? (2020 m. gruodis)

 Kokia pradinio ugdymo pamokų kokybė? (2020 m. gruodis)

 Kokias karjeros galimybes turi mokytojai? (2020 m. gruodis)

 Nuotolinis mokymas ar mokymo organizavimas nuotoliniu būdu? (2020 m. lapkritis)

 Migrantų integravimas bendrojo ugdymo mokyklose (2020 m. lapkritis)

 Vaiko ugdymas(is) namuose ir šeimoje: ką mes apie tai žinome? (2020 m. spalis)

 Lietuvos miestų ir kaimų mokinių pasiekimai: skirtumai, jų priežastys, galimi įveikos būdai (2020 m. rugsėjis)

 Socialinis pilietinis ugdymas per praktinę veiklą: mokyklų atstovų ir mokinių patirtys (2020 m. rugsėjis)

 Širdis duoda, ne turtas: gyventojų parama Lietuvos ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigoms (2020 m. liepa)

 Pažintinės kultūrinės veiklos organizavimas mokykloje: dabartis ir ateities galimybės (2020 m. birželis)

 

2019


 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų kokybė (2019 m. gruodis)

 Kaip vertinti abiturientu mokymosi rezultatus (2019 m. lapkritis)

 Į užsienį išvykusių mokinių nuotolinis mokymas (2019 m. lapkritis)

 Savivaldybių švietimo pažangos ataskaitos (2019 m. lapkritis)

 Integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas (2019 m. spalis)

 Kiek laiko mokosi Lietuvos mokiniai (2019 m. spalis)

 Vidurinis ugdymas Europos šalyse (2019 m. birželis)

 Sugrįžtame į Lietuvą: mokyklos vaidmuo (2019 m. gegužė)

 

2017


 Privalomojo ugdymo ankstinimas – kodėl tai svarbu? (2017 m. gruodis)

 Ko negali viena, gali kelios mokyklos (2017 m. gruodis)

 Elgesio ar (ir) emocijų sunkumų arba sutrikimų turintys vaikai: ugdymo ir pagalbos teikimo specifika (2017 m. gruodis)

 Ar Lietuvos mokyklos (ne) savarankiškos? (2017 m. spalis)

 Mokyklos erdvės palankioms ugdymo(si) sąlygoms (2017 m. rugsėjis)

 Ugdymo turinio kaita: kas lemia sėkmę? (2017 m. rugpjūtis)

 Gera mokykla: vizija ir realybė (2017 m. birželis)

 Meninio ugdymo pamokos kokybė pagrindiniame ugdyme – kokia ji šiandien? (2017 m. birželis)

 Pradinio ugdymo programų sandara: ko Europoje mokosi pradinių klasių mokiniai? (2017 m. gegužė)

 

2016


 Švietimo priežiūra Lietuvoje: ką dar stiprinti ir tobulinti? (2016 m. lapkritis)

 Ar ugdymo planai padeda siekti geresnės ugdymo(si) kokybės? Atsakymas – klasėje! (2016 m. lapkritis)

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pasiekimų vertinimas: kas? kodėl? kaip? kada? (2016 m. rugsėjis)

 Savišvietos ir neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas (2016 m. birželis)

 Kodėl ir kaip keičiame mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą bendrajame ugdyme (2016 m. kovas)

 Mokytojų skaičius: perteklius ar trūkumas? (2016 m. kovas)

 Progimnazijų ir pagrindinių mokyklų paskirtis ir vieta bendrojo ugdymo sistemoje (2016 m. kovas)

 

2015


 Kaip rengiami mokytojai? (2015 m. gruodis)

 Mokymosi pagalba bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams: padėtis ir problemos (2015 m. gruodis)

 Socializacijos centrai: užsienio šalių patirtis (2015 m. lapkritis)

 Vaiko brandumas mokyklai – kas tai? (2015 m. lapkritis)

 Prevencinės programos, jų vieta mokyklos gyvenime (2015 m. lapkritis)

 Kaip mokykloje socialiai teisingai paskirstyti dėmesį berniukams ir mergaitėms? (2015 m. lapkritis)

 Mokinių sveikata: kaip ją išsaugoti? (2015 m. lapkritis)

 Pradinio ugdymo organizavimo ypatumai: kiek tai turi įtakos mokinių pasiekimams?(2015 m. lapkritis)

 STE(A)M neformalusis vaikų švietimas: problemos ir galimybės (2015 m. rugsėjis)

 Kaip valdomi, paskirstomi ir naudojami švietimo ištekliai (2015 m. rugpjūtis)

 Suaugusiųjų mokymasis: kiek mokosi, ką moka, ar turi galimybių mokytis? (2015 m. birželis)

 

2014


 Kitas žvilgsnis į ugdymo procesą. Ką apie pamoką galvoja mokytojai, mokiniai, tėvai ir išorės vertintojai? (2014 m. gruodis)

 Matematinis raštingumas PISA tyrimų pagrindu(2014 m. lapkritis)

 Ką apie Lietuvos mokinių gebėjimus skaityti sako PISA 2012 tyrimas (2014 m. lapkritis)

 Lietuvos penkiolikmečių gamtamokslinis raštingumas pagal PISA tyrimų duomenis. Kaip jį pagerinti?(2014 m. lapkritis)

 Kaip pagerinti mokinių pasiekimus? PISA tyrimo įžvalgos ir Europos šalių patirtis (2014 m. spalis)

 Medijų ir informacinis raštingumas Lietuvoje: laikas keisti požiūrį? (2014 m. spalis)

 Ar mokyklos rodo dėmesį personalui ir mokinių tėvams? (2014 m. rugsėjis)

 Patyčių problema mokykloje ir jų prevencija (2014 m. rugsėjis)

 

2013


 Nuo ugdymo profiliavimo iki šiuolaikinio individualizavimo (2013 m. gruodis)

 Mokėjimo mokytis kompetencija: sampratos ir ugdymas (2013 m. gruodis)

 Mokinių mąstymo gebėjimų ugdymas (2013 m. gruodis)

 Švietimo kokybė (2013 m. lapkritis)

 Technologinis ugdymas, situacija, galimybės, perspektyvos (2013 m. spalis)

 Lituanistinio ugdymo – ugdymo Lietuvai – svarba, problemos ir galimybės (2013 m. rugpjūtis)

 Mokyklų vertinimai – jų veiklos tobulinimui: ES tendencijos ir modeliai  (2013 m. rugpjūtis)

 Pilietinio ugdymo įgyvendinimo politika  (2013 m. gegužė)

 Ar moka penkiolikmečiai skaityti?  (2013 m. gegužė)

 Jaunimo psichinė sveikata ir savižudybės  (2013 m. balandis)

 

2012


 Neformaliojo ugdymo aktualijos (2012 m. gruodis)

 Kuo bus naudingi Lietuvai kuriami sektoriniai praktinio mokymo centrai (2012 m. gruodis)

 Suaugusiųjų švietimas: aktualijos ir tendencijos (2012 m. lapkritis)

 Ko siekiame kurdami nacionalinę kvalifikacijų sandarą? (2012 m. lapkritis)

 Valstybinė švietimo strategija 2013-2022 m.: tikslai, problemos, tobulinimo kryptys (2012 m. spalis)

 Savitos mokyklos: netradicinės, alternatyvios ar tiesiog kitokios? (2012 m. rugsėjis)

 Profesinio mokymo įstaigų pertvarka: siekis, galimybės, nauda (2012 m. rugsėjis)

 Lietuvių kalbos pamoka pagrindinėje mokykloje (aštunta klasė)(2012 m. rugsėjis)

 Ikimokyklinio ugdymo kokybė (2012 m. rugsėjis)

 Nuotolinis mokymasis: mokymosi galimybių išplėtimas (2012 m. birželis)

 Tėvų į(si)traukimas į mokinių ugdymą (2012 m. birželis)

 Mokymo(si) aplinka XXI amžiuje (2012 m. birželis)

 Iššūkiai mokyklai: inkliuzijos link. (2012 m. birželis)

 Geros pamokos receptai (2012 m. balandis)

 

2011


 Ikimokyklinio ugdymo finansavimas. Ar ikimokyklinio ugdymo krepšelis pateisins lūkesčius? (2011 m. gruodis)

 Švietimo decentralizacija ir savivaldybių funkcijos (2011 m. gruodis)

 Mokyklos informacinė sistema kaip mokyklos valdymo įrankis (2011 m. gruodis)

 Kokie ugdymo skirtumai kaimo ir miesto mokyklose? (2011 m. lapkritis)

 Tautinių mažumų švietimo politika: kur einama? (2011 m. lapkritis)

 Kaip užsienio šalyse atrenkami, ugdomi ir vertinami mokyklų vadovai? (2011 m. rugsėjis)

 Kaip vertinamas mokyklų veiklos kokybės išorinis vertinimas? (2011 m. rugsėjis)

 Mokyklų savarankiškumas: ES šalių patirtis (2011 m. rugpjūtis)

 Mokyklų savarankiškumo didinimo galimybės ir ribos (2011 m. birželis)

 Lietuvos gyventojai ir mokiniai: statistinis portretas (2011 m. birželis)

 Ikimokyklinis ugdymas: ką apie jo poveikį vaiko raidai sako tyrimų duomenys? (2011 m. birželis)

 

2010


Kam ir kiek naudingas mokinių grupavimas pagal gebėjimus? (2010 m. birželis)

Profesinio mokymo ir bendrojo lavinimo suartinimas vidurinio ugdymo lygmeniu (2010 m. gegužė)

Ar reikia bijoti nevalstybinio ugdymo? (2010 m. balandis)

 

2009


Didelės ar mažos klasės? (2009 m. gruodis)

Socialinis emocinis ugdymas. Kas tai? Kuo gali mums padėti? (2009 m. gruodis)

Švietimo priežiūra: kontroliuoti negalima pasitikėti (2009 m. gruodis)

Psichologinės, specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams lygis (2009 m. rugsėjis)

Kūrybiškumo (ne)ugdymas mokykloje (2009 m. rugpjūtis)

Universalūs daugiafunkciniai centrai Lietuvoje (2009 m. birželis)

 

2008


Mokytojų pensinis amžius: ar palikti mokyklą? (2008 m. rugpjūtis)

 

2007


 Kaip padidinti suaugusiųjų mokymosi galimybes? (2007 m. gruodis)

 Ar patrauklus profesinis mokymas Lietuvoje? (2007 m. spalis)

 Kas padaryta įgyvendinant Valstybinę švietimo strategiją? (2007 m. rugsėjis)

 Aukštesniųjų klasių mokinių sveikata: pokyčiai per penkerius metus (2007 m. birželis)

 

2006


Ikimokyklinio ugdymo plėtra: ar keisime finansavimo modelį? (2006 m. lapkritis)

Vidutinis mokinių skaičius Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose ir klasėse. Galimybės ir pavojai jį mažinti (2006 m. rugpjūtis)

Visuotinis mokinių pasiekimų vertinimas: lūkesčiai, nauda ir pavojai (2006 m. rugpjūtis)

Pirmieji mokyklų vidaus audito rezultatai: ką tobulinti? (2006 m. balandis)

Kaip keičiasi mokytojų darbo krūvis? (2006 m. sausis)

 

2005


Antroji pamaina Lietuvos mokyklose (2005 m. rugpjūtis)

Ar gretutinės klasės yra problema? (2005 m. rugpjūtis)

Atnaujinta: 2024-05-27

Skip to content