I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Infrastruktūros plėtros departamentas

Departamento paskirtis – dalyvauti įgyvendinant švietimo politiką, skatinant švietimo įstaigas, kitus švietimo teikėjus užtikrinti švietimo veiklos kokybę, teikiant informacinę, statistinę, techninę konsultacinę pagalbą, atliekant mokyklos, regiono, šalies švietimo stebėseną ir švietimo tyrimus; koordinuoti švietimo įstaigų aprūpinimą, vykdyti techninę IT priemonių priežiūrą.

Departamento uždaviniai:

 • organizuoti ir koordinuoti švietimo įstaigų aprūpinimą;
 • plėtoti ir administruoti švietimo registrus;
 • plėtoti ir administruoti informacines sistemas.

Departamento funkcijos:

 • inicijuoja ir vykdo švietimo įstaigų aprūpinimą mokymo priemonėmis, informacijos ir ryšių technologijų bei kita infrastruktūra; techniškai prižiūri virtualių aplinkų ir kitų mokymo priemonių palaikymą;
 • teikia informacinę, ekspertinę, konsultacinę pagalbą švietimo subjektams, organizuojantiems ir įgyvendinantiems švietimo veiklą, skatina veiklos įsivertinimo kultūros pažangą;
 • palaiko ir analizuoja švietimu suinteresuotų šalių iniciatyvas, koordinuoja ir (ar) vykdo projektus, skirtus švietimo įstaigų, kitų švietimo teikėjų veiklos kokybei gerinti;
 • kaupia duomenis apie asmenų žinių bei gebėjimų vertinimo, egzaminavimo, nuostatų tyrimų ir ugdymo rezultatus, kuria klausimų ir užduočių banką;
 • palaiko ir analizuoja švietimu suinteresuotų šalių iniciatyvas, koordinuoja ir (ar) vykdo projektus, skirtus švietimo įstaigų, kitų švietimo teikėjų veiklos kokybei gerinti;
 • rengia švietimo statistinės informacijos rinkimo metodikas, statistines suvestines bei teikia statistinę informaciją; renka, tvarko, integruoja, apdoroja duomenis apie nacionalinius žmogiškuosius išteklius, Lietuvos švietimą ir mokslą bei skaičiuoja ir skelbia nacionalinius žmogiškųjų išteklių, Valstybės švietimo stebėsenos ir kitus švietimo rodiklius;
 • viešina informaciją apie mokyklas, jų vykdomas švietimo programas, priėmimo į jas sąlygas, atlieka mokinių priėmimo į mokyklas proceso technologinį programinį palaikymą;
 • koordinuoja ir vykdo bendrąjį švietimo sistemos valdymo kompiuterizavimą: kuria klasifikatorius, valdo ir tvarko registrus, informacines sistemas; koordinuoja švietimo informacinių sistemų ir registrų integracijos procesus;
 • inicijuoja virtualių aplinkų mokymuisi diegimą, skatina švietimo įstaigas diegti informacines technologijas organizacijos procesams valdyti;
 • rengia, vykdo ir administruoja Europos Sąjungos remiamus projektus pagal kompetencija;
 • teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją suinteresuotosioms institucijoms ir visuomenei pagal savo kompetencija;
 • dalyvauja rengiant teisės aktų projektus.

Departamentą sudaro:

 • IT skyrius;
 • Švietimo duomenų skyrius;
 • Švietimo informacinių sistemų skyrius.

Atnaujinta: 2022-09-04

Skip to content