I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų ir pagrindinių mokyklų) modernizavimas: šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas

Projekto tikslas – pagerinti ugdymo(si) kokybę progimnazijose ir pagrindinėse mokyklose, modernizuojant fizinę ir socialinę mokyklų aplinką, t. y. kuriant mokinių ir mokytojų poreikius, šiandieninius ugdymo proceso reikalavimus atitinkančias edukacines erdves.

Projekte dalyvauja švietimo ir mokslo ministro sudarytos komisijos pagal nustatytus kriterijus atrinktos 7 mokyklos:

Projekto partneriai: septynios savivaldybės, kurių tarybos yra aukščiau išvardintų mokyklų steigėjai, ir projektavimo darbus atliekanti Vilniaus dailės akademija.

Projekto įgyvendinimo metu bus vykdomos šios veiklos:

  1. edukacinių erdvių projektavimas. Bus parengta dešimt projektinių pasiūlymų (po du pasiūlymus kiekvienam atrinktų mokyklų architektūriniam tipui), iš kurių bus atrinkti geriausiai atitinkantys šiuolaikinės mokyklos viziją. Pagal juos bus parengti septyni dalies patalpų techniniai projektai (kiekvienai atrinktai mokyklai individualiai);
  2. edukacinių erdvių modernizavimas. Pagal parengtus septynis techninius projektus bus atnaujinta dalis atrinktų mokyklų edukacinių erdvių, vykdant rekonstrukcijos darbus ir aprūpinant jas būtiniausiomis mokymo priemonėmis ir įranga.

Įgyvendinus šį projektą, bus pagerintos mokymo(si) sąlygos ir galimybės siekti aukštesnių ugdymo(si) rezultatų projekte dalyvaujančių mokyklų mokiniams, stiprinti jų mokymosi motyvaciją; tuo pačiu šiuolaikiškos, modernios edukacinės erdvės mokytojams suteiks galimybę ugdymo procese taikyti modernius, ugdytinių poreikius atliepiančius metodus.

Projekto rezultatai galės būti pritaikyti įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 9.1.3 konkretaus uždavinio „Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą“ priemones, kuriose yra numatytos bendrojo ugdymo mokyklų tinklo tobulinimo, pastatų ir mokymosi aplinkos modernizavimo, modernių ir saugių mokymosi erdvių kūrimo veiklos.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 2 896 200,18 eurų.

Projekto trukmė: 2015 m. gruodžio 28 d. – 2020 m. gruodžio 31 d.

Informaciją teikia: Jurgita Nainienė, el. p. jurgita.nainiene@upc.smm.lt, tel. (8 5) 277 1359.

Veikla ir rezultatai:

  1. Kauno Vinco Kudirkos progimnazija – baigti erdvių remontai darbai ir iš dalies įrengtos edukacinės erdvės (Į mokyklą suvežti baldai, įranga). Tiekėjai artimiausiu metu į mokyklą turi pristatyti likusius baldus ir įrangą. Modernizuotas plotas – 568,52 m2 ;
  2. Kauno r. Šlienavos pagrindinė mokykla − edukacinės erdvės modernizuotos visiškai: baigti erdvių remontai darbai ir įrengtos edukacinės erdvės. Modernizuotas plotas -431,5 m2
  3. Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija − edukacinės erdvės modernizuotos visiškai: baigti erdvių remontai darbai ir įrengtos edukacinės erdvės Modernizuotas plotas -726,22 m2
  4. Šiaulių Gegužių progimnazija − baigti erdvių statybos/ remontai darbai ir iš dalies įrengtos edukacinės erdvės (Į mokyklą suvežti baldai, įranga). Tiekėjai artimiausiu metu į mokyklą turi pristatyti likusius baldus ir įrangą. Modernizuotas plotas – 433 m2
  5. Vilniaus Baltupių progimnazija − edukacinės erdvės modernizuotos visiškai: baigti erdvių s remontai darbai ir įrengtos edukacinės erdvės Modernizuotas plotas -501, 66 m2
  6. Kėdainių „Ryto“ progimnazija – baigti erdvių statybos/ remontai darbai ir iš dalies įrengtos edukacinės erdvės (Į mokyklą suvežti baldai, įranga). Tiekėjai artimiausiu metu į mokyklą turi pristatyti likusius baldus ir įrangą. Modernizuotas plotas – 600 m2
  7. Klaipėdos Gedminų progimnazija – nebaigti erdvių statybos/ remontai darbai . Šalinami remonto darbų defektai ir iš dalies įrengtos edukacinės erdvės (Į mokyklą suvežti baldai, įranga). Tiekėjai artimiausiu metu į mokyklą turi pristatyti likusius baldus ir įrangą. Modernizuojamas plotas – 430 m2

Atnaujinta: 2022-11-26

Skip to content