I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Regioninis ŠVIS

Apie projektą


Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su partnere Nacionaline švietimo agentūra įgyvendina projektą „Duomenimis pagrįsto švietimo valdymo kultūros plėtra savivaldybėse“, projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0030. Projektas bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas duomenimis grįsto švietimo valdymo kultūros plėtrai savivaldybėse, diegiant ir tobulinant švietimo politikos analizės įrankius ir sustiprinant valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių švietimo politikos analizės srityje, analitinius, prognostinius, problemų sprendimo gebėjimus.

Projekto uždaviniai:
1) Tobulinti švietimo politikos analizės įrankius:

 • sukurti standartizuotus įvairių švietimo lygmenų poreikius atitinkančius švietimo analizės scenarijus;
 • tobulinti ŠVIS kaip švietimo politikos analizės įrankį realizuojant ŠVIS priemonėmis parengtus švietimo analizės scenarijus susiejant/integruojant ŠVIS švietimo analizės duomenis ir savivaldybių informacinių sistemų/svetainių duomenis bei sukuriant tipines dinamines lenteles, kurios pakeistų dabar rengiamus regioninius raportus, bei interaktyviai vaizduotų savivaldos švietimo pokyčius.

2) Sustiprinti valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių šioje srityje, gebėjimus:

 • tobulinti švietimo darbuotojų kvalifikaciją, siekiant išsiaiškinti jų poreikius, supažindinti juos su ŠVIS naudojimo patirtimi, naujais ŠVIS funkcionalumais, apmokyti naudoti švietimo analizės scenarijus, priimant sprendimus, gilinti jų naudojimosi sistema įgūdžius, įgyti kompetencijų dinaminių lentelių kūrimui, naudojant jau parengtas tipines dinamines lenteles pirmajame uždavinyje;
 • sukurti duomenimis pagrįsto valdymo modelį ir parengti jį naudojimui savivaldybėse. Parengti tipinio duomenimis pagrįsto valdymo modelio gaires ir tvarkos aprašą, nusakantį ir naudojimąsi švietimo analizės scenarijais savivaldybės lygmenyje.

 

Paskirtis


Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 m. viena iš prioritetinių krypčių – įdiegti duomenų analize ir įsivertinimu grįstą švietimo kultūrą, užtikrinančią savivaldos, socialinės partnerystės ir vadovų lyderystės darną. Siekiant vystyti šią kryptį vykdant projektą numatoma sudaryti sąlygas duomenimis grįsto švietimo valdymo kultūros plėtrai savivaldybėse, diegiant ir tobulinant švietimo politikos analizės įrankius ir sustiprinant valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių šioje srityje, analitinius, prognostinius, problemų sprendimo gebėjimus. Įgyvendinant tikslą numatyti du uždaviniai: 1) Tobulinti švietimo politikos analizės įrankius 2) Sustiprinti valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių šioje srityje, gebėjimus.

Pirmas uždavinys:

 • Standartizuotų įvairių švietimo lygmenų poreikius atitinkančių švietimo analizės scenarijų sukūrimas.
 • ŠVIS kaip švietimo politikos analizės įrankio tobulinimas realizuojant ŠVIS priemonėmis parengtus švietimo analizės scenarijus susiejant/integruojant ŠVIS švietimo analizės duomenis ir savivaldybių informacinių sistemų/svetainių duomenis bei sukuriant tipines dinamines lenteles, kurios pakeistų dabar rengiamus regioninius raportus, bei interaktyviai vaizduotų savivaldos švietimo pokyčius.

>Antras uždavinys:

 • Švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, siekiant išsiaiškinti jų poreikius, supažindinti juos su ŠVIS naudojimo patirtimi, naujais ŠVIS funkcionalumais, apmokyti naudoti švietimo analizės scenarijus, priimant sprendimus, gilinti jų naudojimosi sistema įgūdžius, įgyti kompetencijų dinaminių lentelių kūrimui, naudojant jau parengtas tipines dinamines lenteles pirmajame uždavinyje.
 • Duomenimis pagrįsto valdymo modelio sukūrimas ir parengimas naudojimui savivaldybėse. Parengiamas Tipinio duomenimis pagrįsto valdymo modelio gairės ir tvarkos aprašas, nusakantis ir naudojimąsi švietimo analizės scenarijais savivaldybės lygmenyje.

 

Tikslinė grupė


Tikslinę grupę sudaro:

 • savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojai,
 • savivaldybių administracijų kitų padalinių darbuotojai, susiję su švietimo stebėsena, valdymu, finansavimu
 • švietimo, mokslo ir sporto ministerijos padalinių, koordinuojančių švietimo regionuose stebėseną, valdymą, finansavimą,
 • švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojai vykdantys švietimo stebėseną

 

Veiklų įgyvendinimas


Numatyta projekto įgyvendinimo trukmė 30 mėnesių

 

Veiklos Nr.  Veiklos pavadinimas  Veiklos pradžios mėnuo  Veiklos pabaigos mėnuo
1.1. Švietimo analizės scenarijų prototipų sukūrimas 1 12
1.2. ŠVIS kaip švietimo politikos analizės įrankio tobulinimas 6 20
2.1. Švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas 14 30
2.2. Duomenimis pagrįsto valdymo modelio sukūrimas ir parengimas naudojimui savivaldybėse 8 13

 

Kontaktai


Projekto buhalterė Vita Tamošaityte vita.tamosaityte@nsa.smm.lt, +370 5 2356 146

Atnaujinta: 2022-09-06

Skip to content