I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


ŠVIS AM

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Apie projektą


09.1.1-CPVA-V-720 Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra

Švietimo valdymo informacinės sistemos ir registrų ,skirtų mokslui ir studijoms, plėtojimas

Sparčiai kintant darbo rinkos poreikiams žmogiškųjų išteklių stebėsena ir prognozavimas tampa svarbiu šios srities optimalaus valdymo įrankiu. Tačiau šiuo metu ŠVIS trūksta duomenų ir priemonių nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos įgyvendinimui, duomenų analizei, nerealizuotos ŠVIS integracijos su žmogiškųjų išteklių stebėsenai duomenis teikiančiomis sistemomis, žmogiškųjų išteklių stebėsenos duomenų surinkimo procesas yra sudėtingas ir reikalauja daug žmogiškųjų išteklių, taip pat pastebima, kad visuomenė nėra pakankamai informuota apie pagrindinius išsilavinimo ir išvestinius rodiklius. Be to svarbu sudaryti sąlygas aukštosioms mokyklos naudoti duomenimis grįstus sprendimus, studentams naudojantis sukurta infrastruktūra nesunkiai pateikti ir gauti informaciją apie save, gauti reikalingą informaciją apie darbo rinkos pokyčius, planuojant savo ateities veiklą.

Projekto siekiama sukurti galimybes informacinių technologijų priemonėmis centralizuotai valdyti bei teikti duomenis ir informaciją, reikalingą švietimo subjektams analizuoti ir vertinti Lietuvos gyventojų užimtumo ir švietimo būklę įvairiais aspektais, prognozuoti švietimo kaitą, prognozuoti, pagrįstiems sprendimams priimti ir švietimo kokybę laiduojančiam valdymui vykdyti, oficialiajai statistikai tobulinti, rengti ir skleisti.

Pasirinktas sprendimas – atnaujinti Švietimo valdymo informacinę sistemą ir tam reikalingus registrus turi užtikrinti reikalingų duomenų analizę ir valdymą, bei tai atlikti efektyviai ir su mažiausiomis sąnaudomis ir žmogiškaisiais resursais (išvada daroma vadovaujantis investicijų projektu).

Numatomas projekto rezultatas apima atnaujintą ŠVIS informacinę sistemą, integruojančią reikalingus duomenis leidžiančią atlikti žmogiškųjų išteklių stebėseną bei plėtoti aukštojo mokslo stebėseną bei 3 Švietimo registrus. Atnaujinta Švietimo valdymo informacine sistema bei švietimo registrais galės naudotis savo veiklose visos aukštosios mokyklos (40), priimant reikalingus sprendimus, taip pat ir studentai, savo karjeros planavime.

Projekto veiklų įgyvendinimo vietos adresas – Suvalkų g. 1,Lietuvos Respublika, Vilnius

 

Biudžetas


Atnaujinta: 2022-10-25

Skip to content