INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS DEPARTAMENTAS

Vaikų socializacijos centrų infrastruktūros modernizavimas

„Vaikų socializacijos centrų infrastruktūros modernizavimas“, Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0002

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant vaikų socializacijos centrų infrastruktūrą.

Projekto uždavinys – modernizuoti vaikų socializacijos centrų infrastruktūrą.

Projekto partneris: Gruzdžių vaikų socializacijos centras.

Projekto įgyvendinimo metu numatytos šios veiklos:

  • bus pastatytos naujos gyvenamosios patalpos veikiančiame Gruzdžių vaikų socializacijos centre (Šiaulių r.) ir modernizuotos bei pritaikytos vaikų socializacijai patalpos naujai kuriamuose centruose Gailiuose (Kelmės r.) ir Kunionyse (Kėdainių r.);
  • visi 3 centrai bus aprūpinti įranga, baldais, mokymo priemonėmis.

Moderni, vaikų poreikiams pritaikyta socializacijos centrų infrastruktūra didins vaikų pozityviosios socializacijos veiklų įvairovę, plėtrą ir kokybę, darys įtaką šių švietimo įstaigų veiklos kokybiniams pokyčiui, padės siekti glaudesnio tarpžinybinio bendradarbiavimo ir kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos vaikams ir jaunimui.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 5 792 400 eurų.

Projekto trukmė: 30 mėn. (2017 m. lapkričio 28 d. – 2020 m. gegužės 31 d.).

Veikla ir rezultatai

2019 m. liepos 24 d. Parengtas Kunionių VSC (Kėdainių r.) techninis projektas ir gautas statybos leidimas.

2018 m. rugsėjo 24 d. su UAB „Voverės namai“ pasirašyta sutartis dėl techninio projekto parengimo Gruzdžių VSC (Šiaulių r.), rugsėjo 28 d. sudaryta sutartis su UAB „Statybų inžinerinė strategija“ dėl techninio projekto parengimo Kunionių VSC (Kėdainių r.), o spalio 1 d. su UAB „Voverės namai“ pasirašyta sutartis dėl techninių projekto parengimo Gailių VSC (Kelmės r.). Techniniai projektai bus rengiami pagal VGTU parengtus projektinius pasiūlymus. Planuojama projektavimo paslaugų trukmė – apie 8 mėn.

2018 m. kovo 1 d.  Su Vilniaus Gedimino technikos universitetu pasirašytos sutartys dėl projektinių pasiūlymų parengimo. Projektinis pasiūlymas skirtas išreikšti socializacijos centro architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją bei naudoti kaip medžiagą projektuotojo parinkimo konkursui.

2017 m. lapkričio 28 d. pasirašyta iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0002 „Vaikų socializacijos centrų infrastruktūros modernizavimas“

Informaciją teikia: projekto vadovė  Nijolė Kalasauskienė, el. p. nijole.kalasauskiene@nsa.smm.lt

Skip to content