I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Vaikų socializacijos centrų infrastruktūros modernizavimas

„Vaikų socializacijos centrų infrastruktūros modernizavimas“, Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0002

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant vaikų socializacijos centrų infrastruktūrą.

Projekto uždavinys – modernizuoti vaikų socializacijos centrų infrastruktūrą.

Projekto partneris: Gruzdžių vaikų socializacijos centras.

Projekto įgyvendinimo metu numatytos šios veiklos:

  • bus pastatytos naujos gyvenamosios patalpos veikiančiame Gruzdžių vaikų socializacijos centre (Šiaulių r.) ir modernizuotos bei pritaikytos vaikų socializacijai patalpos naujai kuriamuose centruose Gailiuose (Kelmės r.) ir Kunioniuose (Kėdainių r.);
  • visi 3 centrai bus aprūpinti įranga, baldais, mokymo priemonėmis.

Moderni, vaikų poreikiams pritaikyta socializacijos centrų infrastruktūra didins vaikų pozityviosios socializacijos veiklų įvairovę, plėtrą ir kokybę, darys įtaką šių švietimo įstaigų veiklos kokybiniams pokyčiui, padės siekti glaudesnio tarpžinybinio bendradarbiavimo ir kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos vaikams ir jaunimui.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 5 792 400 eurų.

2017 m. lapkričio 28 d. pasirašyta iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0002 „Vaikų socializacijos centrų infrastruktūros modernizavimas“.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023-08-31.

Veikla ir rezultatai

Įgyvendinant projekto sutartyje numatytas veiklas, vykdomi Kunionių VSC statybos darbai,

rengiami Gruzdžių ir Gailių VSC techniniai darbo projektai.

Nijolė Kalasauskienė,
El. p. nijole.kalasauskiene@nsa.smm.lt

Informaciją teikia: 

Rolandas Pruckus
Laikinai atliekantis projekto vadovo funkcijas
El. p. rolandas.pruckus@nsa.smm.lt

Atnaujinta: 2023-06-13

Skip to content