I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Vertintojų sąrašas

Išorės vertintojai, kurie 2020 m. gegužės 12–13 d., gegužės 25–27 d., birželio 15–16 d. ir 2021 m. kovo  22–24 d. dalyvavo 80 akad. val. mokymų programoje „Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklos kokybės išorės vertintojų mokymai“, atliko mokymų programoje numatytas užduotis ir patobulino bendravimo ir bendradarbiavimo, komunikacinę ir informacijos valdymo, reflektavimo ir mokėjimo mokytis, kritinio mąstymo, tiriamosios veiklos, duomenų analizavimo ir interpretavimo bei konsultavimo kompetencijas. Mokymai vyko įgyvendinant projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001).

Eil.
Nr. 
Vardas, pavardė  Pažymėjimo Nr. 
1. Jolanta Babaliauskienė NVŠ-320
2. Aida Bilinskienė NVŠ-328
3. Albina Damašauskienė NVŠ-322
4. Renata Dambrauskaitė-Pėželienė NVŠ-324
5. Julius Gindulis NVŠ-339
6. Eduardas Ingelevičius NVŠ-321
7. Rasa Jurgaitienė NVŠ-337
8. Alma Kernytė NVŠ-331
9. Robertas Klimavičius NVŠ-327
10. Rūta Kutraitė NVŠ-317
11. Vaiva Mačienė NVŠ-314
12. Asta Malčiauskienė  NVŠ-340
13. Nijolė Mateikienė NVŠ-313
14. Indrė Mockaitienė NVŠ-333
15. Rita Padgurskienė NVŠ-341
16. Nijolė Pileckienė NVŠ-335
17. Lina Raudienė NVŠ-315
18. Irena Ričkuvienė NVŠ-318
19. Irina Rodevič NVŠ-319
20. Nomeda Skliuderienė NVŠ-316
21. Dalia Stasikėlienė NVŠ-326
22. Aurelija Stončiuvienė NVŠ-323
23. Bronislovas Šimokaitis NVŠ-334
24. Edita Timukienė NVŠ-332
25. Narimantas Žalys NVŠ-342
26. Gintautė Žibėnienė NVŠ-337
27. Virginijus Žilinskas NVŠ-329
28. Aleksandra Žuk-Butkuvienė NVŠ-338

 

Išorės vertintojai, baigę programą „Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo eksperimentinės metodikos išbandymas“ ir įgiję neformaliojo vaikų švietimo kokybės vertinimo kompetenciją.

 1. Birutė Augustanavičiūtė;
 2. Edita Bartkienė, Tauragės Žalgirių gimnazija;
 3. Rima Kazlauskienė, Molėtų švietimo centras;
 4. Sonata Lažauninkienė, Kaišiadorių r. Žaslių lopšelis-darželis „Žaliasis klevelis“, Kaišiadorių lopšelis-darželis „Žvaigždutė“;
 5. Danguolė Petkienė, Tauragės rajono savivaldybės Švietimo skyrius;
 6. Vilija Prižgintienė, Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija;
 7. Jurgita Račkauskienė, Klaipėdos Baltijos gimnazija;
 8. Anelė Raugienė, Skuodo meno mokykla;
 9. Laimutė Raugevičienė, Birštono meno mokykla;
 10. Ramutė Stasevičienė, Panevėžio muzikos mokykla;
 11. Alma Uznė, Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla;
 12. Virginija Vaitiekienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius;
 13. Violeta Valantukevičienė, Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija;
 14. Daiva Vilkė, Klaipėdos lopšelis-darželis „Pumpurėlis“;
 15. Joana Žvikevičienė, Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“.

Atnaujinta: 2022-12-23

Skip to content