I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Schools for 21st Century

Erasmus+ KA2 projektas  „XXI-ojo amžiaus mokyklos“ („Schools for 21st Century“)
Nr. 2019-1-S01-KA201-064187

Projekto tikslai:

 1. Gerinti ugdymo kokybę naudojant visiems prieinamas šiuolaikines technologijas mokykloje.
 2. Išbandyti novatoriškus mokymo, mokymosi ir vertinimo būdus.
 3. Tobulinti mokytojų kompetencijas ugdyti socialiai atsakingus, kritiškai mąstančius, sugebančius priimti sprendimus, įgijusius aukščiausią pagal jų gebėjimus raštingumą mokinius.
 4. Gilinti skaitmeninius ir audiovizualinius gebėjimus bendradarbiaujant su ekspertais, įtraukiant į mokymus projekto dalyvius iš mokyklų.

Tikslinės grupės: bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų mokiniai ir mokytojai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, mokytojų švietimo centrai ir viešinimo specialistai.

Projekto rezultatai:

 • Parengtas internetinis mokymosi tinklas su keturių modulių mokytojų kompetencijų tobulinimo(si) programa:
 1. Mokymasis tinkle: nuotoliniai kompetencijų tobulinimo kursai.
 2. Skaitmeninis ir medijų raštingumas.
 3. Mokytojų ir mokinių komunikacija: bendravimo gebėjimų tobulinimas.
 4. Mokymosi planavimas.

Programos aprašai bus paskelbti Europos Sąjungos švietimo išteklių portaluose.

 • Išbandyta 4 modulių internetinė kvalifikacijos tobulinimo programa ir parengta ataskaita apie rezultatus.
 • Sukurta mobilioji programėlė audiovizualinio ir skaitmeninio raštingumo, komunikavimo gebėjimų vertinimui pagal tris lygmenis (bazinį, pažengusių, aukščiausią).

Projektą koordinuoja Santiago de Compostela universitetas (Universidad de Santiago de Compostela, Ispanija)

Projekto partneriai:

 • Nacionalinė švietimo agentūra (Lietuva)
 • La Korùnja radijas (Radio Coruña Sl, Ser, Ispanija)
 • Galicijos technologinis kompiuterių centras (Fundacion Centro Tecnologico de Supercomputacion de Galicia, Cesga, Ispanija)
 • Griscuolo vidurinė mokykla (Scuola Secondaria di Primo Grado A. Criscuolo, Italija)
 • Viešasis centras „O Cruce” (Centro Público Integrado „O Cruce”, Ispanija)
 • Barselos mokykla (Agrupamento de Escolas de Barcelos, Portugalija)

Projekto įgyvendinimo trukmė  nuo 2019-09-01 iki 2021-08-31

Kontaktiniai asmenys:

Vaino Brazdeikis, el. p. vaino.brazdeikis@nsa.smm.lt
Eglė Vaivadienė, el. p. egle.vaivadiene@nsa.smm.lt

Atnaujinta: 2022-09-11

Skip to content