STEBĖSENOS IR VERTINIMO DEPARTAMENTAS

Tyrimai ir analizės

Ikimokyklinio ugdymo plėtros galimybės Lietuvos savivaldybėse (2021 m.)

Ikimokyklinio ugdymo plėtros galimybės Lietuvos savivaldybėse (santrauka, 2021 m.)

EBPO PISA 2018 m. tyrimo  Lietuvos ir kaimyninių šalių duomenų tikslinė antrinė analizė

2018 m. gyventojų parama ugdymo įstaigoms (2020 m.)

Švietimo kokybę gerinantys modernios pamokos aspektai Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose (2020 m.)

Pagrindinio ugdymo mokinių socialinės-pilietinės ir pažintinės kultūrinės veiklos organizavimas bendrojo ugdymo mokyklose (2020 m.)

Pažangos samprata mokyklose (pagal mokyklų įsivertinimo duomenis) (2020 m.)

Švietimo įstaigos vadovų kasmetinio veiklos vertinimo ataskaitos (2020 m.)

Lietuvos tautinių mažumų švietimo būklės analizė (2018 m.)

Lietuvos tautinių mažumų švietimo būklės analizė. Santrauka (2018 m.)

Bendrojo ugdymo mokykloms skiriamos mokinio krepšelio ir ūkio lėšos. Tyrimo ataskaita (2018)

Bendrojo ugdymo mokykloms skiriamos mokinio krepšelio ir ūkio lėšos. Tyrimo ataskaitos santrauka (2018)

Geros mokyklos samprata tėvų požiūriu. Tyrimo ataskaita (2018)

Geros mokyklos samprata tėvų požiūriu. Tyrimo rezultatų santrauka (2018)

Mokymo-ir-mokymosi-priemoniu-naudojimas-pamokose (2018)

Trečiojo-amžiaus-universitetai-Lietuvoje (2018)

Mokytoju-kvalifikacijos-tobulinimas (2014)

Įgytų kompetencijų įvertinimas ir pripažinimas (2013)

Vadovėlių ir kitų mokymo priemonių pasirinkimas (2013)

Su vadovėliu siejamų mokymo priemonių naudojimas (2011)

Skip to content