I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Smurto ir patyčių prevencija

Smurto ir patyčių prevencija mokyklose


2016 m. spalio 18 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Švietimo įstatymo pataisas (Nr. XII-2685), kuriose:

Apibrėžtos patyčių ir patyčių kibernetinėje erdvėje, prevencinės programos sąvokos;

 • Įtvirtintas bet kokios formos smurto draudimas: mokinių prieš mokinius, švietimo įstaigų darbuotojų prieš mokinius, mokinių prieš švietimo įstaigų darbuotojus, švietimo įstaigų darbuotojų prieš kitus tos įstaigos darbuotojus, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) prieš mokinius, mokytojus;
 • Numatytas psichologinės pagalbos teikimas smurtą patyrusiems ar smurtavusiems mokiniams, mokytojams;
 • Numatyta mokyklos vadovo atsakomybė ir veiksmai smurto atvejais (pranešimas, psichologinės pagalbos užtikrinimas);
 • Numatytas pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ne rečiau kaip kas 4 metus mokinių socialinių emocinių kompetencijų ugdymo srityje;
 • Įtvirtinta prievolė užtikrinti kiekvieno mokinio dalyvavimą prevencinėje programoje;
 • Numatyta mokyklų pareiga vykdyti smurto ir patyčių prevenciją vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis rekomendacijomis.

Teisės aktai:


Švietimo įstatymo pataisos, susijusios su smurto ir patyčių prevencija švietimo įstaigose

Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijos

Naudinga informacija:


SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJA IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE. Metodinės rekomendacijos

Mokytojo TV: Smurto prevencijos įgyvendinimas mokyklose, 2017 m. balandžio 19 d.

Plakatų smurto prevencijos tema praktinio taikymo rekomendacijos bendrojo ugdymo pedagogams

Plakatų smurto prevencijos tema praktinio taikymo rekomendacijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams

 

Naudingos nuorodos:


Suaugusiesiems:

 1. E-mokymai specialistams ir tėvams apie vaikų apsaugą nuo seksualinės prievartos realiame ir virtualiame gyvenime
 2. Adlienė R., Balčiūnienė A., Dovydaitytė A. M., Leskauskas D., Raugalas P., Stanaitienė S., Taparauskienė D., Trijonytė D. (2016). Smurto prieš vaikus diagnostikos metodinės rekomendacijos 
 3. Kiko ir ranka
 4. Kiko ir ranka. Socialinė kampanija „1iš 5“ 
 5. Smurto prieš vaikus prevencija 
 6. Kurienė A. Vaiką žalojančio elgesio pasekmės
 7. Patarimai tėvams 
 8. Smurto prevencija. Informacija specialistams, dirbantiems smurto artimoje aplinkoje prevencijos srityje (2018) 
 9. Smurto paplitimas ir jo prevencija Lietuvoje 
 10. Patyčių prevencija mokykloje. R. Povilaitis, J. Valiukevičiūtė (2006)
 11. Smurtas mokykloje: prevencija ir pagalba. E. Karmaza, N. Grigutytė, E. G. Karmazė (2007)
 12. Elektroninės patyčios ir jų prevencija. R. Povilaitis, M. Mažionienė, I.  Suchodolska (2012)
 13. Smurto ir patyčių prevencija mokantis nuotoliniu būdu (2020)
 14. Atmintinės tėvams apie vaikų emocinę sveikatą
 15. Mobingo prevencija. Atmintinė mokyklų vadovams ir darbuotojams (2022)

Vaikams:

 1. Vaikų privatumas internete (I): Dalintis per daug. (2010)
 2. Vaikų privatumas internete (II): Papildymas. (2010)
 3. Vaikų privatumas internete (III): Justas. (2010)
 4. Vaikų privatumas internete (IV): Žvaigždė. (2010)

Vaikų apsauga nuo smurto artimoje aplinkoje


Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas

Rekomendacijos mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl smurto artimoje aplinkoje

Valstybinė smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programa

Atnaujinta: 2023-04-28

Skip to content