I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Įtraukties plėtros skyrius

Inicijuoja ir vykdo priemones, skirtas šalies  specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos teikimo sistemos  stiprinimui ir plėtrai.

  • konsultuoja švietimo pagalbos įstaigų vadovus, specialistus, pedagogus, tėvus ( globėjus, rūpintojus) specialiosios pedagoginės, specialiosios, psichologinės pagalbos  teikimo, specialiųjų ugdymosi poreikių asmenų  įvertinimo, ugdymo, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo klausimais;
  • inicijuoja specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos teikimą reglamentuojančių teises  aktų rengimą, teikia siūlymus, pastabas ir  dalyvauja juos  rengiant
  • dalyvauja nagrinėjant apeliacijas dėl ginčytino vaiko pedagoginio psichologinio vertinimo   tėvams nesutikus su vaiko vertinimo, atlikto PPT/ŠPT specialistų išvadomis, priima sprendimus dėl išvadų pagrįstumo, pagal poreikį atlieka  vertinimą pakartotinai;
  • dalyvauja vykdant PPT/ŠPT, švietimo centrų pagalbos mokiniui (išskyrus psichologus) specialistų praktinės veiklos vertinimą ir atestaciją;
  • pagal poreikį organizuoja specialiųjų mokymo priemonių ir pritaikytų vadovėlių turinio ekspertinį vertinimą. Atnaujinamas elektroninis priemoniu katalogas, specialiųjų mokymo priemonių sąrašas, skaitmeninių priemonių sąrašas, skirtas dirbti nuotoliniu būdu su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais;
  • kaupia ir analizuoja informaciją bei teikia metodinę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių asmenų įvertinimo, jų ugdymo, specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos teikimo, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais klausimais;
  • pagal kompetenciją dalyvauja Agentūros, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, savivaldybių institucijų bei įstaigų sudarytų darbo grupių veikloje;
  • bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje specialiųjų ugdymosi poreikių asmenų ugdymo, specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos teikimo, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo klausimais;
  • švietimo, mokslo ir sporto ministerijai įgaliojus, atstovauja tarptautinėse organizacijose ar dalyvauja tarptautinių organizacijų veikloje, kaupia ir dalijasi informacija apie pasaulyje diegiamas pažangias švietimo inovacijas ir jų taikymo praktikas.

Atnaujinta: 2022-11-08

Skip to content